Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

konkurs ofert na udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Działając na podstawie uchwały Nr XX/181/04 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielenia i rozliczania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków
ogłasza otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka osobom fizycznym, prawnym, jednostkom organizacyjnym posiadającym tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, prowadzącym prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Wysokość środków publicznych na realizację tego zadania wynosi 60 000 zł.
 
 Zasady przyznawania dotacji:
1.      W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyćosoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, które łącznie spełniają następujące warunki: zamierzają realizować zadanie w celu ochrony obiektów zabytkowych znajdujących się w Rawie Mazowieckiej, złożyły w terminie do dnia 30 października 2008 r. wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka .
2.      Oferta konkursowa powinna zawierać:
- nazwę i adres wnioskodawcy;
- wskazanie zabytku, na który ma być udzielona dotacja;
- wskazanie tytułu prawnego do użytkowania zabytkowego obiektu;
- decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
- pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac , które mają być przedmiotem dotacji;
- pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagały uzyskania takiego pozwolenia;
- określenie wysokości dotacji, o którą się ubiega wnioskodawca;
- wykaz prac wykonanych w okresie pięciu lat z podaniem wysokości nakładów finansowych poniesionych na ich wykonanie;
- oświadczenie o wysokości uzyskanych dotychczas środków publicznych oraz wnioskach o udzielenie dotacji złożonych do innych jednostek sektora finansów publicznych;
- kosztorys ofertowy prac niezbędnych do wykonania określonych we wniosku;
-oświadczenie o sytuacji finansowej wnioskodawcy.
3.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotacja może być udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na wykonanie prac określonych w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
4.      Dotacje zostaną przyznane przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w oparciu  
       o opinię Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
Terminy i warunki realizacji zadania:
1.      Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od zawarcia umowy do 31 grudnia 2009 r.
2.      Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością przy oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami.
Termin składania ofert: 27 lipca  2009 r. (poniedziałek)
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka.
Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 sierpnia 2009 r., ogłoszenie wyników ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
2.      Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
3.      Po dokonaniu wyboru oferty podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji otrzymuje pisemną informację o wysokości dotacji.
4.      Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty.
5.      Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka a wnioskowanym podmiotem oraz złożenie zaktualizowanego kosztorysu w przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowano.
6.      Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:
        stan zachowania obiektu;
        dostępność dla społeczności lokalnej i turystów;
        walory kulturalne, historyczne i promocyjne obiektu, którego remont ma być objęty dotacją;
        wysokość zaangażowania środków własnych;
        sytuacja finansowa wnioskodawcy.
Szczegółowe informacje o konkursie ofert są udostępnione w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Pl. Piłsudskiego 5 pokój nr 7 .
 

drukuj (konkurs ofert na udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane)

Metryka

  • opublikował: Sekuter Teresa WOKZIS
    data publikacji: 2009-06-25 12:12
  • zmodyfikował: Sekuter Teresa WOKZIS
    ostatnia modyfikacja: 2009-06-25 12:16

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 64468
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-12-21 15:13:38