Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«czerwiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

RPI.271.21.2020 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Remont chodnika przy ul. Jeżowskiej w Rawie Mazowieckiej
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-28 14:10
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2020-10-28
Data końca składania ofert: piątek 2020-11-13 godz. 12:00
Oznaczenie: RPI.271.21.2020
Szczegółowa informacja:
 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

 

Inwestor:

MIASTO RAWA MAZOWIECKA

Adres:

96-200 RAWA MAZOWIECKA,

PLAC MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 5

Tel.:

(46) 814 47 11

Fax.:

46 814 43 23

NIP

835 157 91 13

email:

um@rawamazowiecka.pl

www:

www.rawamazowiecka.pl

 

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

II.1 Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 j.t. zwanej dalej ustawą Pzp), o wartości zamówienia poniżej 5 350 000,00 EURO.

II.2 Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

II.3 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

 

 1. Przedmiot zamówienia

III.1 Przedmiotem zamówienia jest Remont chodnika przy ul. Jeżowskiej w Rawie Mazowieckiej.

 

III.2 Zaprojektowany chodnik dostosowany jest do szerokości istniejącego pasa drogowego, wykonany zostanie w pasie dotychczasowego chodnika. Po rozebraniu starego chodnika, wykonane zostaną roboty ziemne oraz zagęszczone zostanie koryto do odpowiednich parametrów. Projektuje się wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 25 cm stabilizowana mechanicznie. Następnie wykonana będzie nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3 cm. Głębokość posadowienia sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji deszczowej, wodociągu wg inwentaryzacji terenu nie powoduje konieczności przebudowy przedmiotowych instalacji. W przypadku płytszego posadowienia należy zastosować rury osłonowe bez przebudowy.

 

III.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji budowlanej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

III.4 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszystkich czynności, umożliwiających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przedsięwzięcia (w tym częściowych pozwoleń) oraz do przygotowania do inspektoratu nadzoru budowlanego wniosku w tym zakresie o ile procedury te są wymagane przepisami prawa.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
  data dodania: 2020-10-28 14:02
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu177.73kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
   data dodania: 2020-10-28 14:11
 • SIWZ14MB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
   data dodania: 2020-10-28 14:11
 • Załącznik nr 1 do SIWZ30.78kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
   data dodania: 2020-10-28 14:11
 • Załącznik nr 2 do SIWZ3.7MB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
   data dodania: 2020-10-28 14:11
 • Załącznik nr 3a i 3b do SIWZ157.17kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
   data dodania: 2020-10-28 14:11
 • Załącznik nr 4 do SIWZ12.9MB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
   data dodania: 2020-10-28 14:11
 • Załącznik nr 5 do SIWZ14.68kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
   data dodania: 2020-10-28 14:11
 • Załącznik nr 6 do SIWZ15.13kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
   data dodania: 2020-10-28 14:11
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-16 12:20
Typ zdarzenia: informacja

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data dodania: 2020-11-16 12:08
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-03 14:30
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
  data dodania: 2020-12-03 14:29
 • zmodyfikował: Piotr Klimczak - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-03 14:33
Załączniki:
[drukuj]