Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«marzec 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Wyniki Konkursu „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”

W trzeciej edycji zostały przyznane następujące nagrody przewidziane regulaminem konkursu: 

nagroda za 1 miejsce: elewacja budynku przy ulicy Kilińskiego 3
nagroda za 2 miejsce: elewacja budynku przy ulicy Ziemowita 1
nagroda za 3 miejsce: elewacja budynku przy ulicy Wyszyńskiego 8
Wyróżnienia: elewacja budynku przy ulicy Warszawskiej 6, elewacja budynku przy ulicy Warszawskiej 13, elewacja budynku przy ulicy Słowackiego 11A.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta o możliwości zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” opracowaną dla ww. projektu dokumentu, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanych dokumentów

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40,  art. 41, art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022, poz. 1029 ze zm.) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” opracowaną dla ww. projektu dokumentu, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanych dokumentów w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych z terenu miasta Rawa Mazowiecka

W nawiązaniu do art. 6 ust. 2 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Miasto Rawa Mazowiecka informuje, że zawarło umowę z Polską Grupą Górniczą S.A - podmiotem wprowadzającym węgiel do obrotu.

Zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych z terenu miasta Rawa Mazowiecka

W nawiązaniu do ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla informuje, że Miasto Rawa Mazowiecka przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. 

W związku z tym, zainteresowani mieszkańcy miasta są proszeni o zgłaszanie zapotrzebowania na paliwo stałe (groszek, orzech).  Wnioski o zakup należy składać:

 • w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, przy Pl. Piłsudskiego 5, w Biurze Podawczym w godzinach urzędowania lub,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

w terminie od 3 listopada 2022 r.

Ilość paliwa dostępna dla jednego gospodarstwa domowego została określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw aktywów państwowych na maksymalnie 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. Należy pamiętać, że do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Zebrane informacje pozwolą określić skalę zapotrzebowania gospodarstw domowych z terenu miasta na paliwa stałe (groszek, orzech), co pozwoli na odpowiednie zaplanowanie działań w zakresie zakupu oraz dalszej sprzedaży paliwa stałego na jego terenie.

Jednocześnie informujemy, że zakup zamówionego przez Miasto Rawa Mazowiecka paliwa stałego będzie możliwy po podpisaniu umowy z podmiotem wprowadzającym do obrotu i po przetransportowaniu przedmiotowego paliwa stałego do miejsc jego składowania, o czym osoby zostaną odrębnie poinformowane po weryfikacji wniosków o zakup.

Poniżej znajduje się wzór wniosku o zakup. 

Metryka

 • data wytworzenia: 2022-11-03
 • opublikował: Krystyna Florczak
  data publikacji: 2022-11-03 08:39
 • zmodyfikował: Krystyna Florczak
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-04 10:00

Metryka

 • opublikował: Krystyna Florczak
  data publikacji: 2022-11-03 08:40
 • zmodyfikował: Krystyna Florczak
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-04 09:49

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030”

Działając zgodnie z art. 39 ust.1 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261) podaję do publicznej wiadomości informację o przygotowaniu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030” oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag i wniosków do projektu strategii.

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca taryfę zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka

Metryka

 • data wytworzenia: 2022-07-25
 • opublikował: Paweł Niezgoda
  data publikacji: 2022-07-25 14:29
 • zmodyfikował: Paweł Niezgoda
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-25 14:43

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka do 2030 roku przeprowadzonych w dniach 8 kwietnia – 12 maja 2022 roku

DECYZJA w sprawie podziału nieruchomości oznaczonej nr ewid. 77, obręb 8

POSTANOWIENIE w sprawie zaopiniowania projektu podziału nieruchomości oznaczonej nr ewid. 77, obręb 8

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie podziału nieruchomości

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego o podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Raport z konsultacji lokalnych dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o konsultacjach lokalnych dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka

Raport z konsultacji lokalnych dotyczących inwestycji przy ul. Mszczonowskiej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o konsultacjach lokalnych dla mieszkańców Osiedla Zamkowa Wola dotyczących inwestycji firmy Food Service sp. z o. o. przy ul. Mszczonowskiej

Informacja z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o konsultacjach społecznych z mieszkańcami w sprawie zmiany granic Miasta Rawa Mazowiecka

Informacja dotycząca środków finansowych na realizację zadania: zapewnienie repatriantom lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych w Rawie Mazowieckiej

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie działek oznaczonych numerami 123 i 125, położonych w obrębie 6 miasta Rawa Mazowiecka

Raport z konsultacji lokalnych w sprawie zmiany nazwy „Osiedle 9 Maja”

Informacja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o konsultacjach lokalnych dla mieszkańców Osiedla 9 Maja dotyczących zmiany nazwy osiedla

Projekt dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

Zgodnie z art. 207 ust. 2 publikujemy uchwałę nr XXVI/189/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka do nowego ustroju szkolnego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyniki konkursu ofert na wybór realizatora programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka -powyżej 60 roku życia, mieszkańców Rawy Mazowieckiej, w toku postępowania konkursowego zostały wyłonione następujące oferty:

Zapytanie ofertowe ws. dowozu uczniów do szkół

Zapytanie ofertowe w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro.

bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka

do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2015/2016
 

Ogłoszenie o konkursie ofert

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka – powyżej 60 roku życia, mieszkańców Rawy Mazowieckiej (tj. ur. do dnia 31 grudnia 1955 r.) w okresie od daty podpisania umowy do 1 grudnia 2015 r.

Informacja o kandydatach na ławników

Uprzejmie informuję, że Rada Miasta Rawa Mazowiecka przystępuje do wyboru na kadencję 2016-2019:
1) 4 ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi,
2) 5 Ławników do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej,
3) 1 ławników do Sądu Rejonowego w Skierniewicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Z dniem 30 czerwca 2015 roku upływa termin zgłaszania do Rady Miasta Rawa Mazowiecka kandydatów na ławników.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym na realizację projektu pn.: BUDOWA I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ MIASTA RAWA MAZOWIECKA WRAZ Z UTWORZENIEM METADANYCH DLA ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCHZ TEMATU „ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE”.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

           Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o unieważnieniu postępowania, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych, na remont dróg gruntowych o nawierzchni ulepszonej destruktem w obszarze administracyjnym miasta Rawa Mazowiecka w 2015r.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Działając na podstawie art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 4 listopada 2014 r. wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 339/2014, którą odmówiono uchylenia decyzji ostatecznej Wojewody Łódzkiego z dnia 9 sierpnia 2013 r., Nr 270/2013, utrzymującej w mocy decyzję Starosty Rawskiego z dnia 19 czerwca 2013 r., Nr 1/2013, o udzieleniu Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowy ul. Mszczonowskiej od ul. Kazimierza Wielkiego do kolejki wąskotorowej z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Białą w Rawie Mazowieckiej - na nieruchomościach bądź ich częściach oznaczonych jako działki nr ewid. 290/1, 230/2, 118/42, 62/2, 118/11, 62/3, 230/1, 241/9, 700, 240/1, 240/2, 240/3, 239, 238/3, 110, 228/1, 228/2, 229/3, 229/2, 231/1, 119, 704, 705/1, 242/3241/11, 241/10, 706/1, 238/4 obręb 2 w Rawie Mazowieckiej.

Dodatek energetyczny

Od 1 stycznia 2014 roku, Miasto będzie wypłacało nowe świadczenie jakim jest dodatek energetyczny. Jest to nowa forma wsparcia, którą wprowadza ustawa z dnia 26 lipca 2013 r o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.984). Zgodnie z ww. ustawą dodatek energetyczny będzie przysługiwał „odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej”

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Działając na podstawie art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), zawiadamia się, że w dniu 9 sierpnia 2013r. wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 270/2013, utrzymująca w mocy decyzję Starosty Rawskiego z dnia 19 czerwca 2013 roku, Nr 1/2013, znak: ArB.6740.z.2012.UG, udzielającą Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5 zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej polegającej na rozbudowie ul. Mszczonowskiej od ul. Kazimierza Wielkiego do kolejki wąskotorowej z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Białą w Rawie Mazowieckiej.

OBWIESZCZENIE STAROSTY RAWSKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY RAWSKIEGO

zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DZ. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 267) zawiadamiam,

że w dniu 19 czerwca 2013 roku wydana została decyzja Starosty Rawskiego Nr 1/2013 dla Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

Rozbudowa ul. Mszczonowskiej od ul. Kazimierza Wielkiego do kolejki wąskotorowej z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Białą w Rawie Mazowieckiej.

OBWIESZCZENIE STAROSTY RAWSKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY RAWSKIEGO

zawiadomienie o wszczeciu postepowania

Na podstawie art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194) zawiadamiam, ze na wniosek z dnia 10.08.2012 roku Pana Jacka Szeligi reprezentujacego inwestora Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, wszczete zostalo ponownie postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej dla przedsiewziecia polegajacego na „rozbudowie ul. Mszczonowskiej od ul. Kazimierza Wielkiego do kolejki waskotorowej z budowa ronda na skrzyzowaniu z ul. Biala w Rawie Mazowieckiej.”

OBWIESZCZENIE STAROSTY RAWSKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 października 2012 roku wydana została decyzja Starosty Rawskiego Nr 1/2012 Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na:
„rozbudowie ul. Mszczonowskiej od ul. Kazimierza Wielkiego do kolejki wąskotorowej z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Białą w Rawie Mazowieckiej".

OBWIESZCZENIE STAROSTY RAWSKIEGO

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych( tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zamianami) oraz art. 49 i art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z póżn. zm. ). Starosta Rawski zawiadamia, że na wniosek inwestora Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka reprezentowanego przez pełnomocnika pana Jacka Szeligę wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej:
„ rozbudowę ul. Mszczonowskiej od ul. Kazimierza Wielkiego do kolejki wąskotorowej z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Biała w Rawie Mazowieckiej”.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 29 września 2010 r. w sprawie granic okręgów wyborczych

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej utworzonych uchwałą Nr XLV/412/2002 z dnia 27 czerwca 2002r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego  Nr 177, poz. 2532) w wyborach do Rady Miasta Rawa Mazowiecka zarządzonych na dzień 21 listopada  2010 r. 

Numer okręgu wyborczego

 

Granice okręgu wyborczego

 

Liczba wybieranych radnych

      1

Stefana Jasińskiego, Jeżowska, Kolejowa, Laskowa, Miodowa, Murarska, Ogrodowa, Orzechowa, Piaskowa, Piekarska, Podmiejska, Pszeniczna, Sadowa,  Skierniewicka, Wałowska, Willowa, Wiśniowa, Żytnia

        1

     2

Akacjowa, Adama Asnyka, Marii Dąbrowskiej, Dolna, Aleksandra Fredry, Kaczeńcowa, Katowicka od nr 1 do nr 20, Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Ignacego Krasickiego, Elizy Orzeszkowej, Osada Dolna, Bolesława Prusa, Różana, Henryka Sienkiewicza, Leopolda Staffa, Tomaszowska od nr 35 do końca, Tulipanowa, Juliana Tuwima, Wierzbowa, Gabrieli Zapolskiej, Zielona, Stefana Żeromskiego, Narcyzy Żmichowskiej

       1

    3

Armii Krajowej, Browarna, Chmielna, Cmentarna, Faworna, Katowicka od nr 21 do końca, Tadeusza Kościuszki (bez nr 21), Księże Domki, Nowa, 1 Maja, Piwna, Przemysłowa nr 1, 3, 5, Słodowa, Juliusza Słowackiego (bez nr 29), Tatar, Tomaszowska od nr 1 do nr 9 i od nr 11 do nr 34, Wyzwolenia

      1

    4

Juliusza Słowackiego nr 29, Tomaszowska bloki 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10h, 10i 

      1

    5

Aleja Konstytucji 3 Maja nr 15, Tadeusza Kościuszki nr 21, Niepodległości nr 1, 2, 3, 11, Zygmunta Zwolińskiego nr 1, 1a, 1b, 2a, 2b

      1

    6

Niepodległości nr 4, 5, 6, 7, Solidarności nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, Zygmunta Zwolińskiego nr 8a, 8b

      1

    7

Solidarności nr 2, 3, 3a, 4, 5, 6

      1

    8

Niepodległości od nr 8 do nr 10 i od nr 12 do końca, Polna, Przemysłowa(bez nr 1,3,5), Solidarności nr 1, 17, 18, 18a, 19, Zygmunta Zwolińskiego(bez nr 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 8a, 8b)

      1

    9

Braci Świderskich, Wacława Gąsiorowskiego, Krakowska od nr 8 do końca, Teofila Lenartowicza, oś. 9 Maja, Antoniego Urbańskiego  

      1

  10

Aleja Konstytucji 3 Maja (bez nr 15), Generała Antoniego Jeziorańskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jana Kilińskiego, Mikołaja Kopernika, Krakowska od nr 1 do nr 7, Krzywe Koło, Łowicka, Mazowiecka, Adama  Mickiewicza, Miła, Opoczyńska, Parkowa, Jana Chryzostoma Paska, Plac Marszałka Józefa  Piłsudskiego, Plac Wolności, Południowa, Przechodnia, Władysława Reymonta, Targowa, Zamkowa, Zatylna, Ziemowita

      1

   11

 

Jana Sobieskiego nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 

      1

   12

Bolesława Chrobrego, Jana Sobieskiego – domki, Jana Sobieskiego nr 20, 22, 24,  Kazimierza Wielkiego nr 21, 23, 25, 27

      1

   13

Stefana Batorego, Kazimierza Wielkiego nr 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40

      1

   14

Kazimierza Wielkiego nr 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19 , domki 

      1

   15

Aleksandrówka, Biała, Jerozolimska, Ks. Ignacego Jana Skorupki, Łąkowa, Mszczonowska, Słoneczna, Warszawska, Wodna, Zamkowa Wola 

      1

 

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest budynek Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

 

Burmistrz Miasta

Eugeniusz Góraj

 


Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2010-10-01 11:12
 • zmodyfikował: Robert Federowicz
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-06 10:26

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, iż z dniem 30 czerwca 2007 roku upływa termin zgłaszania do rady miasta kandydatów na ławników.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)      jest nieskazitelnego charakteru,

3)      ukończył 30 lat,

4)      jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)      nie przekroczył 70 lat,

6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem nie mogą być:

1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)      adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)      radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)      duchowni,

7)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)      funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)      radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. nr 50, poz. 370).

Wzór karty zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 lub na stronie internetowej www.ms.gov.pl

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

1)      3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

2)      informacje z Krajowego Rejestru Karnego,

3)      oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

4)      zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5)      listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.

Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi poinformował, że Rada Miasta Rawa Mazowiecka ma dokonać wyboru ławników w następującej ilości:

 

I. Sąd Okręgowy w Łodzi ogółem: - 3

a)  z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 3

b)  do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 0

II. Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej ogółem: - 8

a) z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 5

b) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 3

 

 

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2007-06-15 09:02
 • zmodyfikował: Robert Federowicz
  ostatnia modyfikacja: 2007-09-12 13:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 70034
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-16 12:13:32