Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«wrzesień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Uchwała Nr XLVI/392/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Uchwała Nr XLVI/391/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2025

Uchwała Nr XLVI/390/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka za lata 2020-2021

Uchwała Nr XLVI/389/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka

Uchwała Nr XLVI/388/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

Uchwała Nr XLVI/387/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XLVI/386/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023–2026 i prognozy długu.

Uchwała Nr XLVI/385/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.

Uchwała Nr XLVI/384/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr XLVI/383/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2022 rok

Uchwała Nr XLV/382/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4, przy ul. Południowej i ul. Polnej

Uchwała Nr XLV/381/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4

Uchwała Nr XLV/379/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do jednostek systemu oświaty

Uchwała Nr XLV/378/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie Programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Uchwała Nr XLV/376/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XLV/375/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/349/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka

Uchwała Nr XLV/374/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/307/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022–2025 i prognozy długu.

Uchwała Nr XLV/373/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2022 rok

Uchwała Nr XLV/372/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XLV/371/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" realizowanego na terenie Gminy Miasta Rawa Mazowiecka w latach 2022-2024

Uchwała Nr XLIV/370/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2022 - 2027

Uchwała Nr XLIV/369/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022–2025 i prognozy długu.

Uchwała Nr XLIV/368/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1954
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-17 09:38:57