Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,
położonej w obrębie Konopnica (Gmina Rawa Mazowiecka), przeznaczonej do sprzedaży


    1. Przedmiotem drugiego ustnego przetargu nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Konopnica (Gmina Rawa Mazowiecka), oznaczonej nr ewid. 780/2 o pow. 2,0600 ha, ujawnionej w księdze wieczystej LD1R/00008436/9.
    2. Działka nr ewid. 780/2 ma kształt prostokąta. Działka nie jest zabudowana ani zadrzewiona, posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Dostęp do infrastruktury technicznej tj. energia elektryczna i wodociąg. Nieruchomość jest obciążona służebnością przesyłu polegającą na korzystaniu przez Spółkę Biozec sp. z o.o. z pasa gruntu przy wykonaniu czynności i robót w celu eksploatacji, konserwacji, usunięcia awarii, dokonania modernizacji ciepłociągu. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka nieruchomość przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; Tereny gospodarowania odpadami; Tereny urządzeń obsługi komunikacji samochodowej i zaplecza technicznego motoryzacji; Tereny elektroenergetyki (symbol 1P, O KS, E).
    3. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 30 września 2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
    4. Drugi ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 12 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, 
Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 5, w sali konferencyjnej, I piętro. 
    5. Cena wywoławcza – 3 000 000,00 zł netto + obowiązujący VAT.
    6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w PLN w wysokości – 500 000,00 zł przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej nr 87 9291 0001 0054 2395 2000 0040 ze wskazaniem numeru działki, której dotyczy np. „wadium – działka nr 780/2” najpóźniej do dnia 5 stycznia 2022 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień zaksięgowania kwoty na wskazanym rachunku. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie w poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po uprzednim złożeniu wniosku o jego zwrot – najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. 
    7. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: 
    • oryginał dowodu wpłaty wadium;
    • w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości; 
    • w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu), pełnomocnictwo oraz dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.
    8. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego oświadczenia współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, oświadczenia na piśmie o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
    9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. 2018 r. poz. 2094 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów ww. ustawy.
    10. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona prawami osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.
    11. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta,
Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój nr 8, nr tel. (46) 814-40-80. Treść niniejszego ogłoszenia zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu: www.bip.rawamazowiecka.pl w dziale Gospodarka nieruchomościami. 

       Rawa Mazowiecka, dnia 9 listopada 2021 r.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7569
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-10 20:45:36