Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Uchwały Nr XXII/166/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja Otwartych Mistrzostw Rawy Mazowieckiej w Duathlonie i Aquathlonie. Na realizację tego zadania przeznaczono środki publiczne w kwocie 20.000,00 zł. Środki przeznaczone na realizację tego zadania w 2013 r. wyniosły 15.000,00 zł.

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

 1. Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, wymienione w art. 3 ust 3  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
  • zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej
  • prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem
  • dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania
  • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu
  • przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i zgodną z wymaganiami szczegółowymi poszczególnych zadań
 2. Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2012r.
 3. Dotacje zostaną przyznane przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w oparciu o opinię komisji konkursowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
 4. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka, w terminie do dnia 17 czerwca 2013 roku. Nie będą rozpatrywane oferty które zostaną złożone po terminie. Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert, w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania , którego dotyczy oferta.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta niezwłocznie po akceptacji Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
 6. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert:
  • celowość
  • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, dotychczasowe osiągnięcia)
  • efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników),
  • rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie ),
  • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 7. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres   i warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.
 8. Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak i również formularze ofert są dostępne w Urzędzie Miasta w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, ul.Pl. Piłsudskiego 5 oraz na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Urbański
  data wytworzenia: 2013-05-27
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2013-05-28 07:56
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-28 08:06

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2012-01-04 15:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 321395
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-02 13:19:40