Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«marzec 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXXV/305/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Uchwała Nr XXXV/304/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2022.

Uchwała Nr XXXV/303/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie obciążenia nieruchomości komunalnych.

Uchwała Nr XXXV/302/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr XXXV/301/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.

Uchwała Nr XXXV/300/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXV/299/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, fragment obrębu ewidencyjnego Nr 8, położony w rejonie ul. 1 Maja i ul. Księże Domki

Uchwała Nr XXXIV/298/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XXXIV/297/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie Programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Uchwała Nr XXXIV/296/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka

Uchwała Nr XXXIV/295/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Uchwała Nr XXXIV/294/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, fragment położony w rejonie ul. Tomaszowskiej, obręb Nr 7

Uchwała Nr XXXIV/293/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2021–2024 i prognozy długu.

Uchwała Nr XXXIV/292/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.

Uchwała Nr XXXIV/291/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie wprowadzenia i określenia wysokosci dziennych stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XXXIV/290/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXIV/289/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXIII/288/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie przekazania wniosku organowi właściwemu do jego rozpatrzenia.

Uchwała Nr XXXIII/287/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwała Nr XXXIII/286/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2021–2024 i prognozy długu.

Uchwała Nr XXXIII/285/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.

Uchwała Nr XXXIII/284/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3866
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-04 09:33:21