Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Uchwała Nr XL/356/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku

Uchwała Nr XL/355/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii

Uchwała Nr XL/354/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2022/2023

Uchwała Nr XL/353/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Rawa Mazowiecka.

Uchwała Nr XL/352/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki”

Uchwała Nr XL/351/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za usługi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz górnych stawek opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XL/350/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XL/349/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka

Uchwała Nr XL/348/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy

Uchwała Nr XL/347/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części zasobu mieszkaniowego gminy Miasto Rawa Mazowiecka jako aportu do kapitału zakładowego Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Uchwała Nr XL/346/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskieg.

Uchwała Nr XL/345/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji.

Uchwała Nr XL/344/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022–2025 i prognozy długu.

Uchwała Nr XL/343/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok.

Uchwała Nr XL/342/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

Uchwała Nr XL/341/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Rawa Mazowiecka wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2021 rok

Uchwała Nr XL/340/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka wotum zaufania

Uchwała Nr XXXVIII/339/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Rawa Mazowiecka instrumentem płatniczym

Uchwała Nr XXXVIII/338/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie określenia zakresu pomocy, która może być zapewniona przez Miasto Rawa Mazowiecka obywatelom Ukrainy.

Uchwała Nr XXXVIII/337/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022–2025 i prognozy długu.

Uchwała Nr XXXVIII/336/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/335/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie realizacji zadań wskazanych we wniosku właściwym na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności obiektów rawskich szkół podstawowych nr 2 i nr 4 dla potrzeb osób niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Uchwała Nr XXXVIII/334/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała Nr XXXVIII/333/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz zmiany uchwały Nr XII/88/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Rawa Mazowiecka

Uchwała Nr XXXVIII/332/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała Nr XXXVIII/331/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr XXXVIII/330/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4, przy ul. Południowej i ul. Polnej

Uchwała Nr XXXVIII/329/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomościach w drodze darowizny

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4047
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-06 09:56:42