Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«maj 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Rawa Mazowiecka, dnia 22 października 2013 r.

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm)

ogłasza:

1. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Mszczonowskiej  składającej się z działek nr nr ewid. 161 i 162 o łącznej pow. 0,9618 ha, ujawnionej w księdze wieczystej LD1R/00008336/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Rawie Mazowieckiej.

Nieruchomość gruntowa obydwu działek przylegających do siebie posiada kształt zbliżony do prostokąta o stosunku boków 1:2, usytuowanego prostopadle do ul. Mszczonowskiej. Teren jest częściowo porośnięty dziko rosnącymi odrostami. Dostępność urządzeń infrastruktury istnieje w zakresie energii elektrycznej, sieci telekomunikacyjnej i wodociągowej bezpośrednio od ul. Mszczonowskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej  w odległości około 150 m. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka nieruchomość przeznaczona jest pod tereny produkcyjno – usługowe jako funkcja podstawowa i tereny zabudowy mieszkaniowej jako funkcja uzupełniająca.

Cena wywoławcza – 1.386.210,00 zł brutto.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w PLN w wysokości - 250 000, 00 zł ze wskazaniem numeru działki, której dotyczy, np. „wadium – działki nr 161 i 162”

 

2. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Konopnica - gmina Rawa Mazowiecka, oznaczonej nr ewid. 780/2 o pow. 2,0600 ha, ujawnionej w księdze wieczystej LD1R/00008436/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Rawie Mazowieckiej.

Nieruchomość ta jest niezabudowana, o kształcie wydłużonego prostokąta, z dostępnością do infrastruktury technicznej w zakresie energii elektrycznej, wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Działka jest usytuowana pomiędzy dużym obiektem miejskiej oczyszczalni ścieków, terenem zakładu przemysłowego prefabrykatów budowlanych oraz biogazownią w budowie. Poprzez dostępność do drogi powiatowej oraz urządzoną drogę dojazdową do oczyszczalni  nieruchomość posiada dobrą dostępność komunikacyjną do drogi krajowej nr 8 oraz do miasta Rawa Mazowiecka. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z wyłączeniem produkcji spożywczej oraz artykułów kosmetyczno – higienicznych, z dopuszczeniem usług handlu hurtowego artykułami przemysłowymi z wyłączeniem handlu hurtowego i detalicznego produktami spożywczymi.

Cena wywoławcza – 1.864.680,00 zł brutto.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w PLN w wysokości – 370 000, 00 zł ze wskazaniem numeru działki, której dotyczy, np. „wadium – działka nr 780/2”

 

Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (Pl. Piłsudskiego 5) w dniu 30 grudnia 2013 roku:

o godz. 10.00 - nieruchomość wymieniona w pkt. 1

i o godz. 10.30 - nieruchomość wymieniona w pkt. 2

 

Warunkiem przystąpienia do danego przetargu jest wniesienie wadium w PLN w wyżej określonej wysokości. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej nr 87 9291 0001 0054 2395 2000 0040 najpóźniej do dnia 23 grudnia 2013 roku włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień zaksięgowania kwoty na wskazanym rachunku. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie w poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po uprzednim złożeniu wniosku o jego zwrot – najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu i okażą komisji przetargowej dowód tożsamości; w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru; w przypadku reprezentowania osoby fizycznej lub prawnej przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta,

Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 8 lub pod nr tel. (46) 814-40-80. 

Treść niniejszego ogłoszenia zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu: www.bip.rawamazowiecka.pl w dziale Gospodarka nieruchomościami  

oraz w dziennikach internetowych: www.otoprzetargi.pl i www.przetargi-gctrader.pl

 

Metryka

  • opublikował: Magdalena Bernacik
    data publikacji: 2013-10-22 15:52
  • zmodyfikował: Magdalena Bernacik
    ostatnia modyfikacja: 2013-10-22 15:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 106076
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-10-22 15:55:27