Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

INFORMACJA o unieważnieniu przetragu
w postepowaniu na „ Wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych psów z terenu Miasta Rawa Mazowiecka”
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty
w przetargu nieograniczonym na „opróżnianie koszy ulicznych typu MAK z terenu miasta Rawa Mazowiecka”
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zarządzanie nieruchomościami Gminy Miasta Rawa Mazowiecka „
INFORMACJA o w y b o r z e o f e r t y
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych oraz terenów przylegających bezpośrednio do wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka”
INFORMACJA o wyborze oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „pielęgnację skwerów miejskich na terenie miasta Rawa Mazowiecka”

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w toku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO, obejmujące wykonywanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób uprawnionych na mocy decyzji administracyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007 została wybrana oferta Teresa Koper Stołówka – Żywienie młodzieży, ul. Kościuszki 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, z ceną jednego gorącego posiłku 3,00 zł brutto.

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2006-12-13 15:17

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej informuje, iż w toku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum Nr 2, dla których organem założycielskim jest Miasto Rawa Mazowiecka, została wybrana oferta: Szadkowska Teresa, Zakład Gastronomiczny MAGI, ul. Kościuszki 19, 96-200 Rawa Mazowiecka  za najkorzystniejszą, z ceną jednego gorącego posiłku 3,30 zł brutto.

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2006-12-13 15:17

                                       ZAWIADOMIENIE

             O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Działając na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „wymianę linii kablowej oraz słupów oświetlenia ulicznego ul. Katowickiej w Rawie Mazowieckiej”

za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez

Pana Marka Łęczyckiego zam. w Rawie Mazowieckiej  ul. Kazimierza Wielkiego 4/1  prowadzącego działalność gospodarczą w ramach  Zakład Elektroinstalacyjny z siedzibą  w Rawie Mazowieckiej  przy ul. Kazimierza Wielkiego 4/1 .

Cena wybranej oferty wynosi:  33.995,61 zł brutto -  za wykonanie usługi w zakresie  wymiany linii kablowej oraz słupów oświetlenia ulicznego ul. Katowickiej w Rawie Mazowieckiej.

Termin realizacji –  do 29 grudnia 2006r.

Rawa Mazowiecka, dn.08.12.2006r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Duda Dariusz
  data wytworzenia: 2006-12-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-12-08 14:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-12-08 14:49
INFORMACJA o w y b o r z e o f e r t y
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „utrzymanie w czystości i porządku wybranych ciągów pieszych i obiektów na terenie miasta Rawa Mazowiecka”
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości w Parku Miejskim w Rawie Mazowieckiej”
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
o udzielenie zamówienia publicznego „na opróżnianie koszy ulicznych typu MAK z terenu miasta Rawa Mazowiecka”.
ZAWIADOMIENIE 0 UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU
na „ Wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych psów z terenu Miasta Rawa Mazowiecka"
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel. (046)814-47-11, fax: (046) 814-26-28
ogłasza unieważnienie postępowania na:
„Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Rawa Mazowiecka przylegającymi bezpośrednio do wielorodzinnych obiektów mieszkalnych”.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „na utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka”.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
o udzielenie zamówienia publicznego „na utrzymanie w czystości i porządku wybranych ciągów pieszych i obiektów na terenie miasta Rawa Mazowiecka”.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„Konserwację oświetlenia ulicznego w Rawie Mazowieckiej”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o zamówienie publiczne na: na udzielenie kredytu bankowego na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego PN. „Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej - etap II „
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 5 w Rawie Mazowieckiej”..
Rozstrzygnięcie przetergu
na obsługę akcji zimowej ulic powiatowych i gminnych znajdujących się
w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka na sezon 2006/2007
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
przebudowę chodnika i utwardzenie zjazdów w ul. Wyzwolenia w Rawie Mazowieckiej.
Informacja o wyborze oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wymianę słupów oświetlenia zewnętrznego w Rawie Mazowieckiej „
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu ozamówienie umocnienie brzegów zbiornika wodnego "Dolna" w Rawie Mazowieckiej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu ozamówienie publiczne na: wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
przebudowę chodnika i utwardzenie zjazdów w ul. Tomaszowskiej w Rawie Mazowieckiej.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę materiałów drogowych”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„remont kwater na cmentarzu wojennym w Rawie Mazowieckiej – II etap”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rekonstrukcję zabytkowego parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej – etap III”
Wyniki konkursu ofert - organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży
WYNIKI KONKURSU OFERT, który odbył się w dniu 31 lipca 2006 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2006 r. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – organizacja obozów sportowych.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Gimnazjum nr 2 im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej ul. Kazimierza Wielkiego 28 tel./ fax: 046 814 03 60
ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
remont posadzek w budynku Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowiecki
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na malowanie oznakowania poziomego nawierzchni dróg gminnych i powiatowych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni dróg gminnych i powiatowych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka

WYNIKI  KONKURSU  OFERT

(który odbył się w dniu 7 marca 2006 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka)

 

na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego stwarzania warunków do wychowania dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym ku twórczemu i odpowiedzialnemu uczestnictwu w życiu społecznym,

formy realizacji: organizacja zajęć, spotkań, biwaków, udział w zlotach, organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży,

 


została wyłoniona oferta: Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ?Zawisza? Federacja Skautingu Europejskiego HUFIEC  RAWSKI , Rawa Mazowiecka ul. Zwolińskiego 2a/33

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na  wsparcie  realizacji  zadania ? 9.000,-zł.

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Jolanta Kosińska


 

WYNIKI  KONKURSU  OFERT

(który odbył się w dniu 7 marca  2006 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka)

 

na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego wspierania wielostronnego rozwoju dzieci poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną,

formy realizacji : organizacja zajęć, konkursów, wycieczek krajoznawczo-turystycznych.

zostały wyłonione oferty:

 1. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy w Rawie Mazowieckiej , ul. Kościuszki  5

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na  wsparcie  realizacji  zadania ? 3.000,-zł.

2. Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych  w Rawie Mazowieckiej

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na  wsparcie  realizacji  zadania ? 3.000,-zł.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Jolanta Kosińska

 

 

WYNIKI  KONKURSU  OFERT

(który odbył się w dniu 7 marca  2006 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka)

 

na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności kulturalnej,

formy realizacji : organizacja festiwali, przeglądów, prezentacji, wystaw, konkursów, plenerów, warsztatów i innych działań, dofinansowanie wydawania niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, druków ulotnych i specjalnych związanych z kulturą dawnej lub współczesnej Rawy Mazowieckiej

została wyłoniona oferta: Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej, ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie  realizacji tego zadania ? 4.000,-zł.

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Jolanta Kosińska

 

WYNIKI  KONKURSU  OFERT

(który odbył się w dniu 7 marca  2006 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka)

na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego wspierania działań służących integracji osób niewidomych i niedowidzących ze środowiskiem lokalnym oraz ich aktywizacji w tym środowisku a także podnoszenie jakości życia osób niewidomych i niedowidzących

 


została wyłoniona oferta: Polskiego Związku Niewidomych Zarząd Koła w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 5

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie  realizacji tego zadania ? 4.000,-zł.

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Jolanta Kosińska

 

WYNIKI  KONKURSU  OFERT

(który odbył się w dniu 7 marca  2006 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka)

 


na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego aktywizacji społeczności lokalnej poprzez promocję i organizację wolontariatu

formy realizacji: propagowanie idei wolontariatu wśród społeczności lokalnej poprzez organizowanie konferencji, spotkań tematycznych, warsztatów szkoleniowych.

 


została wyłoniona oferta: Fundacji ?Obudźmy Nadzieję? w Rawie Mazowieckiej, ul. Tomaszowska 10 i.

 


Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie  realizację tego zadania ? 3.000,-zł.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Jolanta Kosińska

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Sekuter
  data wytworzenia: 2006-03-20
 • opublikował: Rataj Arkadiusz
  data publikacji: 2006-03-20 12:43
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz
  ostatnia modyfikacja: 2007-08-02 11:07
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „utrzymanie czystości i porządku na drogach gminnych i powiatowych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka

WYNIKI  KONKURSU  OFERT

(który odbył się w dniu 25 stycznia 2006 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka)

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja zajęć sportowych w rawskich klubach sportowych dla dzieci i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie lekka atletyka ,

została wyłoniona oferta: Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „RAWA” ul. Kościuszki 19, 96-200 Rawa Mazowiecka

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie  realizacji tego zadania – 10.000,-zł.


Przewodnicząca Komisji Konkursowej


                                                    


Teresa Sekuter

WYNIKI  KONKURSU  OFERT

(który odbył się w dniu 25 stycznia 2006 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka)

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja zajęć sportowych w rawskich klubach sportowych dla dzieci i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie judo,

została wyłoniona oferta : Uczniowskiego Klubu Sportowego „Judo Rawa” ul. Reymonta 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – 10.000,-zł.


Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Teresa Sekuter


WYNIKI  KONKURSU  OFERT

(który odbył się w dniu 25 stycznia 2006 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka)


na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja zajęć sportowych w rawskich klubach sportowych dla dzieci i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie karate,

została wyłoniona oferta : Rawskiego Klubu Karate „Kyokushinkai”, ul. Jerozolimska 22, 96-200 Rawa Mazowiecka

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – 8.500,-zł.


Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Teresa Sekuter

 


WYNIKI  KONKURSU  OFERT

(który odbył się w dniu 27 stycznia 2006 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka)

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja zajęć sportowych w rawskich klubach sportowych dla dzieci i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy,

została wyłoniona oferta: Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka”, ul. Miła 2, 96-200 Rawa Mazowiecka

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie  realizacji tego zadania – 6.000,-zł.


Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Teresa Sekuter


WYNIKI  KONKURSU  OFERT

(który odbył się w dniu 27 stycznia 2006 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka)

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja zajęć sportowych w rawskich klubach sportowych dla dzieci i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie strzelectwo,

z przyczyn formalnych nie wyłoniono żadnej oferty


Przewodnicząca Komisji Konkursowej

 

                                                                   

Teresa Sekuter

 

WYNIKI  KONKURSU  OFERT

(który odbył się w dniu 27 stycznia 2006 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka)


na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja zajęć sportowych w rawskich klubach sportowych dla dzieci i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie pływanie i zapewnienie bezpieczeństwa na wodach zalewu „Tatar”,

została wyłoniona oferta:  Okręgowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ul. Tatar 1 A, 96-200 Rawa Mazowiecka

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie  realizacji tego zadania – 6.000,-zł.


Przewodnicząca Komisji Konkursowej

 Teresa Sekuter


WYNIKI  KONKURSU  OFERT

(który odbył się w dniu 26 stycznia 2006 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka)


na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja zajęć sportowych w rawskich klubach sportowych dla dzieci i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie wędkarstwo

została wyłoniona oferta: Klubu Wędkarstwa Sportowego „Rawa” ul. Jana Sobieskiego 1, 96 – 200 Rawa Mazowiecka

 


Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – 4.000,-zł.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Teresa Sekuter


WYNIKI  KONKURSU  OFERT

(który odbył się w dniu 27 stycznia 2006 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka)


na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja szkolenia i udział rawskich drużyn w grach zespołowych w rozgrywkach mistrzowskich w dyscyplinie piłki siatkowej dziewcząt,

zostały wyłonione oferty:

1) Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” ul. Miła 2, 96-200 Rawa Mazowiecka

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na  wsparcie  realizacji  zadania – 8.500,-zł.

2)   Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sójcze” przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawie Mazowieckiej

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na  wsparcie  realizacji  zadania –14.000,-zł.

3) Rawskiego Klubu Sportowego „Mazovia” ul. Zamkowa 3, 96-200 Rawa Mazowiecka

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na  wsparcie  realizacji  zadania –104.000,-zł.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej


                                                                    


Teresa Sekuter

(który odbył się w dniu 27 stycznia 2006 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka)

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja szkolenia i udział rawskich drużyn w grach zespołowych w rozgrywkach mistrzowskich w dyscyplinie piłki siatkowej chłopców,

zostały wyłonione oferty:

1)    Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Juvenia” ul. Miła 2, 96-200 Rawa Mazowiecka

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na  wsparcie  realizacji  zadania – 8.500,-zł

2)   Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” ul. Kościuszki 19, 96-200 Rawa Mazowiecka

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na  wsparcie  realizacji  zadania – 8.500,-zł.

Rawskiego Klubu Sportowego „Mazovia” ul. Zamkowa 3, 96-200 Rawa Mazowiecka

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na  wsparcie  realizacji  zadania –90.000,-zł.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej


Teresa Sekuter

WYNIKI  KONKURSU  OFERT

(który odbył się w dniu 27 stycznia 2006 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka)


na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechnianiakultury fizycznej i sportu – organizacja szkolenia i udział rawskich drużyn w grach zespołowych w rozgrywkach mistrzowskich w dyscyplinie piłki nożnej,

została wyłoniona oferta: Rawskiego Klubu Sportowego „Mazovia” ul. Zamkowa 3, 96-200 Rawa Mazowiecka

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na  wsparcie  realizacji  zadania –146.000,-zł.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Teresa Sekuter

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Rataj
  data wytworzenia: 2006-02-22
 • opublikował: Rataj Arkadiusz
  data publikacji: 2006-02-22 13:48
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-05 15:05

WYNIKI  KONKURSU  OFERT

( który odbył się  w dniu 06 lutego 2006r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka)

na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  polegającego na pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży  w zakresie przeciwdziałania  alkoholizmowi i narkomanii prowadzoną przez świetlicę środowiskową w formie:

1/  udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą,

2/  organizacji czasu wolnego,prowadzenie zajęć tematycznych oraz dożywiania dzieci  uczęszczających do świetlicy

została wyłoniona oferta: Stowarzyszenia „ Przymierza Rodzin”  Świetlica im. bł. E. Bojanowskiego  w Rawie Mazowieckiej ul. Miła 2

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 44.000,00 złotych.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej:              Jolanta Kosińska

autor:                                                        Stanisławczyk Maria

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Duda Dariusz
  data wytworzenia: 2006-02-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-09 15:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-02-10 09:54

WYNIKI  KONKURSU  OFERT

(który odbył się w dniu  06 lutego 2006r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka)

na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, polegającego  na pomocy osobom bezdomnym, w formie:

prowadzenia domu dla bezdomnych w okresie chronionym oraz udzielenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej

wyłoniona została oferta: Rawskiego Stowarzyszenia „Szansa” w Rawie Mazowieckiej ul. Tomaszowska 10J

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 17.000,00 złotych

Przewodnicząca Komisji Konkursowej:   Jolanta Kosińska

autor:                                             Stanisławczyk Maria

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Duda Dariusz
  data wytworzenia: 2006-02-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-09 15:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-02-10 09:55

WYNIKI  KONKURSU  OFERT

(który odbył się w dniu  06 lutego 2006 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka)

na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczącego  pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy  w formie:

1) terapii dla osób uzależnionych  i współuzależnionych z terenu miasta Rawa Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia)

2) zakup literatury o tematyce alkoholowej .

została wyłoniona oferta : Rawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „Szansa” w Rawie Mazowieckiej ul. Tomaszowska 10J

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 45.000,00 złotych.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej:        Jolanta Kosińska

autor:                                                 Stanisławczyk Maria

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Duda Dariusz
  data wytworzenia: 2006-02-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-09 15:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-02-10 09:55

WYNIKI  KONKURSU  OFERT

(który odbył się w dniu 06 lutego 2006r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka)

na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegającego na pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, w formie:

1/  udzielenia pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej, zapewnienie schronienia w sytuacjach kryzysowych, oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego

została wyłoniona  oferta Stowarzyszenia „Pogotowie Rodzinne” im. Jolanty Fadeckiej w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5/17

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania  -  20.000,00 złotych

Przewodnicząca Komisji Konkursowej:     Jolanta Kosińska

autor:                                              Stanisławczyk Maria

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Duda Dariusz
  data wytworzenia: 2006-02-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-09 15:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-02-10 09:56

WYNIKI  KONKURSU  OFERT

 

który odbył się w dniu 16 stycznia 2006 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

 


na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na kompleksowej, holistycznej domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej w celu poprawy jakości ich życia, edukacyjno – psychologicznej opiece nad rodzinami, w których zaistniała choroba nieuleczalna, aktywizacji społeczności lokalnej poprzez propagowanie idei opieki.

została wyłoniona oferta: Stowarzyszenia Hospicjum w Rawie Mazowieckiej, ul. Tomaszowska 10 i.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 5.000,-zł.

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej


                                                                            

Jolanta Kosińska

 

WYNIKI  KONKURSU  OFERT

który odbył się w dniu 16 stycznia 2006 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

 


na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz osób starszych.

Formy realizacji: dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, pogadanek, prelekcji, spotkań intelektualnych, wycieczek.

 


została wyłoniona oferta: Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 5.

 


Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 3.000,-zł.

           

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

                                                                              


Jolanta Kosińska

 


WYNIKI  KONKURSU  OFERT

który odbył się w dniu 16 stycznia 2006 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego kształtowania postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży – uczniów rawskich szkół podstawowych i gimnazjów a także przekazywanie wiedzy historycznej poprzez świadectwo własnym przykładem.  

Formy realizacji: organizowanie konkursów o tematyce historycznej, prelekcji historycznych, spotkań dzieci i młodzieży z byłymi żołnierzami z okresu II wojny światowej oraz wycieczek do miejsc pamięci narodowej.

została wyłoniona oferta: Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 5.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 9.000,-zł.                                   

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Jolanta Kosińska

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Rataj
  data wytworzenia: 2006-02-03
 • opublikował: Rataj Arkadiusz
  data publikacji: 2006-02-03 11:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 63439
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-08-02 11:08:17