Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«wrzesień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, polegającego na pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, polegającego na pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzoną przez świetlicę środowiskową w formie:
1/ udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem , narkomanią oraz przemocą,
2/ organizowanie czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych oraz dożywianie dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-01-05 15:10
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, polegającego na: pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, polegającego na: pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w formie udzielenia pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej , zapewnienie schronienia w sytuacjach kryzysowych oraz prowadzenie punktu informacyjo-konsultacyjnego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-01-05 15:10
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczącego pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy w formie terapii dla osób uzależnionych
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczącego pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy w formie:

1/ terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu miasta Rawa Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia),

2/ zakup literatury o tematyce alkoholowej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-01-05 15:10
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, polegającego na pomocy osobom bezdomnym w formie prowadzenia domu dla bezdomnych w okresie chronionym
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, polegającego na pomocy osobom bezdomnym w formie prowadzenia domu dla bezdomnych w okresie chronionym oraz udzielenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-01-05 14:34
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz. 873 ) i uchwały Nr XXXIII/310/05 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na rok 2006


ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2006 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz
  data publikacji: 2005-12-07 13:02
Przetarg nieograniczony na obsługę akcji zimowej ulic powiatowych i gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 5 tel. (046) 814 37 31, fax (046) 814 43 23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na obsługę akcji zimowej ulic powiatowych
i gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka.
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego kształtowania postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży – uczniów rawskich szkół podstawowych i gimnazjów a także przekazywanie wiedzy historycznej poprzez świadectwo własnym przykładem. Formy realizacji: organizowanie konkursów o tematyce historycznej, prelekcji historycznych, spotkań dzieci i młodzieży z byłymi żołnierzami z okresu II wojny światowej oraz wycieczek do miejsc pamięci narodowej.

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz
  data publikacji: 2005-12-07 13:02
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego kompleksowej, holistycznej, domowej opieki nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej w celu poprawy jakości ich życia, edukacyjno-psychologicznej opiece nad rodzinami w których zaistniała choroba nieuleczalna, aktywizacji społeczności lokalnej poprzez propagowanie idei opieki.

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz
  data publikacji: 2005-12-07 13:02
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka


ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz osób starszych.

Formy realizacji : dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, pogadanek, prelekcji, spotkań intelektualnych, wycieczek.


Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz
  data publikacji: 2005-12-07 13:02
Przetarg nieograniczony na utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 4 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka
CPV - 77310000-6– usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,
- 77314100-5- utrzymanie trawników,
- 77211500-7- pielęgnacja drzew;
Przetarg nieograniczony na pielęgnację skwerów miejskich na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 4 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na pielęgnację skwerów miejskich na terenie miasta Rawa Mazowiecka
CPV - 77310000-6– usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,
- 77314100-5- utrzymanie trawników,
- 77211500-7- pielęgnacja drzew;
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz
  data publikacji: 2005-12-07 13:02
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz zwiększenia dostępu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do usług rehabilitacyjnych oraz poprawienia bądź utrzymania sprawności psychofizycznej u tych osób
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz zwiększenia dostępu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do usług rehabilitacyjnych oraz poprawienia bądź utrzymania sprawności psychofizycznej u tych osób, realizowanego w formie:

1. prowadzenia rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

2. organizowania imprez integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym.

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz
  data publikacji: 2005-12-07 13:02
Przetarg nieograniczony na: zakup i dostawę samochodu typu: „BUS” dla Urzędu Miasta w Rawie MazowieckiejPrzetarg nieograniczony na: zakup i dostawę samochodu typu: „BUS” dla Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 5
Tel. (046) 814-47-11, 814-37-31 (sekretariat)
Fax. (046) 814-43-23
Email: um@rawamazowiecka.pl
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na:
zakup i dostawę samochodu typu: „BUS” dla Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)jako: Samochody osobowe kod 34110000-1
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą „Posiłek dla potrzebujących
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej ogłasza, iż organizuje przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO, pod nazwą „Posiłek dla potrzebujących” obejmujący wykonywanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób uprawnionych na mocy decyzji administracyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej ogłasza, iż organizuje przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO, którego przedmiotem jest:

wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum Nr 2, dla których organem założycielskim jest Miasto Rawa Mazowiecka.
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym Miasta Rawa Mazowiecka.
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 5 tel. (046) 814 37 31, fax (046) 814 43 23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym Miasta Rawa Mazowiecka.
oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), jako:
Roboty w zakresie nawierzchni ulic kod 45233252- 0
Przetarg nieograniczony na utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 4 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka
CPV - 77310000-6– usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,
- 77314100-5- utrzymanie trawników,
- 77211500-7- pielęgnacja drzew;

Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości i porządku wybranych ciągów pieszych i obiektów na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 4 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości i porządku wybranych ciągów pieszych i obiektów na terenie miasta Rawa Mazowiecka
CPV - 90210000-2-usługi sprzątanie ulic
Przetarg nieograniczony na pielęgnację skwerów miejskich na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 4 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na pielęgnację skwerów miejskich na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
Przetarg nieograniczony na wyłapywanie, transport i przetrzymywanie zwierząt z terenu Miasta Rawa Mazowiecka
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 5
tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43-23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na wyłapywanie, transport i przetrzymywanie zwierząt z terenu Miasta Rawa Mazowiecka
oznaczone w/g Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:
Usługi hodowli zwierząt kod 77500000-5.

Przetarg nieograniczony na opróżnianie i wywóz odpadów stałych
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 4 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na opróżnianie i wywóz odpadów stałych z pojemników do selektywnej zbiórki z terenu miasta Rawa Mazowiecka
CPV – 90121320-0 – usługi wywozu stałych odpadów miejskich
Przetarg nieograniczony na opróżnianie koszy ulicznych typu MAK
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 4 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na opróżnianie koszy ulicznych typu MAK z terenu Miasta Rawa Mazowiecka
CPV – 90121320-0 – usługi wywozu stałych odpadów
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 5 tel. (046) 814 37 31, fax (046) 814 43 23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym Miasta Rawa Mazowiecka.
oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), jako:
Roboty w zakresie nawierzchni ulic kod 45233252- 0

Przetarg nieograniczony na opróżnianie koszy ulicznych typu MAK
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 4 tel. (046) 814 37 31, fax (046) 814 43 23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na opróżnianie koszy ulicznych typu MAK z terenu miasta Rawa Mazowiecka
CPV – 90121320-0 – usługi wywozu stałych odpadów miejskich
Przetarg nieograniczony na opróżnianie i wywóz odpadów stałych
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 4 tel. (046) 814 37 31, fax (046) 814 43 23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na opróżnianie i wywóz odpadów stałych z pojemników do selektywnej zbiórki z terenu miasta Rawa Mazowiecka
CPV – 90121320-0 – usługi wywozu stałych odpadów miejskich

Przetarg nieograniczony na obsługę akcji zimowej
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 5 tel. (046) 814 37 31, fax (046) 814 43 23

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na obsługę akcji zimowej ulic powiatowych
i gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka w zakres którego wchodzą roboty oznaczone w/g Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), jako:
Usługi odśnieżania kod 90212000- 6
Usługi usuwania oblodzeń kod 90213000- 3

Przetarg nieograniczony na wymianę słupów i dobudowę linii
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 5
Tel. (046) 814-37-31, 814-34-57
Fax. (046) 814-43-23
Email: um@rawamazowiecka.pl
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na:
Wymianę słupów oświetlenia zewnętrznego i dobudowę linii kablowej Osiedla 9-go Maja i Osiedla Solidarności w Rawie Mazowieckiej oznaczonej wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako: instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego kod 45316000-5

Przetarg ograniczony na: udzielenie kredytu bankowego
Przetarg ograniczony na: udzielenie kredytu bankowego ( z możliwością uzyskania premii termomodernizacyjnej ) na pokrycie zobowiązań finansowych z tytułu realizacji inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej w kwocie 900.000 PLN .
Przetarg ograniczony na: udzielenie kredytu bankowego na pokrycie zobowiązań finansowych z tytułu realizacji inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Rawie Maz.
Przetarg ograniczony na: udzielenie kredytu bankowego ( z możliwością uzyskania premii termomodernizacyjnej ) na pokrycie zobowiązań finansowych z tytułu realizacji inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Rawie Mazowieckiej w kwocie 170.000 PLN. Spłata kredytu w latach 2006 – 2008.
Przetarg nieograniczony na remont kwater na cmentarzu wojennym w Rawie Mazowieckiej
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 5
Tel. (046) 814-47-11, 814-37-31 (sekretariat)
Fax. (046) 814-43-23
Email: wgk@rawamazowiecka.pl

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na:
Remont kwater na cmentarzu wojennym w Rawie Mazowieckiej oznaczonej wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako roboty remontowe i renowacyjne kod 454553000-7

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu zachowawczego pomieszczeń sanitarnych i tarasu Przedszkola Nr 1 w Rawie Mazowieckiej
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na:
wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z odtworzeniem chodnika do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)jako: Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych kod 45233253-7; Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków kod 45231300-8.
Przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z odtworzeniem chodnika do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na:
wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z odtworzeniem chodnika do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)jako: Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych kod 45233253-7; Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków kod 45231300-8.
Przetarg nieograniczony na remont i modernizacja zbiornika „Dolna” i elektrowni wodnej
Ośrodek Sportu i Rekreacji im Haliny Konopackiej
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na:
Remont i modernizacja zbiornika „Dolna” i elektrowni wodnej
oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)jako: Roboty remontowo modernizacyjne kod 45453000-7; Hydroelektrownie kod 45251120-8
Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23

o g ł a s z aPrzetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg:1) ulicy Pl. Piłsudskiego na powierzchni 609,0m2,

2) ulicy Sobieskiego na powierzchni 2.100,0m2,

3) ulicy Tomaszowska, na powierzchni 337,0m2,

T. Kościuszki, na powierzchni 22,0m2,

Kardynała St.Wyszyńskiego na powierzchni 184,0m2,

Razem: 543,0m2,4) ulicy Zwolińskiego na powierzchni 37,50m2.CPV – 45233252- 0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Przetarg nieograniczony na rewaloryzację obiektu zabytkowego Parku Miejskiego, obiekt „A” – etap II w Rawie Mazowieckiej
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5

w Rawie Mazowieckiejo g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na rewaloryzację obiektu zabytkowego Parku Miejskiego, obiekt „A” – etap II w Rawie Mazowieckiej oznaczonej wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako: Roboty w zakresie kształtowania parków kod 45112711-2.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z 2004 r., Nr 64 poz. 593, Nr 116, poz. 1203,  Nr 210 poz. 2135)

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Ogłasza otwarty konkurs ofert:

1.      Na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka polegającego na organizacji obozów sportowych w dyscyplinach: piłka nożna, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, lekkoatletyka, judo, karate, strzelectwo sportowe, tenis stołowy. Zlecenie realizacji tego zadania przez Miasto Rawa Mazowiecka odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy.

 1. Ogólna kwota na dofinansowanie obozów – 15.000 zł.
 2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

-         zamierzają realizować zadanie na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Rawy Mazowieckiej,

-         prowadzą działalność statutową w dyscyplinie sportowej objętej konkursem,

-         dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,

-         posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

-         przedstawią poprawnie sporządzoną ofertą na stosownym formularzu, wraz z wymaganymi załącznikami.

 1. Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od dnia 20 lipca 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
 2. Przyznane środki finansowe na dofinansowanie realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1 zostaną przekazane jednorazowo na rachunek Zleceniobiorcy.
 3. Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie obozów sportowych z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka wyniosły w 2004 r. – 5.000 zł.
 4. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, do godz. 15.00 w terminie do dnia 16 lipca 2005 r. (piątek). Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po tym terminie.
 5. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 20 lipca 2005 r.
 7. Kryteria stosowane przy dofinansowaniu obozów sportowych:

-         merytoryczna wartość oferty,

-         efektywność (ocena kalkulacji kosztów obozu, planowana ilość grup, uczestników),

-         zakres finansowania zadania, z jakich źródeł, w tym wielkość środków własnych.

 1. Szczegółowe informacje o konkursie ofert, a także formularze ofert są udostępnione w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu,  Plac Piłsudskiego 5, pokój Nr 7,  a także na stronie internetowej www.serwis.rawamazowiecka.pl.

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Zembowicz
  data wytworzenia: 2005-06-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-16 15:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-06-16 15:39
Załączniki do pobrania

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-11 15:38

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
pl. Piłsudskiego 5

tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43-23

o g ł a s z a

 

Przetarg nieograniczony na:

dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej

oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)jako:

Komputery biurowe                 - 30231000-0

            Monitory ekranowe                  - 30231250-4

            Myszy komputerowe               - 30232120-1

            Klawiatury komputerowe            - 30233211-3

            Drukarki laserowe                  - 30233231-9

            Oprogramowanie                    - 30240000-3

            Kolorowe drukarki atramentowe – 30233234-0

            Skanery komputerowe            - 30216110-0

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Organizacyjnym  Urzędu Miasta Plac Piłsudskiego 5 pokój nr 6, lub za zaliczeniem pocztowym.

 

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:

  

15 czerwiec 2005 roku

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22

ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r.Nr 19, poz. 177)
 

Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

 

   Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 10) w dniu 31 maja 2005r.  o godz. 9. 05

  

Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

 

Kryteria oceny ofert:

- cena – 100%

    

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: Oferta na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 31 maja 2005r. do godz. 9 00 w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl. Piłsudskiego 5,I piętro pokój nr 2).

  

Uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Robert Fedorowicz  Pl. Piłsudskiego 4 - pokój nr 7 tel. 046  814 4711       

Termin związania ofertą: 20 dni.

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2005-05-23 16:17
 • zmodyfikował: Robert Federowicz
  ostatnia modyfikacja: 2005-05-23 16:20
Przetarg nieograniczony na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na:
wymianę instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej oznaczonej wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako: Instalowanie centralnego ogrzewania kod 45331100-7.
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w projektowanej ulicy Konstytucji 3-go Maja w Rawie Mazowieckiej
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na:
budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w projektowanej ulicy Konstytucji 3-go Maja w Rawie Mazowieckiej oznaczonej wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków kod 45232410-9
Przetarg nieograniczony na rewaloryzację obiektu zabytkowego Parku Miejskiego, obiekt „A” – etap II w Rawie Mazowieckiej
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 5
w Rawie Mazowieckiej

o g ł a s z a


Przetarg nieograniczony na rewaloryzację obiektu zabytkowego Parku Miejskiego, obiekt „A” – etap II w Rawie Mazowieckiej oznaczonej wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako: Roboty w zakresie kształtowania parków kod 45112711-2.

Przetarg nieograniczony na Termomodernizację budynku MDK przy ul. Krakowskiej 22 w Rawie Mazowieckiej
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na:
Termomodernizację budynku MDK przy ul. Krakowskiej 22 w Rawie Mazowieckiej.
oznaczonej wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)jako: Roboty remontowe i renowacyjne kod 45453000-7 ; Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza kod 45331000-6.
Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do strefy przemysłowej „Skierniewicka” w Rawie Mazowieckiej I i II etap wraz z kanalizacją deszczową
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na:
budowę drogi dojazdowej do strefy przemysłowej „Skierniewicka” w Rawie Mazowieckiej I i II etap wraz z kanalizacją deszczową oznaczonej wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)jako: Roboty w zakresie nawierzchni ulic kod 45233252-0; Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej kod 45232410-9.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-29 13:18
Przetarg nieograniczony na termodernizację budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 w Rawie Mazowieckiej
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na:
termodernizację budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 w Rawie Mazowieckiej oznaczonej wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)jako: Izolacja cieplna kod 45.32.10.00-3; Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty kod 45.26.10.00-4; tynkowanie kod 45.32.40.00-4; Roboty malarskie kod 45.44.21.00-8; instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów kod 45.42.11.00-5

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-21 09:40
Konkurs ofert: Program Wczesnego Wykrywania Wad Postawy u dzieci
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Wczesnego Wykrywania Wad Postawy u dzieci w okresie od daty podpisania umowy do 23 czerwca 2005r.
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów drogowych
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

o g ł a s z a


Przetarg nieograniczony na:
Dostawę materiałów drogowych oznaczonej wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:materiały chodnikowe kod 28813100-5
Przetarg nieograniczony na doświetlenie ulic na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka o g ł a s z a
przetarg nieograniczony na doświetlenie ulic na terenie miasta Rawa Mazowiecka:

- ul. Solidarności,
- ul. Nowa,
- Osiedle Zamkowa Wola.

CPV 45316000-5 instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnychPrzetarg nieograniczony na modernizację i remont kapitalny budynku Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na:
modernizację i remont kapitalny budynku Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej oznaczonej wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)jako: Roboty remontowe i renowacyjne kod 45453000-7.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-04-21 09:44
Przetarg nieograniczony na modernizację i remont pawilonu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na:
modernizację i remont pawilonu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej oznaczonej wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)jako: Roboty remontowe i renowacyjne kod 45453000-7.


Przetarg nieograniczony na dostawę: Oleju napędowego, Benzyny Pb-95.
Przetarg nieograniczony na dostawę:
Oleju napędowego Benzyny Pb-95
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Pl. M. Józefa Piłsudskiego5, Wydział Organizacyjny pokój nr 6
Przetarg nieograniczony na pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości w Parku Miejskim w Rawie Mazowieckiej/ CPV 77313000-7- Usługi utrzymania parków/.
Burmistrz Miasta Rawy Mazowieckiej

Pl. Piłsudskiego 5 tel. (46) 814 34 57, fax ( 0 46 0 814 43 23
o g ł a s z a


Przetarg nieograniczony na pielęgnacje zieleni i utrzymanie czystości w Parku Miejskim w Rawie Mazowieckiej/ CPV 77313000-7- Usługi utrzymania parków/.

Przetarg nieograniczony pod nazwą „Posiłek dla potrzebujących”
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej ogłasza, iż organizuje przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO, pod nazwą „Posiłek dla potrzebujących” obejmujący wykonywanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób uprawnionych na mocy decyzji administracyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.
Przetarg nieograniczony na: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Rawa Mazowiecka Wspólny słownika zamówień (CPV) : 66.10.00.00 , 66.12.00.00.
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Rawa Mazowiecka
Wspólny słownika zamówień (CPV) : 66.10.00.00 , 66.12.00.00.


Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 5 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23


o g ł a s z a


Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg:

1) ulicy Pl. Piłsudskiego na powierzchni 609m2,
2) ulicy Sobieskiego na powierzchni 2.100m2,

CPV – 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 129126
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-07-03 12:55:06