Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Ogłoszenie o konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r.

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/323/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na rok 2010

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2010 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 460.000 zł.

I.                    Organizacja szkolenia w rawskich klubach sportowych dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego (koszt realizacji tego zadania w 2009 roku wyniósł 460.000zł) w następujących dyscyplinach sportowych:

 1. lekka atletyka

 2. judo

 3. karate

 4. tenis stołowy 

 5. wędkarstwo sportowe

 6. piłka nożna chłopców

 7. piłka siatkowa dziewcząt i chłopców

 8. strzelectwo sportowe

 9. triathlon

 10. tenis ziemny

II.                  Zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej

 działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i młodzieży, ( koszt realizacji tego zadania w 2009 roku wyniósł 12.000 zł )

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

1.       Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust.3  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

·   zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej

·   prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem

·   dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania

·   posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu

·   przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i zgodną z wymaganiami szczegółowymi poszczególnych zadań

2.       Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2010r.

3.       Dotacje zostaną przyznane przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w oparciu o opinię komisji konkursowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

4.       Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka, w terminie do dnia 4 stycznia 2010 roku. Nie będą rozpatrywane oferty które zostaną złożone po terminie.            Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert, w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania , którego dotyczy oferta.

5.       Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta niezwłocznie po akceptacji Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

6.       Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert:

·   celowość

·   możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę ( kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie

realizatorów, dotychczasowe osiągnięcia )

·   efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu       do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników), 

·   rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań

w poprzednim okresie ),

·   wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

7.       Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres   i warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.

8.       Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak i również formularze ofert są dostępne w Urzędzie Miasta w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, ul.Pl. Piłsudskiego 5 oraz na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl

drukuj (Ogłoszenie o konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r. )

Metryka

 • opublikował: Sekuter Teresa WOKZIS
  data publikacji: 2009-12-01 11:03

Metryka

 • opublikował: Sekuter Teresa WOKZIS
  data publikacji: 2009-12-01 11:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 320394
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-02 13:19:40