Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Oferta z własnej inicjatywy organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że w dniu 6  października  2023 r. do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Pieśni ginącej tradycji”.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 r.

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizację zawodów triathlonowych pod nazwą „Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka” 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego:

Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: wspieranie działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 32 000 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2022 r. wyniosła 30 000 zł., zaś w roku 2023 wyniosła 18 000 zł.,(w  formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XLV/378/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2022 r. poz. 7682) ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XLV/378/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2022 r. poz. 7682) ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 r.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 r. w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach, szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa wodnego.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego:

zadanie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania: wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zamieszkałej na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji (https://www.rawamazowiecka.pl/2662,mapy-obszarow) poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych, w następujących dyscyplinach sportowych: 

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XLV/378/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2022 r. poz. 7682)
ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych:
I.    zadanie z zakresu działalności na rzecz rodziny: pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej – prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

II.    zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – podejmowanie działań mających na celu poprawę zdrowia osób niepełnosprawnych.

Informacja o zgłaszaniu kandydatów do pracy w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Na podstawie art.15 ust.2a i 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265,  poz. 1327 i poz. 1812) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 w. w. ustawy, działające na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej do zgłaszania swoich przedstawicieli  do prac w komisjach konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym poprzez zapewnienie tymczasowych miejsc noclegowych.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 35.000 zł.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2022 r. wyniosła 25.000 zł. w każdym roku (w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Otwarty konkurs ofert dot. pomocy osobom dotkniętym przemocą

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, objętych Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 - 2025

1. PODSTAWA PRAWNA

•    Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1608)
•    uchwała Nr XLV/378/22  Rady Miasta  Rawa  Mazowiecka  z  dnia  24 listopada 2022 r.
•    uchwała Nr XLVI/391/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia  29 grudnia 2022 r.

2. ZADANIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT

Rodzaj zadania: Zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień.

Tytuł zadania: Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu miasta Rawa Mazowiecka oraz prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego.


Planowane w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka na 2023 r. środki finansowe  na  realizację: zadania objętego konkursem wynoszą 28.000 złotych.

Konkurs ofert dot. pomocy uzależnionym od narkotyków

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 2025.

  1. PODSTAWA PRAWNA
  • Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym
    (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608)
  • uchwała Nr XLV/378/22 Rady Miasta  Rawa  Mazowiecka  z  dnia  24 listopada 2022 r.
  • uchwała Nr XLVI/391/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2022 r.

 

  1. Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert

Rodzaj zadania: Zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień.

Tytuł zadania: Udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom dotkniętym problemem uzależnienia od narkotyków z terenu miasta Rawa Mazowiecka.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 - 2025.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie prowadzona przez świetlicę środowiskową.


Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji  zadania publicznego objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomaniina lata 2023 – 2025

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15986
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-12 08:58:09