Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«sierpień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

ogłasza

 

ustne przetargi nieograniczone na najem lokali użytkowych położonych w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka

pod działalność handlowo-usługową, na czas nieoznaczony

 

 

Położenie i oznaczenie w księdze wieczystej nieruchomości w której położony jest lokal użytkowy

Opis lokalu

użytkowego

Pow. użytkowa

lokalu

Wysokość opłat z tytułu najmu

WADIUM

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działka nr ewid. 269

o pow. 0,1524 ha,

obręb 4,

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7,

Księga wieczysta

LD1R/00031032/7

lokal użytkowy położony jest na parterze w budynku przy Pl. M. J. Piłsudskiego 7 w Rawie Mazowieckiej, wejście do lokalu od Placu Piłsudskiego, lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną

i elektryczną

85,90 m2

1) kwota wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego:

2.037,55 zł netto + obowiązująca stawka VAT,
z zastrzeżeniem, że w okresie dostosowania lokalu do prowadzenia działalności, nie dłuższym niż 3 miesiące, Najemca zostanie zwolniony z opłat czynszu;

2) czynsz miesięczny płatny do 20 dnia każdego miesiąca;

3) czynsz aktualizowany raz w roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS,

4) niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu, Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (m.in. energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków)

1.250,00 zł

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działka nr ewid. 269

o pow. 0,1524 ha,

obręb 4,

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7,

Księga wieczysta

LD1R/00031032/7l

lokal użytkowy położony jest na parterze w budynku przy Pl. M. J. Piłsudskiego 7 w Rawie Mazowieckiej, wejście do lokalu od Placu Piłsudskiego, lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną

i elektryczną

14,17 m2

1) kwota wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego:

244,86 zł netto + obowiązująca stawka VAT,
z zastrzeżeniem, że w okresie dostosowania lokalu do prowadzenia działalności, nie dłuższym niż 3 miesiące, Najemca zostanie zwolniony z opłat czynszu;

2) czynsz miesięczny płatny do 20 dnia każdego miesiąca;

3) czynsz aktualizowany raz w roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS,

4) niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu, Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (m.in. energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków)

150,00 zł

3

Działka nr ewid. 71

o pow. 0,1530 ha,

obręb 4,

ul. Ks. Skorupki 1,

Księga wieczysta

LD1R/00002192/4

 

 

 

Lokal użytkowy położony jest na parterze w budynku przy ul. Ks. Skorupki 1 w Rawie Mazowieckiej, lokal wyposażony w instalację elektryczną

22,44 m2

1) kwota wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego:

397,86 zł netto + obowiązująca stawka VAT,
z zastrzeżeniem, że w okresie dostosowania lokalu do prowadzenia działalności, nie dłuższym niż 3 miesiące, Najemca zostanie zwolniony z opłat czynszu;

2) czynsz miesięczny płatny do 20 dnia każdego miesiąca;

3) czynsz aktualizowany raz w roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS,

4) niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu, Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (m.in. energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków)

200,00 zł

 

1. Ustne przetargi nieograniczone odbędą się w dniu 14 sierpnia 2020 r. w następujących godzinach:

- najem lokalu użytkowego o powierzchni 85,90 m2położonej przy Pl. M. J. Piłsudskiego 7 o godz. 10.00

- najem lokalu użytkowego o powierzchni 14,17 m2położonej przy Pl. M. J. Piłsudskiego 7 o godz. 10.30

- najem lokalu użytkowego o powierzchni 22,44 m2położonej przy ul. Ks. Skorupki 1 o godz. 11.00

w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, w sali konferencyjnej, I piętro

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie określonej w powyższej tabeli, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej nr 87 9291 0001 0054 2395 2000 0040 ze wskazaniem powierzchni lokalu, którego dotyczy, np. „wadium – lokal o powierzchni ….......”najpóźniej do dnia 11.08.2020 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień zaksięgowania kwoty na wskazanym rachunku. Jeżeli uczestnik jest zainteresowany dwoma lub wszystkimi lokalami musi wpłacić wadium osobno na każdy lokal i przystąpić do każdego przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ustalonych w przetargu opłat czynszowych. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po uprzednim złożeniu wniosku o jego zwrot – najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba , która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

3. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości; w przypadku osób prawnych- aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru( lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu), pełnomocnictwo oraz dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.

4. Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowych lokali po uprzednim uzgodnieniu terminu pod ww. nr telefonu.

5. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. M. J. Piłsudskiego 4, pok. nr 16 lub pod nr telefonu (46)814 34 57 wew 140. Treść niniejszego ogłoszenia zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu: www.bip.rawamazowiecka.pl w dziale Gospodarka nieruchomościami.

 

opublikował: Monika Głębocka

data publikacji: 2020-07-28 09:44

 

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13357
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-11 14:07:44