Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego na czas oznaczony – 15 lat, położonego w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka.

 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w najem lokalu użytkowego na czas oznaczony – 15 lat, położonego w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka, pod działalność handlowo – usługową.
 2. Lokal użytkowy, o którym mowa w ust. 1 oznaczony w ewidencji jako działka nr 269 o pow. 0,1524 ha, obręb 4, Pl. Piłsudskiego 7, uregulowany w księdze wieczystej LD1R/00031032/7, lokal użytkowy położony jest na parterze w budynku przy Pl. Piłsudskiego 7 w Rawie Mazowieckiej, wejście do lokalu od Pl. Piłsudskiego, lokal wyposażony jest w instalację wodno – kanalizacyjną i elektryczną, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 14,17 m2.
 3. Pisemne oferty na najem lokalu należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na najem lokalu użytkowego przy PL. Piłsudskiego 7” w biurze podawczym w budynku Urzędu Miasta przy ul. Pl. Piłsudskiego 5 w terminie do 23.12.2021 r. godz. 9.00.
 4. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi – 500 zł netto + obowiązująca stawka podatku VAT, czynsz miesięczny płatny do 10 dnia każdego miesiąca, czynsz aktualizowany raz w roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS, niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu, Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (m.in. energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków).
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty z określeniem lokalu, wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 100 zł przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej nr 87 9291 0001 0054 2395 2000 0040, tytułem: „wadium – lokal Pl. Piłsudskiego 7” najpóźniej do dnia 23 grudnia 2021 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień zaksięgowania kwoty na wskazanym rachunku. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny czynszu najmu lokalu. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po uprzednim złożeniu wniosku o jego zwrot – najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
 6. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości; w przypadku osób prawnych- aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu), pełnomocnictwo oraz dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot. Należy też przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu oryginału dowodu wpłaty wadium.
 7. Oferta powinna zawierać:
 • Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
 • Datę sporządzenia oferty.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkiem przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 • Oferowaną stawkę brutto czynszu miesięcznego najmu lokalu i sposób jej zapłaty – oferowana cena powinna być wyższa od ceny wywoławczej czynszu miesięcznego najmu lokalu co najmniej 1%.
 • Kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.
 1. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone prawami osób trzecich, jak również nie są przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.
 2. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 29.12.2021 w Urzędzie Miasta w Rawie Mazowieckiej, ul. Pl. Piłsudskiego 5, w Sali konferencyjnej o godzinie 9.00.
 3. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 4. Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia po przeprowadzonym przetargu podpisać umowę. W przypadku niedochowania tego warunku, osoba ta nie będzie dopuszczona do następnego przetargu na ten sam lokal.
 5. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość wniesienia do umowy poniższych zapisów:
 • Remont bieżący i adaptacyjny Najemca wykona na własny koszt.
 • W przypadku, zwiększenia powierzchni użytkowej lokalu, miesięczna cena najmu ulegnie zmianie.
 • Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony - 15 lat.
 • Okres wypowiedzenia zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
 • Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.
 • Najemca jest zobowiązany do uzyskania stosownych decyzji na zmianę sposobu użytkowania lokalu, decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonywać zgłoszeń stosownym organom o planowanych remontach.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój nr 17,nr tel. (46) 814-34-57. Treść niniejszego ogłoszenia zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu: www.bip.rawamazowiecka.pl w dziale Gospodarka nieruchomościami oraz na tablicy ogłoszeń.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Gawot
  data wytworzenia: 2021-11-25
 • opublikował: Karolina Gawot
  data publikacji: 2021-11-25 13:53
 • zmodyfikował: Karolina Gawot
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-25 13:54

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6811
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-10 20:45:36