Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Ogłoszenie o konkursie ofert

 

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Uchwały Nr XII/8/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 470.000 zł.

I.    Organizacja szkolenia w rawskich klubach sportowych dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego (koszt realizacji tego zadania w 2011 roku wyniósł 460.000 zł) w następujących dyscyplinach sportowych:

 1. Lekka atletyka
 2. Judo
 3. Karate
 4. Tenis stołowy
 5. Wędkarstwo sportowe
 6. Piłka nożna chłopców
 7. Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
 8. Strzelectwo sportowe
 9. Triathlon
 10. Tenis ziemny

II.  Zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i młodzieży (koszt realizacji tego zadania w 2010 roku wyniósł 12.000 zł, w roku 2011 – 12.000 zł)

 

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

1.     Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, wymienione w art. 3 ust 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

 •  zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej,
 • prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
 • dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania,
 • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
 • przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i zgodną z wymaganiami szczegółowymi poszczególnych zadań.

2.     Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2012r.

3.     Dotacje zostaną przyznane przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w oparciu o opinię komisji konkursowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

4.     Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka, w terminie do dnia 9 stycznia 2012 roku. Nie będą rozpatrywane oferty które zostaną złożone po terminie. Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z formularzem ofert, w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania , którego dotyczy oferta.

5.     Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta niezwłocznie po akceptacji Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

6.     Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert:

 • celowość
 • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę ( kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, dotychczasowe osiągnięcia )
 • efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników), 
 • rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie ),
 • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

7.     Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.

8.     Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak i również formularze ofert są dostępne w Urzędzie Miasta w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, ul.Pl. Piłsudskiego 5 oraz na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Urbański
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2011-12-20 09:39
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-20 12:09

Dokumenty do pobrania

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2011-12-20 09:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 301404
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 13:45:07