Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«maj 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Zawiadomienie o VIII. Sesji VIII. kadencji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019. poz. 506) z w o ł u j ę VIII. Sesję VIII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 19 czerwca 2019 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Miasta.
4. Debata nad raportem o stanie Miasta Rawa Mazowiecka.
5. Udzielenie Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka wotum zaufania.
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miasta Rawa Mazowiecka wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2018 rok.
7. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.
8. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.
9. Powołanie Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
10. Przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
11. Przyjęcie planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Rawa Mazowiecka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.
12. Zmiana uchwały nr XLV/321/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 września 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka oraz warunków zwolnienia z tej opłaty.
13. Zmiana uchwały nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka.
14. Zmiana uchwały nr XII/86/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
15. Nieuwzględnienie wniosku dotyczącego nadania drodze rowerowej biegnącej wokół rawskiego zalewu imienia Józefa Kosackiego.
16. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.
17. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
18. Interpelacje, zapytania.
19. Zakończenie obrad.

Posiedzenia komisji Rady Miasta
17 czerwca ( poniedziałek)

- godz. 13:00 - Komisja Komunalna
- godz. 16:00 - Komisja Budżetu
18 czerwca ( wtorek )
- godz. 13:00 - Komisja Oświaty
- godz. 16:00 - Komisja Prawa i Porządku Publicznego

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alicja Lasota
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-06-13 09:08
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-06-13 09:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 121190
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-14 11:08