Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Uchwała Nr LII/441/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Uchwała Nr LII/440/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2023-2028

Uchwała Nr LII/439/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rawie Mazowieckiej

Uchwała Nr LII/438/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” realizowanego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w latach 2023-2024

Uchwała Nr LII/437/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2023 r.

Uchwała Nr LII/436/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr LII/435/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku

Uchwała Nr LII/434/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr LII/433/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023–2026 i prognozy długu.

Uchwała Nr LII/432/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2023 rok.

Uchwała Nr LII/431/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

Uchwała Nr LII/430/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Rawa Mazowiecka wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2022 rok.

Uchwała Nr LII/429/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka wotum zaufania.

Uchwała Nr LI/428/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie ustalenia "Regulaminów korzystania z bazy rekreacyjno-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej należącej do Miasta Rawa Mazowiecka"

Uchwała Nr LI/427/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka i jego zastępcy

Uchwała Nr LI/426/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 - 2028

Uchwała Nr LI/425/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Rawa Mazowiecka

Uchwała Nr LI/424/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/351/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za usługi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz górnych stawek opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr LI/423/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 5

Uchwała Nr LI/422/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030

Uchwała Nr LI/421/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023–2026 i prognozy długu.

Uchwała Nr LI/420/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2023 rok.

Uchwała Nr L/419/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie dopłat z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków dla wybranych grup odbiorców usług określonych w taryfie dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzan ia ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2579
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-06 10:49:36