Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

                        Data: 26.11.2021r. - 10.12.2021 r.

Znak sprawy: GK.6220.10.2020.AI

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735) zwanej dalej kpa w związku z art.74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach toczącego się na wniosek FAM  Sp. z o.o., ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa,

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego

o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym z treścią stanowisk pozostałych organów współdziałających:

- opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej - znak: PPIS.ZNS.470.40.2020 z dnia 02.12.2020 r. (data wpływu 01.02.2021r.),  pismem  znak: PPIS.ZNS.470.40.20.2021 z dnia  4 sierpnia 2021 r., pismem znak: PPIS.ZNS.470.40.4.2021 z dnia
20 października 2021 r.(data wpływu do Urzędu 22.10.2021 r.), Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rawie Mazowieckiej podtrzymuje  swoje stanowisko zajęte w opinii  jw.,

- opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Łodzi - znak: WOOŚ.4221.121.2020.KDz.8 z dnia 30.07.2021 r., po ponownym uzupełnieniu i wprowadzeniu zmian do raportu  w dniu 21 października 2021 r. RDOŚ wydał Postanowienie znak: WOOŚ.4221.121.2020.KDz.9,

- opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - Postanowienie znak: WA.RZŚ.4360.1.198.2020.EK z dnia 10.02.2021r. (data wpływu 16.02.2021r.). W trakcie prowadzonego postępowania po uzupełnieniu materiałów Wody Polskie pismem z dnia 29.07.2021 r. znak: WA.RZŚ.4360.1.198.2020.EK.2 podtrzymują swoje stanowisko wyrażone  w postanowieniu  z dnia 10 lutego 2021 r.  Po ponownym wprowadzeniu  zmian do raportu wydano  opinię – Postanowienie znak: WA.RZŚ.4360.1.134.2021.EK z dnia 22 października 2021 r. (data wpływu do Urzędu 02.11.2021 r.),

- opinią Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  Departament Środowiska, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź - znak: ŚRIII.7220.32.2021.ŁK z dnia 29 lipca 2021 r. (data wpływu do Urzędu 02.08.2021 r.).

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia,  w którym nastąpiło  publiczne ogłoszenie, w  siedzibie Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej, Plac Piłsudskiego 4, pokój nr 18, w godzinach  pracy Urzędu tj. poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od  8:00 do godz. 16:00, w środę w godz. od 8:00 do 17:00 i w piątek w godz. od 8:00 do godz. 15:00.

Zgodnie z art. 49 kpa  zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia , w którym nastąpiło  publiczne ogłoszenie.

Obwieszczenie podaje się do, publicznej wiadomości poprzez:

  1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej
  2. Umieszczenie na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl

Metryka

  • data wytworzenia: 2021-11-26
  • opublikował: Karolina Gawot
    data publikacji: 2021-11-26 13:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21855
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-24 14:29:56