Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«listopad 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIII/111/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wyposażenia w majątek zakładu budżetowego

UCHWAŁA Nr XIII/111/03
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 29 grudnia 2003 r

w sprawie wyposażenia w majątek zakładu budżetowego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm.Dz.U.z
2002r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz.1806, zm. Dz.U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568 ) Rada Miasta Rawa Mazowiecka
uchwala, co następuje:

§ 1.

1.Wyposaża się Zakład Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej w niżej wymienione mienie komunalne:
1) Kanalizacja deszczowa w ul. Przemysłowej i Tomaszowskiej
- rurociąg z rur WIPRO o śr. 400 mm – dł . 124 mb
- rurociąg z rur WIPRO o śr. 200 mm – dł. 28 mb
- wpusty uliczne żeliwne – 5 szt.
- studnie o śr. 1400 mm – 4 szt.
- studnie o śr. 1200 mm – 1 szt.
- osadnik o śr. 1500 mm
- separator lamelowy 20/200
- wylot o śr. 400 mm żelbetowy
całość o wartości – 99.909,80 zł
2) Sieć wodociągowa w osiedlu Tatar :
a) ul Sienkiewicza
- rurociąg Ø 100 PVC - 344 mb
- rurociąg Ø 80 PVC – 62 mb
- zasuwy Ø 100 – 4 szt.
- hydranty – Ø 80 – 3 szt.
- zasuwy Ø 80 – 2 szt.
całość o wartości 19.508,30 zł
b) ul. Orzeszkowej
- rurociąg Ø 100 PVC – 319 mb
- rurociąg Ø 150 PVC – 129 mb
- zasuwy Ø100 – 3 szt.
- zasuwy Ø 150 – 1 szt.
- hydranty Ø 80 – 2 szt.
całość o wartości 21.290,67
c) ul. Dolna
- rurociąg Ø 100 PVC - 108 m
- zasuwy– Ø 100 – 1 szt.
- hydranty Ø 80 – 2 szt.
całość o wartości 5.189,40 zł
d) ul. M. Dąbrowskiej
- rurociąg Ø 100 PVC – 334 mb
- zasuwy– Ø 100 – 3 szt
- hydranty Ø 80 – 4 szt.
całość o wartości 16.048,70 zł
3. Sieć kanalizacji sanitarnej osiedla Tatar
a) ul. Osada Dolna
- rurociąg Ø 200 PVC – 169 m
- studnie rewizyjne Ø 1200 – 4 szt.
całość o wartości 19.823,70 zł
b) ul. M. Dąbrowskiej
- rurociąg Ø 200 PVC – 481 m
- studnie rewizyjne Ø 1200 – 20 szt.
całość o wartości 56.421,96 zł
c) ul. B. Prusa
- rurociąg Ø 200 PVC – 92 m
- studnie rewizyjne Ø 1200 – 2 szt.
całość o wartości 10.791,60 zł
d) ul. E .Orzeszkowej
- rurociąg Ø 200 PVC - 79 m
- studnie rewizyjne Ø 1200 – 1 szt.
całość o wartości 9.266,70 zł
e) ul. H. Sienkiewicza
- rurociąg Ø 200 PVC – 415 m
- studnie rewizyjne Ø 1200 – 11 szt.
całość o wartości 48.679,50 zł
f) ul. Dolna
- rurociąg Ø 200 PVC – 103 m
- studnie rewizyjne Ø 1200 – 4 szt.
całość o wartości 12.081,90 zł
g) ul. S.Żeromskiego
- rurociąg Ø 200 PVC – 40 m
całość o wartości 4.692,00 zł
4. Sieć kanalizacji sanitarnej w osiedlu Skierniewicka
a) ul. Skierniewicka
- rurociąg Ø 200 PVC – 1215, 54 m
- rurociąg Ø 160 PVC – 59 m
- studnie rewizyjne Ø 1200 – 36 szt.
- przepompownie ścieków – 2 kpl
całość o wartości 571.599,88 zł
b) ul.Wałowska
- rurociąg Ø 200 PVC – 319,28 m
- studnie rewizyjne Ø 1200 – 9 szt.
całość o wartości 81.416 zł
c) ul. Podmiejska
- rurociąg Ø 200 PVC – 128,44 m
- studnie rewizyjne - 3 szt.
całość o wartości 32.752 zł
d) ul. Piekarska
- rurociąg Ø 200 PVC – 146,39 m
- studnie rewizyjne Ø 1200 – 4 szt.
całość o wartości 37.329 zł
e) ul. Pszeniczna
- rurociąg Ø 200 PVC – 92,93 m
- studnie rewizyjne Ø 1200 – 3 szt.
całość o wartości 23.697 zł
f) ul. Żytnia
- rurociąg Ø 200 PVC – 92,51 m
- studnie rewizyjne Ø 1200 – 2 szt.
całość o wartości 23.590 zł
g) ul. Jasińskiego
- rurociąg Ø 200 PVC – 208,13 m
- studnie rewizyjne Ø 1200 – 6 szt.
całość o wartości 53.073 zł
5. Sieć wodociągowa w ulicy Skierniewickiej
- rurociąg z rur PEHD Ø 160 – 209 mb
- rurociąg z rur PE Ø 63 - 58 m
- zasuwa kołn. Ø 150 – 1 szt.
- zasuwa kołn. Ø 50 – 6 szt.
- hydranty podziemne Ø 80 – 2 kpl
całość o wartości 49.523 zł
6. Kanalizacja deszczowa do osiedla „Jeżowska” na odcinku od rzeki Rawki do
ul. Sadowej.
- rurociąg z rur WIPRO Ø 800 mm – 634 m
- wylot żelbetowy do rzeki Rawki Ø 800 – 1 szt.
- separator lamelowy 160/1600 dcm3/s – 1 kpl
- osadnik ścieków żelbet. Ø 2500 mm – 1 kpl
- studnie żelbetowe Ø 1600 mm – 12 szt.
całość o wartości 492.000,00 zł
7. Sieć wodociągowa w drodze dojazdowej do strefy przemysłowej „Mszczonowska”
- rurociąg Ø 315 mm PVC – V – 140 mb
- hydranty Ø 80 mm z zasuwą – 2 kpl
całość o wartości 48.735,09 zł
8. Sieć wodociągowa w ulicy Murarskiej
- rurociąg Ø 110 PVC – 80,5 mb
- zasuwa żelb. kołn. – 1 szt.
- hydrant Ø 80 mm z zasuwą – 1 kpl
całość o wartości 5.985,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alicja Lasota
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-14 09:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-04-14 09:33
UCHWAŁA Nr XIII/112/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wyposażenia w majątek zakładu budżetowego

UCHWAŁA Nr XIII/112/03
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 29 grudnia 2003 r

w sprawie wyposażenia w majątek zakładu budżetowego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm.Dz.U.z
2002r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz.1806, zm. Dz.U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568 ) Rada Miasta Rawa Mazowiecka
uchwala, co następuje:

§ 1.

1.Wyposaża się Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej w niżej wymienione mienie komunalne:
2. kotłownia olejowa dla potrzeb hali sportowej przy ulicy Tatar w Rawie
Mazowieckiej w tym :
a) kocioł olejowy o mocy 230 kW
b) podgrzewacz c.w. 300 l
c) zbiorniki olejowe 3 x 1000 l
całość o wartości 67.643,99 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alicja Lasota
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-14 09:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-04-14 09:31
UCHWAŁA NR XIII/113/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości miejskiej, położonej na terenie miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Tatr.

UCHWAŁA NR XIII/113/03
RADY MIASTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ
z dnia 29 grudnia 2003 r

w sprawie dzierżawy nieruchomości miejskiej, położonej
na terenie miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Tatr.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80 poz.717,
nr 162 poz. 1568) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 , Dz.U. z 2001 r
Nr 129 poz. 1447 , Nr 154 poz.1800, Dz. U. z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz.
676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz.1682, Nr 240
poz.2058, Dz.U. z 2003r. Nr 1 poz.15, Nr 80 poz. 717, 720 i 721, nr 162 poz. 1568)
Rada Miasta w Rawie Mazowieckiej uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości
miejskiej, oznaczonej nr ewid. nr 292/3 o obszarze 427 m2 , położonej w obr. 8 miasta
Rawa Mazowiecka przy ul. Tatar na cele przemysłowe

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Alicja Lasota
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-04-14 09:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-04-14 09:30

Opis strony

Redaguje: Robert Fedorowicz, Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel. (046) 814 47 11, fax 814 43 23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13128
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2004-11-17 13:11:19