Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

 Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLI/323/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na rok 2010,

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego wspierania działań służących integracji i aktywizacji w środowisku lokalnym osób chorych na cukrzycę, na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 3.000 zł.(w roku 2008 i 2009 nie realizowano tego zadania ze środków publicznych budżetu Miasta Rawa Mazowiecka).

 Zasady przyznawania dotacji:

1.  W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki: zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadają doświadczenie niezbędne  do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę, zgodną z zadaniem konkursu na stosownym formularzu wraz   z wymaganymi załącznikami.

2.   Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 3.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu  konkursowym.

4. Dotacje zostaną przyznane przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w oparciu o opinię Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Terminy i warunki realizacji zadania:

1.  Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od zawarcia  umowy do 31 grudnia 2010 r.

2.  Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością przy oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartymi umowami  oraz obowiązującymi  przepisami.

Termin składania ofert: 8 luty 2010 r. (poniedziałek) do godz. 16.00

Oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka. Oferty dotyczące w.w. zadania winny być złożone zgodnie  z formularzem ofert, w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu  oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta.

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2010 r., ogłoszenie wyników ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

2.    Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

3.  Odrzuceniu podlegają oferty: złożone na innych drukach niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie, nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

4.   Po dokonaniu wyboru oferty podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji otrzymuje pisemną informację o wysokości  dotacji.

5.  Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku  do złożonej oferty.

6.  Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka a wnioskowanym podmiotem oraz złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu zadania w przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowano.

 Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:

  celowość,

  możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia  i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia)

    efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników,)

   rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych(biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),

     wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.                          

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami  są udostępnione  w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu  Pl. Piłsudskiego 5 pokój nr 7  a także  na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl

drukuj (Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert)

Metryka

  • opublikował: Sekuter Teresa
    data publikacji: 2010-01-06 11:56
  • zmodyfikował: Sekuter Teresa
    ostatnia modyfikacja: 2010-01-06 12:07

Metryka

  • opublikował: Sekuter Teresa
    data publikacji: 2010-01-06 12:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 513202
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-09 09:32:09