Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«grudzień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

 


BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,
położonej w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka, przeznaczonej do sprzedaży

    1. Przedmiotem ustnego przetargu nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej nr ewid. 109/18 o pow. 0,1241 ha, ujawnionej w księdze wieczystej LD1R/00019753/7.
    2. Działka nr ewid. 109/18 ma kształt zbliżony do trapezu. Od strony południowej sąsiaduje z ulicą Stefana Batorego o nawierzchni asfaltowej, od strony północnej z kolejką wąskotorową, a z pozostałych dwóch stron z nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi. Działka jest niezabudowana i nieogrodzona. Powierzchnia działki o szerokości 20m od strony północnej tj. kolejki wąskotorowej i 6m szerokości od strony południowej tj. ulicy Batorego położona jest w strefie wyłączonej z zabudowy. Wzdłuż strefy wyłączenia od strony północnej równolegle do siebie przechodzi przez działkę kolektor kanalizacji deszczowej kd 1000 i kanalizacja sanitarna ks 300. Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przeznaczone jest w planie zagospodarowania przestrzennego około 150 m2 powierzchni działki. Pozostałą część działki można zagospodarować jako tereny zielone. Działka ma dostęp do pełnej infrastruktury technicznej, która znajduje się w ulicy Batorego. Teren działki jest wyrównany, z lekkim spadkiem w kierunku zachodnim W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka nieruchomość przeznaczona jest pod tereny o funkcji mieszkaniowej – zabudowy jednorodzinnej – obszar o symbolu 2.71.MNp.
    3. Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 17 maja 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 5, w sali konferencyjnej, I piętro. 
    4. Cena wywoławcza –173 000,00 zł netto + obowiązująca stawka podatku VAT.
    5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w PLN w wysokości: 30 000,00 zł przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej nr 87 9291 0001 0054 2395 2000 0040, tytułem: „wadium – działka nr 109/18” najpóźniej do dnia 11 maja 2022 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień zaksięgowania kwoty na wskazanym rachunku. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie w poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po uprzednim złożeniu wniosku o jego zwrot – najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. 
    6. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: 
    • oryginał dowodu wpłaty wadium;
    • w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości; 
    • w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu), pełnomocnictwo oraz dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.
    7. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia na piśmie o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
    8. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów ww. ustawy.
    9. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona prawami osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.
    10. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój nr 8, nr tel. (46) 814-40-80. Treść niniejszego ogłoszenia zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu: www.bip.rawamazowiecka.pl w dziale Gospodarka nieruchomościami. Ponadto, wyciąg z ogłoszenia o przetargu  został zamieszczony w prasie lokalnej.

       Rawa Mazowiecka, dnia 11 kwietnia 2022 r.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3078
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-26 09:28:40