Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«marzec 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania na wniosek spółki RAWiK Sp. z o.o.

Informacja Burmistrza Miasta dot. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2023r.

Informacja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu kąpielowego w 2023 r.

Informacja Burmistrza Miasta dot. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2023r.

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU OFERTOWYM

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż 495 sztuk drzew „na pniu” wraz z ich wycinką, odbiorem pozyskanego drewna oraz uprzątnięciem z terenu wycinki wszelkich gałęzi, zakrzaczeń i chrustu

Zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych z terenu miasta Rawa Mazowiecka w 2023 r.

W nawiązaniu do art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) Miasto Rawa Mazowiecka informuje, że:

 1. Zamawiającym jest Miasto Rawa Mazowiecka z siedzibą przy Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka.
 2. Miasto zawarło umowę z podmiotem wprowadzającym do obrotu w formie elektronicznej w dniu 24 listopada 2022 r. zmienioną aneksem nr 1. 
 3. Przedmiotem umowy jest nabycie od podmiotu wprowadzającego do obrotu węgla kamiennego, który to węgiel kamienny będzie sprzedawany wyłącznie osobom uprawnionym wskazanym w art. 8 ust. 1. Ustawy i wyłącznie na zasadach ustalonych w Ustawie, w tym w szczególności w ilości nie większej niż przypadająca na jednego uprawnionego stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych. 
  Ilość sortymentu zamówionego i faktycznie odebranego węgla (zgodnie z dostarczonym do miejsca składowania  tolerancja wynosi +/- 10 %):
  1. Orzech – 216 ton
  2. Ekogroszek Pieklorz – 108 ton
 4. Cena zakupu sortymentu węgla kamiennego od podmiotu wprowadzającego do obrotu wynosi       1 500,00 zł brutto za tonę sortymentu. Cena zakupu węgla kamiennego przez gospodarstwo domowe wynosi 2 000,00 zł brutto za tonę odbieranego sortymentu.
 5. W ramach przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (poz. 2236): „ Do zamówień udzielanych w celu realizacji zadań określonych w przepisach niniejszej ustawy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185).”

Umowa została zawarta pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka a Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach, pod adresem ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice.

Metryka

 • opublikował: Paweł Niezgoda
  data publikacji: 2023-01-10 15:00
 • zmodyfikował: Paweł Niezgoda
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-10 15:02

Zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych z terenu miasta Rawa Mazowiecka

    W nawiązaniu do ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla informuje, że Miasto Rawa Mazowiecka przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Wnioski o zakup należy składać:

 • w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, przy Pl. Piłsudskiego 5, w Biurze Podawczym w godzinach urzędowania lub,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

w terminie od 02 stycznia 2023 r.

Ilość paliwa dostępna dla jednego gospodarstwa domowego została określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw aktywów państwowych na maksymalnie 3 tony na sezon grzewczy 2022/2023 r. Należy pamiętać, że do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Informujemy, że niewykorzystana w 2022 r.  ilość paliwa stałego powiększa limit na 2 okres (tj. od 1 stycznia 2023 r. do 15 kwietnia 2023 r.). Oznacza to, że łączny limit 3 t można wykorzystać jednorazowo w 2023 r. Tym samym mieszkaniec, który w 1 okresie (do 31.12.2022 r.)  nie złożył wniosku o zakup preferencyjny węgla albo złożył wniosek na mniejszą ilość węgla - niewykorzystaną część limitu  będzie mógł wykorzystać w ramach zakupu preferencyjnego w 2023 r. 

Jednocześnie informujemy, że zakup zamówionego przez Miasto Rawa Mazowiecka paliwa stałego będzie możliwy po podpisaniu umowy z podmiotem wprowadzającym do obrotu i po przetransportowaniu przedmiotowego paliwa stałego do miejsc jego składowania, o czym osoby zostaną odrębnie poinformowane po weryfikacji wniosków o zakup.

Metryka

 • opublikował: Paweł Niezgoda
  data publikacji: 2023-01-04 08:53
 • zmodyfikował: Paweł Niezgoda
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-04 09:02

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż 495 sztuk drzew „na pniu” wraz z ich wycinką, odbiorem pozyskanego drewna oraz uprzątnięciem z terenu wycinki wszelkich gałęzi, zakrzaczeń i chrustu

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca taryfę zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka

Metryka

 • data wytworzenia: 2022-07-25
 • opublikował: Paweł Niezgoda
  data publikacji: 2022-07-25 14:33

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka do 2030 roku przeprowadzonych w dniach 8 kwietnia – 12 maja 2022 roku

Informacja Burmistrza Miasta o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Metryka

 • opublikował: Paweł Niezgoda
  data publikacji: 2022-03-04 12:09
 • zmodyfikował: Paweł Niezgoda
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-04 12:23

Informacja Burmistrza Miasta w sprawie podania do publicznej wiadomości Programu opieki nad zwierzętami w 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie miasta Rawa Mazowiecka

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2021-01-27 15:31

Informacja o wynikach naboru na rachmistrzów terenowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze na rachmistrzów terenowych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Rawa Mazowiecka

Szanowni Państwo,
działając na podstawie § 6 uchwały Nr IX/72/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Rawa Mazowiecka.

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka dotyczące konsultacji projektów uchwał

Zarządzenie nr 86/2018 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 października 2018 roku dotyczące konsultacji projektów uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie:
1) statutu Miasta Rawa Mazowiecka;
2) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Informacja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o zamiarze budowy dróg gminnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460, z późn. zm.) informuję, że na terenie miasta Rawa Mazowiecka planowana jest realizacja następującego zadania inwestycyjnego:

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego”

Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych zarządca drogi jest obowiązany zlokalizować w pasie drogowym kanał technologiczny, o ile w terminie 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej nie zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem kanału. Kanał technologiczny udostępniony jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 707f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenie należy kierować na piśmie na adres:

Miasto Rawa Mazowiecka
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Zgodnie z art. 4, pkt 15a ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów i urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

W myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcie umowy wynajmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta Rawa Mazowiecka oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

Planowany przebieg inwestycji przedstawiono w załączniku graficznym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Klimczak
 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2018-05-24 16:26
 • zmodyfikował: Robert Federowicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-24 16:35

Informacja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o zamiarze budowy drogi gminnej i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460, z późn. zm.) informuję, że na terenie miasta Rawa Mazowiecka planowana jest realizacja następującego zadania inwestycyjnego:

 

„Budowa ulicy Fredry w Rawie Mazowieckiej”

 

Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych zarządca drogi jest obowiązany zlokalizować w pasie drogowym kanał technologiczny, o ile w terminie 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej nie zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem kanału. Kanał technologiczny udostępniony jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 707f ustawy o drogach publicznych.

 

Zgłoszenie należy kierować na piśmie na adres:

 

Miasto Rawa Mazowiecka

Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5

96-200 Rawa Mazowiecka

 

Zgodnie z art. 4, pkt 15a ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów i urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

 1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

W myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcie umowy wynajmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta Rawa Mazowiecka oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

 

Planowany przebieg inwestycji przedstawiono w załączniku graficznym.

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2018-07-20 10:46

Informacja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka - kanał technologiczny

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2018-07-20 10:47

Informacja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o zamiarze budowy drogi gminnej i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Informacja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o zamiarze

budowy drogi gminnej i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

 

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460, z późn. zm.) informuję, że na terenie miasta Rawa Mazowiecka planowana jest realizacja następującego zadania inwestycyjnego:

"Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo- rowerowej"

 

 

Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych zarządca drogi jest obowiązany zlokalizować w pasie drogowym kanał technologiczny, o ile w terminie 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej nie zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem kanału. Kanał technologiczny udostępniony jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 707f ustawy o drogach publicznych.

 

Zgłoszenie należy kierować na piśmie na adres:

 

Miasto Rawa Mazowiecka

Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5

96-200 Rawa Mazowiecka

 

Zgodnie z art. 4, pkt 15a ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów i urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

 1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

W myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcie umowy wynajmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta Rawa Mazowiecka oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

 

Planowany przebieg inwestycji przedstawiono w załączniku graficznym.

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2018-07-20 11:10
 • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-20 11:11

Informacja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka - kanał technologiczny

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2018-07-20 11:10

Informacja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o zamiarze budowy drogi gminnej i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Informacja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o zamiarze

budowy drogi gminnej i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

 

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460, z późn. zm.) informuję, że na terenie miasta Rawa Mazowiecka planowana jest realizacja następującego zadania inwestycyjnego:

 

Przebudowa ulicy Sobieskiego w Rawie Mazowieckiej

 

Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych zarządca drogi jest obowiązany zlokalizować w pasie drogowym kanał technologiczny, o ile w terminie 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej nie zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem kanału. Kanał technologiczny udostępniony jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 707f ustawy o drogach publicznych.

 

Zgłoszenie należy kierować na piśmie na adres:

 

Miasto Rawa Mazowiecka

Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5

96-200 Rawa Mazowiecka

 

Zgodnie z art. 4, pkt 15a ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów i urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

 1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

W myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcie umowy wynajmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta Rawa Mazowiecka oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

 

Planowany przebieg inwestycji przedstawiono w załączniku graficznym.

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2018-07-20 11:21

Informacja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka - kanał technologiczny

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2018-07-20 11:23

Opis strony

Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel. (046) 814 47 11, fax 814 43 23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33560
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-27 13:18:29