Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Koordynator do spraw dostępności

Jolanta Wróblewska

Kontakt:

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Plac Marszałka Piłsudskiego 5

96-200 Rawa Mazowiecka

Tel. 46 814 47 11 w. 103

e-mail: jolanta.wroblewska@miastorawa.pl

Zadania koordynatora:

 1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Rawa Mazowiecka;

 2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

 3. Monitorowanie działalności Urzędu Miasta Rawa mazowiecka w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1696),

 • Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności oraz powołania zespołu ds. dostępności w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka,

 • Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020 – 2021.

Metryka

 • opublikował: Natalia Muszel
  data publikacji: 2021-02-25 13:52

Poprawa dostępności - pozyskane fundusze

Informacja dotycząca dostępności.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, zwanej dalej: ustawą), każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd Miasta Rawa Mazowiecka o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej urzędu, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy.

Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).


Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
•    dane kontaktowe wnioskodawcy,
•    wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
•    wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
•    wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.


Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:
•    osobiście: w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w godzinach pracy urzędu, Plac Marszałka Piłsudskiego 5, Rawa Mazowiecka  lub
•    korespondencją pocztową na adres: Urząd Miasta, Plac Marszałka Piłsudskiego 5,
96-200 Rawa Mazowiecka , lub
•    korespondencją elektroniczną na adres mailowy urzędu: um@rawamazowiecka.pl, lub
•    poprzez ePUAP: /kb5177yoql/skrytka


Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

Metryka

 • opublikował: Karol Łopatka
  data publikacji: 2022-03-29 11:55
 • zmodyfikował: Karol Łopatka
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-29 11:57

Metryka

 • opublikował: Karol Łopatka
  data publikacji: 2022-03-29 11:58

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2025

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Metryka

 • opublikował: Karol Łopatka
  data publikacji: 2021-03-31 10:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6953
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-01 11:52:58