Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«wrzesień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Informacja dotycząca funkcjonowania i realizacji zadań Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych za rok 2022

Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych funkcjonowało w roku 2022 w pomieszczeniach wynajętych od Parafii Ewangelicko Augsburskiej. Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne miały do dyspozycji salę o powierzchni 33,5 m 2  wraz z zapleczem kuchennym. Lokal jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w sprzęt biurowy(komputer i drukarkę). Z pomieszczeń Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych można było korzystać od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 21.00 oraz w soboty od godz.8.00 do 21.00. Dostęp do wszystkich usług oferowanych przez Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych był bezpłatny.

Sprawozdanie z programu współpracy za 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Raport z konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada raport z konsultacji społecznych w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Raport z konsultacji projektu „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi

Raport z konsultacji projektu „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2023 rok

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2023 rok, który jest udostępniony na stronie: internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.rawamazowiecka.pl .

Informacja dotycząca funkcjonowania i realizacji zadań Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych za rok 2021

29.01.2021 r. odbyło się pierwsze w nowym roku śniadanie z biznesem społecznym (z uwagi na pandemię COVID) w formule online.
Śniadania były organizowane dla tych, którzy są zawsze, ale i dla nowych osób chcących zmierzyć się z przygodą, jaką jest prowadzenie własnej firmy społecznej.

Sprawozdanie z programu współpracy za 2021 r.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedstawia sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja o zgłaszaniu kandydatów do pracy w komisji konkursowej

Informacja o zgłaszaniu kandydatów do pracy w komisji konkursowej do opiniowania ofert  w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji projektu „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2022rok,

Konsultacje odbywały się w terminie od 27 października 2021 r. do 3 listopada 2021 r. Forma konsultacji:

Ogłoszenie o zmianie terminu konsultacji programu współpracy na 2022 r.

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu  konsultacji  projektu „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2022 rok.

Informacja o złożeniu oferty uproszczonej przez organizację pozarządową

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) przedstawiam ofertę realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia TOPORY z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Mszczonowskiej 21 pn. „Rawa Gra Bluesa – koncerty wspomnieniowe”.

Informacja dotycząca funkcjonowania RCOP za rok 2020.

Rok 2020 był to czas, kiedy ze względu na pandemię nie można było organizować imprez, warsztatów, szkoleń w formule spotkań bezpośrednich. Dlatego działalność Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych została dopasowana do zmieniającej się rzeczywistości.

Sprawozdanie z programu współpracy za 2020 r.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedstawia sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedłożył do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2021 rok.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2021 rok, który jest udostępniony na stronie: internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.rawamazowiecka.pl

Informacja dotycząca funkcjonowania i realizacji zadań Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych za rok 2019

W odpowiedzi na liczne postulaty środowiska III sektora w naszym mieście, dążąc do utworzenia takiego miejsca, które sprzyjałoby współpracy lokalnych organizacji pozarządowych przy jednoczesnym zwiększeniu ich aktywności – 11 stycznia 2019 roku powstało  Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych w Rawie Mazowieckiej, wpisane jako jeden z podstawowych projektów rewitalizacyjnych, do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2019 r.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedstawia sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Sekuter
  data wytworzenia: 2020-05-21
 • opublikował: Rataj Arkadiusz
  data publikacji: 2020-06-16 09:14

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz
  data publikacji: 2020-06-16 09:15

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, objętych Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2020.


1. PODSTAWA PRAWNA

•    art. 14 w związku z art. 2 pkt. 1, 2, 3 i 4, art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku      o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2365)
•    uchwała Nr XIII/102/19  Rady Miasta  Rawa  Mazowiecka  z  dnia  21 listopada 2019 r.
•    uchwała Nr XIII/103/19  Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia  21 listopada 2019 r.

2. ZADANIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT

Rodzaj zadania: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych

Tytuł zadania: Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu miasta Rawa Mazowiecka oraz prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego.
Planowane w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 r. środki finansowe  na  realizację: zadania objętego konkursem wynoszą 15.000 złotych.

 

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz
  data publikacji: 2020-05-22 10:24

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz
  data publikacji: 2020-05-22 10:25

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

 

 

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/103/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21  listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i młodzieży.

 

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w wysokości 12 000 złotych.

Koszt realizacji tego zadania w 2019 roku wyniósł 12.000 złotych.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, objętych Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2020.


1. Podstawa prawna

                • art. 14 w związku z art. 2 pkt. 1 – 4, art. 3 ust 2 i art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2365).
                • uchwała Nr XIII/102/19  Rady Miasta  Rawa  Mazowiecka  z  dnia  21 listopada 2019 r.
                • uchwała Nr XIII/103/19  Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia  21 listopada 2019 r.

2. Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert

Rodzaj zadania: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych.

Tytuł zadania: Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego.

Planowane w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 r. środki finansowe  na  realizację: zadania objętego konkursem wynoszą 15.000 złotych.

Otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/103/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21  listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.,

ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie
realizacji następujących zadań publicznych:

I. zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, polegające na podejmowaniu działań, mających  na celu poprawę zdrowia osób  niepełnosprawnych.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 45 000 zł.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2020 r. wyniosła 25 000 zł. zaś w roku 2019 wyniosła 65 000 zł.(w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie).


II. zadanie z zakresu edukacji i wychowania, polegające na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży(ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zamieszkałej na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji) poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 47. 000 zł.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2019 r. wyniosła 33.000 zł. (w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).


III. zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, polegające na propagowaniu idei wolontariatu, zachęcaniu mieszkańców(ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji) a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 13.000 zł.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2019 r. wyniosła 13.000 zł. (w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).


IV. z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - wspieranie działań polegających na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 13.000 zł.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2019 r. wyniosła 13.000 zł. (w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).


V. zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, polegające na wspieraniu działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób chorych na cukrzycę, chorych na nowotwory.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 10.000 zł.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2019 r. wyniosła 10.000 zł. (w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).


VI. zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, polegające na wspieraniu działań polegających na kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami – mieszkańcami Rawy Mazowieckiej w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 10.000 zł.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2019 r. wyniosła 10.000 zł. (w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, objętych Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2020.


1.    PODSTAWA PRAWNA

 • art. 14 w związku z art. 2 pkt. 1 – 4, art. 3 ust 2 i art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2365 )
 • uchwała Nr XIII/102/19  Rady Miasta  Rawa  Mazowiecka  z  dnia  21 listopada 2019 r.
 • uchwała Nr XIII/103/19  Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia  21 listopada 2019 r.

2.    ZADANIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT

Rodzaj zadania: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych.

Tytuł zadania: Pomoc osobom dotkniętym problemem alkoholizmu oraz prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego

Planowane w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 r. środki finansowe  na  realizację: zadania objętego konkursem wynoszą 65.000 złotych.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Tytuł zadania: Pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie prowadzona przez świetlicę środowiskową.

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz  § 5 uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2011 r. Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526)

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych, w następujących dyscyplinach sportowych:

 1. lekka atletyka;
 2. judo;
 3. karate;
 4. tenis stołowy; 
 5. wędkarstwo sportowe;
 6. piłka nożna chłopców;
 7. piłka siatkowa dziewcząt i chłopców;
 8. strzelectwo sportowe;
 9. triathlon;
 10. tenis ziemny;
 11. pływanie.

Otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie

realizacji następujących zadań publicznych:

 

 1. Zadanie z zakresu działalności na rzecz rodziny: pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej - prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

 

 1. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – pomoc osobom bezdomnym w formie prowadzenia domu dla bezdomnych.

 

 1. Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, polegające na podejmowaniu działań, mających  na celu poprawę zdrowia osób  niepełnosprawnych.

Wyniki konsultacji projektu „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji projektu „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2020 rok.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2020 rok, który jest udostępniony na stronie: internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.rawamazowiecka.pl .

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie § 5 uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2011 r. Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526)

 

  Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja Otwartych Mistrzostw Rawy Mazowieckiej w Triathlonie i Aquathlonie .

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka środki publiczne w kwocie 13.000 zł.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

 

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450, poz.650, poz.723 i poz.1365) oraz uchwały Nr III/12/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6  grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.,

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 r. w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa – organizacja XIX Rawskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego

 

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w wysokości 12 000 złotych.

Oferta z własnej inicjatywy organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że w dniu 19 czerwca 2019 r. do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Żeglarskiej  i Turystycznej „Rawa Gra Szanty”.

Oferta z własnej inicjatywy organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 r. do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Noc Mazurka 2019.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedstawia sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi

Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka przedstawia informację dotyczącą funkcjonowania i realizacji zadań Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Informacja o przedłużeniu terminu oceny ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

informuje o przedłużeniu terminu oceny ofert

na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

 

I. Zadanie z zakresu edukacji i wychowania,

II. Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu,

III. Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

IV. Zadanie z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego,

 

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 r. w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i młodzieży.

 

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w wysokości 12 000 złotych.

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie § 5 uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2011 r. Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526)

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych, w dyscyplinie sportowej tenis ziemny.

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka środki publiczne w kwocie 5 000 zł.

Otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450, poz.650, poz.723 i poz.1365) oraz uchwały Nr III/12/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6  grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.,

ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

I. Zadanie z zakresu edukacji i wychowania, polegające na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży(ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zamieszkałej na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji) poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.
II. Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, polegające na propagowaniu idei wolontariatu, zachęcaniu mieszkańców(ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji) a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych.
III. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku emerytalnym zamieszkałych na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji), polegające na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym.
IV. Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, polegające na wspieraniu działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób niewidomych i niedowidzących, chorych na cukrzycę, chorych na nowotwory.
V. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, polegające na wspieraniu działań polegających na kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami – mieszkańcami Rawy Mazowieckiej w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami.
VI. Zadanie z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, polegające na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450, poz.650, poz.723 i poz.1365) oraz uchwały Nr III/12/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego: zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, polegające na podejmowaniu działań, mających na celu poprawę zdrowia osób niepełnosprawnych.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 65 000 zł.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, objętych Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2019.

Ogłoszenie o konkursie ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie § 5 uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2011 r. Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526)

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych, w następujących dyscyplinach sportowych:

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań Miasta Rawa Mazowiecka.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365), uchwały  Nr III/12/118 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia  6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie  na   2019 r.  oraz  uchwały  Nr III/11/18  Rady Miasta  Rawa  Mazowiecka  z  dnia  6 grudnia 2018 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2019

ogłasza otwarty konkurs ofert

na  wsparcie  realizacji  zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.    

RODZAJ  ZADANIA

Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Tytuł zadania : Pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania  alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy domowej  prowadzona przez świetlicę środowiskową.

Otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450, poz.650, poz.723 i poz.1365) oraz uchwały Nr III/12/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6  grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.,

ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

I. Zadanie z zakresu pomocy społecznej (w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zamieszkałym na terenie Miasta Rawa Mazowiecka) polegające na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin  w trudnej sytuacji życiowej.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 117. 000 zł.

II. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – pomoc osobom bezdomnym w formie prowadzenia domu dla bezdomnych.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 20.000 zł.

Wyniki kunsultacji z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji projektu „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2019 rok.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2019 rok, który jest udostępniony na stronie: internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.rawamazowiecka.pl .

Wyniki konsultacji projektu uchwały z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Wyniki konsultacji projektu uchwały z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie § 5 uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2011 r. Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja Otwartych Mistrzostw Rawy Mazowieckiej w Triathlonie i Aquathlonie .

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka środki publiczne w kwocie 12.000 zł.

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz
  data publikacji: 2018-06-27 13:23

Wyniki konsultacji projektów uchwał z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji projektów uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka:

 1. w sprawie ustanowienia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka,
 2. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

 

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) oraz uchwały Nr XXXVI/254/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r., ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 r. w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa – organizacja XVIII Rawskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego

 

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w wysokości 10 000 złotych.

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie § 5 uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2011 r. Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526)

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 r. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – organizacja obozów sportowych w następujących dyscyplinach sportowych:

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektów uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka:

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 r.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) oraz uchwały Nr XXXVI/254/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego:

 

zadanie z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego,

polegające na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) oraz uchwały Nr XXXVI/254/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r., ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

I. Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, polegające na wspieraniu działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób niewidomych i niedowidzących, chorych na cukrzycę, chorych na nowotwory.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 10.000 zł.

II. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, polegające na wspieraniu działań polegających na kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami – mieszkańcami Rawy Mazowieckiej w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 10.000 zł.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

 

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) oraz uchwały Nr XXXVI/254/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r., ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 r. w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i młodzieży.

 

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w wysokości 12 000 złotych.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie § 5 Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526 z 2011 r.)

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych, w  dyscyplinie sportowej mini piłka siatkowa dziewcząt.

 

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka środki publiczne w kwocie 15.000 zł.

Ogłoszenie o trwającym postępowaniu konkursowym

W związku z trwającym postępowaniem wyjaśniającym w konkursie ofert na  realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, objętych Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2018 Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu na dzień 26 lutego 2018 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) oraz uchwały Nr XXXVI/254/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r., ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

 

I. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku emerytalnym zamieszkałym na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji), polegające na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 13.000 zł.

 

II. Zadanie z zakresu edukacji i wychowania, polegające na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży(ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zamieszkałej na obszarze miasta objętym Lokalnym, Programem Rewitalizacji) poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 43.000 zł.

 

III. Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, polegające na propagowaniu idei wolontariatu, zachęcaniu mieszkańców (ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałym na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji) a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 13.000 zł.

 

Ogłoszenie o trwającym postępowaniu konkursowym

W związku z trwającym postępowaniem wyjaśniającym w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o przedłużonym terminie rozstrzygnięcia tego konkursu na dzień 14 lutego 2018 r.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Zadanie polegające na pomocy osobom bezdomnym w formie udzielenia schronienia, pomocy terapeutycznej i psychologicznej.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, objętych Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2018.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Zadanie polegające na pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzonej przez świetlicę środowiskową w formie udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą, organizowanie czasu wolnego, prowadzenia zajęć tematycznych oraz dożywiania dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej.

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie § 5 uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2011 r. Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526)

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych, w następujących dyscyplinach sportowych:

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:
I. zadanie z zakresu pomocy społecznej (w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zamieszkałym na terenie Miasta Rawa Mazowiecka) polegające na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
II. zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, polegające na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia tych osób.

Wyniki konsultacji projektu programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji projektu „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2018 rok.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2018 rok

Otwarty kunkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie § 5 Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526 z 2011 r.)

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja Otwartych Mistrzostw Rawy Mazowieckiej w Triathlonie i Aquathlonie .

 

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka środki publiczne w kwocie 12.000 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2016 wyniosła 12 000 zł.

  Zasady przyznawania dotacji:

Otwarty konkurs ofert: wypoczynek letni

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie § 5 Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526 z 2011 r.)

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – organizacja obozów sportowych w następujących dyscyplinach sportowych:

 1. lekka atletyka
 2. karate;
 3. piłka nożna chłopców;
 4. piłka siatkowa dziewcząt i chłopców;
 5. triathlon;
 6. tenis stołowy dziewcząt i chłopców
 7. tenis ziemny;
 8. pływanie.

 

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka środki publiczne w kwocie 20.000 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2016 wyniosła 20 000 zł. Zaś w roku 2015 wyniosła 20 000 zł.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) oraz uchwały Nr XXII/167/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r., ogłasza: drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego - zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, polegające na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa  w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.

Otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) oraz uchwały Nr XXII/167/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r., ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

 

 1. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (w tym zamieszkałych na obszarze rewitalizacji), polegające na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym.
 2. Zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, polegające na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.
 3. Zadanie z zakresu edukacji i wychowania, polegające na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży(w tym osób zamieszkałych na obszarze rewitalizacji) poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.
 4. Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, polegające na propagowaniu idei wolontariatu, zachęcaniu mieszkańców a zwłaszcza młodzieży (w tym osób zamieszkałych na obszarze rewitalizacji) do podejmowania działań na rzecz innych.
 5. Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych polegające na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia tych osób.

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych, w dyscyplinie sportowej mini piłka siatkowa dziewcząt.

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i młodzieży.

Otwarte konkursy ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie § 5 Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526 z 2011 r.)

Ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych, w następujących dyscyplinach sportowych:

 1. lekka atletyka
 2. karate;
 3. wędkarstwo sportowe;
 4. piłka nożna chłopców;
 5. piłka siatkowa dziewcząt i chłopców;
 6. strzelectwo sportowe;
 7. triathlon;
 8. tenis ziemny;
 9. pływanie.

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) oraz uchwały Nr XXII/167/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r., ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

I. Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, polegające na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia tych osób, integrację i aktywizację w środowisku osób niewidomych i niedowidzących, chorych na cukrzycę, chorych na nowotwory.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 14.000 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2017 r. wyniosła 20.000 zł. zaś    w roku 2016 wyniosła 26.000 zł. (w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

II. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, polegające na wspieraniu działań polegających na kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami – mieszkańcami Rawy Mazowieckiej w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 10.000 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r. wyniosła 10.000 zł. (w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
Zadanie polegające na pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzonej przez świetlicę środowiskową w formie udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą, organizowanie czasu wolnego, prowadzenia zajęć tematycznych oraz dożywiania dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
Zadanie polegające na pomocy osobom i członkom ich rodzin, w których występuje problem alkoholowy w formie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu miasta Rawa Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia, mitingi), zakup literatury o tematyce alkoholowej, szkolenia oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
Zadanie polegające na pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w formie udzielenia pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej poprzez prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
Zadanie polegające na pomocy osobom bezdomnym w formie prowadzenia domu dla bezdomnych, udzielanie pomocy terapeutycznej i psychologicznej.

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

 

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) oraz uchwały Nr XXII/167/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r., ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

 • zadanie z zakresu pomocy społecznej (w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zamieszkałym na terenie Miasta Rawa Mazowiecka) polegające na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
 • zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, polegające na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia tych osób.

Wyniki konsultacji projektu programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie na 2017 r.

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz
  data publikacji: 2016-11-10 15:44

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt ,,Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2017 rok, jest udostępniony na stronie: www.rawamazowiecka.pl w zakładce urząd miasta - organizacje pozarządowe i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja Otwartych Mistrzostw Rawy Mazowieckiej w Triathlonie i Duathlonie .
Na realizację tego zadania przeznaczono środki publiczne w kwocie 12.000 zł.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Działając na podstawie Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2016 r. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – organizacja obozów sportowych.

Przewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania 20.000 zł.

Koszt realizacji zadania w 2016 r. wyniósł 20.000 zł.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka w 2015

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.239) oraz uchwały Nr XI/74/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji  zadania publicznego:

z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego

polegającego na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego - polegającego na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

 1. z zakresu edukacji i wychowania - polegającego na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.
 2. z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego - polegającego na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.
 3. z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych - polegającego na wspieraniu działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób niewidomych i niedowidzących, chorych na cukrzycę, chorych na nowotwory.
 4. z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - polegającego na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym.
 5. z zakresu promocji i organizacji wolontariatu - polegającego na propagowaniu idei wolontariatu, zachęcanie mieszkańców a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych.
 6. z zakresu ochrony i promocji zdrowia - polegającego na wspieraniu działań polegających na kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami.

Ogłoszenie o konkursie ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie § 5 Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526 z 2011 r.)

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2016 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego w następujących dyscyplinach sportowych:

 

 1. piłka nożna chłopców;
 2. strzelectwo sportowe;

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

RODZAJ ZADANIA: Zadanie polegające na pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzonej przez świetlicę środowiskową w formie udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą, organizowanie czasu wolnego, prowadzenia zajęć tematycznych oraz dożywiania dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

RODZAJ ZADANIA: Zadanie polegające na pomocy osobom i członkom ich rodzin, w których występuje problem alkoholowy w formie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu miasta Rawa Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia, mitingi), zakup literatury o tematyce alkoholowej, szkolenia oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

RODZAJ ZADANIA: Zadanie polegające na pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w formie: udzielenia pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

RODZAJ ZADANIA: Zadanie polegające na pomocy osobom bezdomnym w formie prowadzenia domu dla bezdomnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej.

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XI/74/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2016 r. w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i młodzieży.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w wysokości 12 tyś zł.

Otwarte konkursy ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie § 5 Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526 z 2011 r.)

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2016 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych, w następujących dyscyplinach sportowych:

 

 1. lekka atletyka;
 2. judo;
 3. karate;
 4. tenis stołowy; 
 5. wędkarstwo sportowe;
 6. piłka nożna chłopców;
 7. piłka siatkowa dziewcząt i chłopców;
 8. strzelectwo sportowe;
 9. triathlon;
 10. tenis ziemny;
 11. pływanie.

 

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka środki publiczne w kwocie 518.000 zł.

Ogłoszenie o konkursach ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XI/74/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

Ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych obejmujących działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

1) działań mających na celu poprawę zdrowia u osób niepełnosprawnych.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 20.000 zł.

2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej polegającego na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla  dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 76.000 zł.

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań Miasta Rawa Mazowiecka:

Wyniki konsultacji społecznych

Wyniki konsultacji projektu programu współpracy miastac z organizacjami pozarządowymi

            W dniach od 19.10.2015 r. do 30.10.2015r. drogą elektroniczną odbyły się konsultacje, w celu uzyskania stosownej opinii, projektu programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt ,,Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2016 rok, jest udostępniony na stronie: www.rawamazowiecka.pl w zakładce urząd miasta - organizacje pozarządowe.

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 86, poz.740)

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja Otwartych Mistrzostw Rawy Mazowieckiej w Triathlonie i Duathlonie.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Działając na podstawie Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka 

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2015 r. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – organizacja obozów sportowych.

Przewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania 20.000 zł.

Koszt realizacji zadania w 2014 r. wyniósł 20.000 zł.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 rok

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz
  data publikacji: 2015-04-28 15:51
 • zmodyfikował: Katarzyna Gierach
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-14 12:51

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz
  data publikacji: 2015-04-28 15:51

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/6/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r., ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych

Z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, obejmujących:

I. wspieranie działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób niewidomych i niedowidzących, chorych na cukrzycę, chorych na nowotwory.

Z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

II. polegających na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/6/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania publicznego:

z zakresu edukacji i wychowania, obejmujących

 1. podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej, kształtowaniu postaw patriotycznych, popularyzacji wiedzy historycznej.

Otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych:

 

Z zakresu edukacji i wychowania, obejmujących:

 1. podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej, kształtowaniu postaw patriotycznych, popularyzacji wiedzy historycznej.
 2. wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność  wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.
 3. Z zakresu promocji i organizacji wolontariatu - propagowanie idei wolontariatu,
 4. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia - wspieranie działań polegających na kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

RODZAJ ZADANIA

Zadanie polegające na pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzonej przez świetlicę środowiskową w formie udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą, organizowanie czasu wolnego, prowadzenia zajęć tematycznych oraz dożywiania dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej.

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/6/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2015 r. w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i młodzieży.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w wysokości 12 tyś zł.

Koszt realizacji tego zadania w 2014 roku wyniósł 12.000 zł.

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2015 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

RODZAJ ZADANIA

Zadanie polegające na pomocy osobom i członkom ich rodzin, w których występuje problem alkoholowy w formie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu miasta Rawa Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia, mitingi), zakup literatury o tematyce alkoholowej, szkolenia oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

RODZAJ ZADANIA

Zadanie polegające na pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w formie udzielenia pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

RODZAJ ZADANIA

Zadanie polegające na pomocy osobom bezdomnym w formie prowadzenia domu dla bezdomnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej.

Otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych:

 1. Z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia u osób  niepełnosprawnych.
 2. Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej polegającego na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla  dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Wyniki konsultacji projektu programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji  projektu programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.

Konsultacje odbywały się w terminie od dnia 6 listopada 2014 r. do 24 listopada 2014 r.

 

W wyniku konsultacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, organizacje nie zgłosiły uwag do treści programu.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2015 rok.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Działając na podstawie Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwały Nr XXXII/244/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r., ogłaszam otwarty konkurs ofert:

na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2014 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa – Organizacja XIV Rawskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznegow 2014 r. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – organizacja obozów sportowych.

Przewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania 20.000 zł.

Koszt realizacji zadania w 2013 r. wyniósł 20.000 zł.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja Otwartych Mistrzostw Rawy Mazowieckiej w Triathlonie i Duathlonie. Na realizację tego zadania przeznaczono środki publiczne w kwocie 15.000,00 zł. Środki przeznaczone na realizację tego zadania w 2013 r. wyniosły 20.000,00 zł.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych:

 1. Z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych polegającego na wspieraniu działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób niewidomych i niedowidzących, chorych na cukrzycę, chorych na nowotwory;
 2. Z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym polegającego na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym;
 3. Z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacja  i edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych:

 

 1. Z zakresu edukacji i wychowania polegającego na:
 1. podtrzymywaniu polskiej tradycji narodowej, kształtowaniu postaw patriotycznych, popularyzacji wiedzy historycznej.
 2. polegającego na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.
 1. Z zakresu promocji i organizacji wolontariatu polegającego na propagowaniu idei wolontariatu, zachęcanie mieszkańców a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych.
 2. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia polegającego na wspieraniu działań polegających na kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

o zmianie treści obejmującej ogłoszenie z dnia 30 grudnia 2013 roku o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji publicznego, polegającego na pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzoną przez świetlicę środowiskową w formie udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą, organizowanie czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych oraz dożywianie dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2014 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 530.000 zł.

Koszt realizacji tego zadania finansowany ze środków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w roku 2013 wyniósł 530.000 zł.

I. Organizacja szkolenia w rawskich klubach sportowych dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego w następujących dyscyplinach sportowych:

 1. lekka atletyka
 2. judo
 3. karate
 4. tenis stołowy 
 5. wędkarstwo sportowe
 6. piłka nożna chłopców
 7. piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
 8. strzelectwo sportowe
 9. triathlon
 10. tenis ziemny
 11. pływanie.

II. Zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i młodzieży (koszt realizacji tego zadania w 2013 roku wyniósł 12.000 zł).

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

RODZAJ ZADANIA

Zadanie własne gminy polegające na pomocy osobom i członkom ich rodzin, w których występuje problem alkoholowy w formie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu miasta Rawa Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia, mitingi), zakup literatury o tematyce alkoholowej, szkolenia oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

RODZAJ ZADANIA

Zadanie własne gminy polegające na pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w formie udzielenia pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

RODZAJ ZADANIA

"Pomoc osobom bezdomnym w formie prowadzenia domu dla bezdomnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej".

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014rok oraz Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii

RODZAJ ZADANIA

Zadanie własne gminy polegające na pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzoną przez świetlicę środowiskową w formie udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą, organizowanie czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych oraz dożywianie dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych:

I. Z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia u osób niepełnosprawnych.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 20.000 zł.

II. Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, polegającego na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 76.000 zł.

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi

W dniu 18.11.2013 r. w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) z przedstawicielami administracji samorządowej Miasta Rawa Mazowiecka. Spotkanie dotyczyło projektu programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r. 

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2014 rok. Organizacje nie zgłosiły żadnych opinii i wniosków.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Sekuter
 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2013-11-21 13:17
 • zmodyfikował: Katarzyna Gierach
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-14 12:53

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2014 rok., jest udostępniony na stronie: www.bip.rawamazowiecka.pl w zakładce "Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych".

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) oraz Uchwały Nr XXII/166/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na rok 2013,ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, polegającego na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 3.000 zł.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej polegającego na organizacji wypoczynku letniego przez świetlicę środowiskową dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarty konkurs ofert: na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2013 r. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – organizacja obozów sportowych.

Przewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania 20.000 zł.

Koszt realizacji zadania w 2012 r. wyniósł 20.000 zł.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja Otwartych Mistrzostw Rawy Mazowieckiej w Duathlonie i Aquathlonie. Na realizację tego zadania przeznaczono środki publiczne w kwocie 20.000,00 zł. Środki przeznaczone na realizację tego zadania w 2013 r. wyniosły 15.000,00 zł.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Działając na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta przedstawia Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Kosińska
 • opublikował: Rataj Arkadiusz
  data publikacji: 2013-04-30 11:28

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz
  data publikacji: 2013-04-30 11:30

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
polegającego na wspieraniu działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób niewidomych i niedowidzących, chorych na cukrzycę.

z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
polegającego na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym.

z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego
polegającego na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.

Otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) oraz Uchwały Nr XXII/166/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na rok 2013,ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

     I.        Z zakresu edukacji i wychowania, polegającego na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.

    II.        Z zakresu edukacji i wychowania, polegającego na podtrzymywaniu polskiej tradycji narodowej, kształtowaniu postaw patriotycznych, popularyzacji wiedzy historycznej.

  III.        Z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, polegającego na propagowaniu idei wolontariatu, zachęcaniu mieszkańców zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych.

   IV.        Z zakresu ochrony i promocji zdrowia, polegającego na wspieraniu działań polegających na kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami.

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. Zadanie własne gminy polegające na pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzoną przez świetlicę środowiskową w formie udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą, organizowanie czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych oraz dożywianie dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej.

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2012-01-04 15:23

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
RODZAJ  ZADANIA
Zadanie własne gminy polegające na pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w formie udzielenia pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego.
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TEGO ZADANIA
Planowane środki finansowe  na realizację  zadania, objętego niniejszym konkursem,  wynoszą  23.000 złotych.
Zastrzega się, że wysokość środków jest prognozowana i uzależniona od wysokości wpływów uzyskanych do budżetu Miasta pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 530.000 zł.

Koszt realizacji tego zadania finansowany ze środków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w roku 2012 wyniósł 470.000 zł.

I. Organizacja szkolenia w rawskich klubach sportowych dla dzieci i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego w następujących dyscyplinach sportowych:

 • lekka atletyka
 • judo
 • karate
 • tenis stołowy
 • wędkarstwo sportowe
 • piłka nożna chłopców
 • piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
 • strzelectwo sportowe
 • triathlon
 • tenis ziemny

II. Zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i młodzieży, (koszt realizacji tego zadania w 2012 roku wyniósł 12.000 zł)

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych:
z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
I. polegającego na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia u osób niepełnosprawnych.

z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
II. polegającego na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

z zakresu edukacji i wychowania
II. polegającego na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2012-01-04 15:23

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Rawa Mazowiecka na 2013 rok.
RODZAJ  ZADANIA Zadanie własne gminy polegające  na pomocy osobom bezdomnym w formie prowadzenia domu dla bezdomnych, udzielenie  pomocy terapeutycznej i psychologicznej.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
RODZAJ  ZADANIA Zadanie własne gminy polegające na pomocy osobom i członkom ich rodzin, w których występuje problem alkoholowy w formie  terapii dla osób uzależnionych  i współuzależnionych  z terenu miasta Rawa Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia, mitingi), zakup literatury o tematyce alkoholowej, szkolenia  oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi

W dniu 15.11.2012 r. w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz.873 z późn.zm.) z przedstawicielami administracji samorządowej Miasta Rawa Mazowiecka.
Spotkanie dotyczyło programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.
Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2013 rok. Organizacje nie zgłosiły żadnych opinii i wniosków.

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2012-11-21 16:07

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2013 rok., jest udostępniony na stronie: www.rawamazowiecka.pl w zakładce urząd miasta – organizacje pozarządowe.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja imprezy „Weekend w Aquarium – Festyn Aktywnych Form Spędzania Wolnego Czasu Dla Osób Starszych i Ich Rodzin”.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarty konkurs ofert: na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2012 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa –

Upowszechnianie Turystyki i Krajoznawstwa

Organizacja Rawskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego

Przewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania – 10.000,00 zł

(Koszt realizacji tego zadania w 2011 r. wyniósł 10.000 zł)

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Działając na podstawie Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Uchwały Nr XII/8/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012, ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja Mistrzostw Rawy Mazowieckiej w Duathlonie i Aquathlonie. Na realizację tego zadania przeznaczono środki publiczne w kwocie 15.000,00 zł.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Działając na podstawie Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Uchwały Nr XII/8/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

ogłasza otwarte konkursy ofert: na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2012 r. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – organizacja obozów sportowych.

Przewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania 20.000 zł.

Koszt realizacji zadania w 2011 r. wyniósł 20.000 zł.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Działając na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta przedstawia Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

 

I. Z zakresu edukacji i wychowania polegającego na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.

 

II. Z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych polegającego na wspieraniu działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób niewidomych i niedowidzących, chorych na cukrzycę.

III. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia polegającego na wspieraniu działań polegających na kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami.

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) oraz Uchwały Nr XII/88/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na rok 2012,ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

I. Z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, polegającego na propagowaniu idei wolontariatu, zachęcaniu mieszkańców a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych.

II. Z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, polegającego na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym.

III. Z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.

Otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) oraz Uchwały Nr XII/88/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na rok 2012,ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:


•    z zakresu edukacji i wychowania
•    z zakresu promocji i organizacji wolontariatu
 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Rawa Mazowiecka na 2012 rok.
RODZAJ  ZADANIA: Zadanie własne gminy polegające  na pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w  zakresie przeciwdziałania  alkoholizmowi ,prowadzoną przez świetlicę środowiskową w formie: udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci  i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem,  organizowanie czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych oraz dożywianie dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Rawa Mazowiecka na 2012 rok.
RODZAJ  ZADANIA: Zadanie własne gminy polegające na pomocy osobom i członkom ich rodzin, w których występuje problem alkoholowy w formie  terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu miasta Rawa Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia, mitingi), zakup literatury o tematyce alkoholowej, szkolenia oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Rawa Mazowiecka na 2012 rok.
RODZAJ  ZADANIA: Zadanie własne gminy polegające na pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w formie udzielenia pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Rawa Mazowiecka na 2012 rok.
RODZAJ  ZADANIA: Zadanie własne gminy polegające  na pomocy osobom bezdomnym w formie prowadzenia domu dla bezdomnych, udzielenie  pomocy terapeutycznej i psychologicznej.

Ogłoszenie o konursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) oraz Uchwały Nr XII/88/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na rok 2012, ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych:

 

I. Z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych - polegającego na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia u osób niepełnosprawnych.

II. Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej - polegającego na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 470.000 zł.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz ich wysokości.

Projekt uchwały

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz
  data publikacji: 2011-12-08 09:08

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż projekt uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż w sprawie „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2012 rok,  organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych opinii i wniosków.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Sekuter
 • opublikował: Rataj Arkadiusz
  data publikacji: 2011-10-20 15:56
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz
  ostatnia modyfikacja: 2011-10-20 15:58

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.  Nr 234 poz. 1536) oraz uchwały Nr III/7/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22  grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na rok 2011

ogłasza otwarty konkurs ofert: na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2011 r.                  

z zakresu turystyki i krajoznawstwa –

Upowszechnianie Turystyki i Krajoznawstwa

Organizacja Rawskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

Przewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania – 10.000,00 zł.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r.  Nr 234 poz. 1536 ) oraz uchwały   Nr III/7/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22  grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.

ogłasza otwarty konkurs ofert: na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2011 r. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – organizacja obozów sportowych.

Przewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania 20.000 zł.

Koszt realizacji zadania w 2010 r. wyniósł 20.000 zł.

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie nauki pływania dzieci i młodzieży szkół podstawowych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2011 r. w zakresie nauki pływania dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 17.000 zł. Koszt realizacji tego zadania w 2010 roku wyniósł 10.500 zł.

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2011 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 460.000 zł.

I. Organizacja szkolenia w rawskich klubach sportowych dla dzieci i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego (koszt realizacji tego zadania w 2010 roku wyniósł 460.000zł) w następujących dyscyplinach sportowych: lekka atletyka, judo, karate, tenis stołowy, wędkarstwo sportowe, piłka nożna chłopców, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, strzelectwo sportowe, triathlon
tenis ziemny.

II. Zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i młodzieży, (koszt realizacji tego zadania w 2010 roku wyniósł 12.000 zł)

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych: z zakresu edukacji i wychowania, z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz
  data publikacji: 2011-01-12 14:17

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,poz.1536) oraz Uchwały Nr III/7/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na rok 2011,

ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych:

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz
  data publikacji: 2011-01-12 14:17

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na 2011 rok w formie pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzoną przez świetlicę środowiskową w formie udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą, organizowanie czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych oraz dożywianie dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na 2011 rok w formie pomocy osobom i członkom ich rodzin, w których występuje problem alkoholowy w formie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu miasta Rawa Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia, mitingi), zakup literatury o tematyce alkoholowej, szkolenia oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na 2011 rok w formie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w formie udzielenia pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na 2011 rok w formie pomocy osobom bezdomnym w formie prowadzenia domu dla bezdomnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej.

Zgłaszanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

W związku z wykonaniem uchwały Nr III /7/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-29 15:20

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

W ramach konsultacji „Programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.” nie wpłynęła żadna uwaga i opinia.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2010-12-08 16:00

ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarte konkursy ofert:

I. na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2010 r. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – organizacja obozów sportowych,

II. na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie nauki pływania dla dzieci
urodzonych w latach 1997 – 2003.

ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarte konkursy ofert:
I. na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną,
II. na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego propagowania idei wolontariatu, zachęcanie mieszkańców a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych,
III. na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu poprawę stanu zdrowia u osób niepełnosprawnych,
IV. na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób niewidomych i niedowidzących,
V. na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działań polegających na kompleksowej, holistycznej, domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami,
VI. na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego tworzenia warunków do integracji i aktywności osób w podeszłym wieku,
VII. na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego wspierania działań służących integracji i aktywizacji w środowisku lokalnym osób chorych na cukrzycę, na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 3.000 zł.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczącego pomocy osobom i członkom ich rodzin, w których występuje problem alkoholowy w formie:
terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu miasta Rawa Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia), zakup literatury o tematyce alkoholowej, szkolenia oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,polegającego na: pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w formie: udzielenia pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej , oraz prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, polegającego na pomocy osobom bezdomnym w formie: prowadzenia domu dla bezdomnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, polegającego na pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzoną przez świetlicę środowiskową w formie:udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą, organizowanie czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych oraz dożywianie dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną,

Ogłoszenie o konkursach ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn.zm.) oraz uchwały
Nr XLI/323/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na rok 2010.
ogłasza otwarte konkursy ofert :
I. na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo, na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 52.000 zł.,
II. na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu poprawę stanu zdrowia u osób niepełnosprawnych, na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 18.000 zł.,
III. na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, kształtowania postaw patriotycznych, popularyzację wiedzy patriotycznej, na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 10.000 zł.

Ogłoszenie o konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r.

BURMISTRZ MIASTA RAWA Mazowiecka głasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2010 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 460.000 zł.

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 513204
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-09 09:32:09