Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn.zm.) oraz uchwały   Nr XLI/323/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na rok 2010,
ogłasza otwarte konkursy ofert:
I. na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną, na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 6.000 zł.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2010 wyniósł 20.000 zł., dotację otrzymały:
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE Hufiec Rawski -12.000 zł.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy w Rawie Mazowieckiej – 3.000 zł.
Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Nasze Dzieci” – 5.000 zł.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2009 wyniósł 26.000 zł., dotację otrzymały:
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE Hufiec Rawski -12.000 zł.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy w Rawie Mazowieckiej – 3.000 zł.
Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Nasze Dzieci” – 5.000 zł.
Parafia pw. NPNMP w Rawie Mazowieckiej – 3.000 zł.
Parafia pw. św. Pawła od Krzyża w Rawie Mazowieckiej – 3.000 zł.
II. na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego propagowania idei wolontariatu, zachęcanie mieszkańców a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych, na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne  w kwocie – 9.000 zł.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2009 wyniósł 9.000 zł., dotację otrzymały:
Fundacja „Obudźmy Nadzieję” w Rawie Mazowieckiej – 5.000 zł.
Parafialny Zespół Charytatywny Caritas parafii pw. NPNMP w Rawie Mazowieckiej- 4.000 zł .
III. na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu poprawę stanu zdrowia u osób niepełnosprawnych, na realizacje tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 5.000 zł.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2010 wyniósł 18.000 zł., dotację otrzymało:
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” w Rawie Mazowieckiej,
zaś w roku 2009 wyniósł 23.000 zł., dotację otrzymały:
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” w Rawie Mazowieckiej – 18.000 zł.
Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej, prowadzące Warsztat Terapii Zajęciowej – 5.000 zł.
IV. na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób niewidomych i niedowidzących, na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 5.000 zł.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2009 wyniósł 5.000 zł., dotację otrzymał Polski Związek Niewidomych Koło w Rawie Mazowieckiej.
V. na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działań polegających na kompleksowej, holistycznej, domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami, na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 5.000 zł.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2009 wyniósł 5.000 zł., dotację otrzymało Stowarzyszenie Hospicjum w Rawie Mazowieckiej.
VI. na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego tworzenia warunków do integracji i aktywności osób w podeszłym wieku, na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 3.000 zł.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2009 wyniósł 3.000 zł., dotację otrzymał Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rawie Mazowieckiej,
VII. na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej, na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 60.000 zł.
Koszt realizacji tego zadania w roku 2009 wyniósł 6.000 zł., dotację otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rawskiej.
 
Zasady przyznawania dotacji:
W otwartych konkursach ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki: zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadają doświadczenie niezbędne  do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę, zgodną z zadaniem konkursu na stosownym formularzu                          wraz z wymaganymi załącznikami.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
Dotacje zostaną przyznane przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w oparciu   o opinię Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
Terminy i warunki realizacji zadania:
Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od zawarcia umowy do 31 grudnia 2010 r.
Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością przy oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami.
Termin składania ofert: 13 kwietnia  2010 r. (wtorek) do godz. 16.00.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka. Oferty dotyczące w.w. zadań winny być złożone zgodnie  z formularzem ofert, w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy i adresu podmiotu  oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta.
Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 r., ogłoszenie wyników ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
Odrzuceniu podlegają oferty: złożone na innych drukach niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie, nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
Po dokonaniu wyboru oferty podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji otrzymuje pisemną informację o wysokości dotacji.
Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku  do złożonej oferty.
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka a wnioskowanym podmiotem oraz złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu zadania w przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowano.
 Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:
   celowość,
  możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia)
  efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników,)
    rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych(biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),
   wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.                          
Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami są udostępnione w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Pl. Piłsudskiego 5 pokój nr 7 a także na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl

Metryka

  • opublikował: Sekuter Teresa WOKZIS
    data publikacji: 2010-03-11 10:08
  • zmodyfikował: Sekuter Teresa WOKZIS
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-11 10:19

Metryka

  • opublikował: Sekuter Teresa WOKZIS
    data publikacji: 2010-03-11 10:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 302126
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 13:45:07