Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«kwiecień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XLV/378/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2022 r. poz. 7682) ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 r.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 r. w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach, szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa wodnego.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego:

zadanie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania: wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zamieszkałej na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji (https://www.rawamazowiecka.pl/2662,mapy-obszarow) poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych, w następujących dyscyplinach sportowych: 

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XLV/378/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2022 r. poz. 7682)
ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych:
I.    zadanie z zakresu działalności na rzecz rodziny: pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej – prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

II.    zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – podejmowanie działań mających na celu poprawę zdrowia osób niepełnosprawnych.

Informacja o zgłaszaniu kandydatów do pracy w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Na podstawie art.15 ust.2a i 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265,  poz. 1327 i poz. 1812) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 w. w. ustawy, działające na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej do zgłaszania swoich przedstawicieli  do prac w komisjach konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym poprzez zapewnienie tymczasowych miejsc noclegowych.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 35.000 zł.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2022 r. wyniosła 25.000 zł. w każdym roku (w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Otwarty konkurs ofert dot. pomocy osobom dotkniętym przemocą

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, objętych Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 - 2025

1. PODSTAWA PRAWNA

•    Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1608)
•    uchwała Nr XLV/378/22  Rady Miasta  Rawa  Mazowiecka  z  dnia  24 listopada 2022 r.
•    uchwała Nr XLVI/391/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia  29 grudnia 2022 r.

2. ZADANIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT

Rodzaj zadania: Zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień.

Tytuł zadania: Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu miasta Rawa Mazowiecka oraz prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego.


Planowane w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka na 2023 r. środki finansowe  na  realizację: zadania objętego konkursem wynoszą 28.000 złotych.

Konkurs ofert dot. pomocy uzależnionym od narkotyków

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 2025.

  1. PODSTAWA PRAWNA
  • Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym
    (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608)
  • uchwała Nr XLV/378/22 Rady Miasta  Rawa  Mazowiecka  z  dnia  24 listopada 2022 r.
  • uchwała Nr XLVI/391/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2022 r.

 

  1. Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert

Rodzaj zadania: Zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień.

Tytuł zadania: Udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom dotkniętym problemem uzależnienia od narkotyków z terenu miasta Rawa Mazowiecka.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 - 2025.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie prowadzona przez świetlicę środowiskową.


Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji  zadania publicznego objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomaniina lata 2023 – 2025

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2447
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-17 09:51:41