Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert


BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały Nr III/7/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na rok 2011

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2011 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 460.000 zł.

I.             Organizacja szkolenia w rawskich klubach sportowych dla dzieci i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego (koszt realizacji tego zadania w 2010 roku wyniósł 460.000zł) w następujących dyscyplinach sportowych:

 1. lekka atletyka
 2. judo
 3. karate
 4. tenis stołowy 
 5. wędkarstwo sportowe
 6. piłka nożna chłopców
 7. piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
 8. strzelectwo sportowe
 9. triathlon
 10. tenis ziemny 

II.            Zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i młodzieży, (koszt realizacji tego zadania w 2010 roku wyniósł 12.000 zł)

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

1.  Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej
 • prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem
 • dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania 
 • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu
 • przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i zgodną z wymaganiami szczegółowymi poszczególnych zadań

2.     Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2011r.

3.  Dotacje zostaną przyznane przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w oparciu o opinię komisji konkursowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

4.  Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka, w terminie do dnia 6 maja 2011 roku. Nie będą rozpatrywane oferty które zostaną złożone po terminie. Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert, w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania , którego dotyczy oferta.

5. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta niezwłocznie po akceptacji Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

6.     Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert:

 • celowość
 • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę ( kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, dotychczasowe osiągnięcia )
 • efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników), 
 • rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie ),
 • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

7.  Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.

8.  Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak i również formularze ofert są dostępne w Urzędzie Miasta w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, ul.Pl. Piłsudskiego 5 oraz na stronie internetowej:

 www.bip.rawamazowiecka.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Urbański
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2011-04-15 14:09
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-15 14:39

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2011-04-15 14:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 302061
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 13:45:07