Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Przetarg nieograniczony na: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Rawa Mazowiecka i jednostek organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
pl. Piłsudskiego 5
tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43-23


o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na:
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Rawa Mazowiecka i jednostek organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka
Wspólny  słownika zamówień (CPV) : 66.11.00.00 -4.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w
Wydziale Finansów i Analiz Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej Plac J.Piłsudskiego 4 pokój nr 6, lub na stronie internetowej: http://www.bip.rawamazowiecka.pl/

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.


Termin realizacji zamówienia:

Od 31.10.2009 roku do 31.10.2012 roku.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają na terenie miasta Rawa Mazowiecka siedzibę  lub oddział lub filię umożliwiającą realizację zamówienia ,  spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r.. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz wykonawcy, którzy posiadają: aktualny odpis właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne lub, że uzyskał zgode na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert i przedłożą sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości za 2008 rok, z którego wynika, że nie występuje zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej.

Wadium
: nie pobiera się.

Kryteria oceny ofert:

1.    Oprocentowanie środków pieniężnych – 60 %
1.1. Marża bankowa wyrażona w procentach dotycząca oprocentowania środków pieniężnych na żądanie , gromadzonych na każdym rachunku bankowym , przy miesięcznej kapitalizacji odsetek         15 %
1.2 Marża bankowa wyrażona w procentach dotycząca oprocentowania lokat over night do kwoty 500.000 zł.            20 %
1.3. Marża bankowa wyrażona w procentach dotycząca oprocentowania lokat over night powyżej  kwoty 500.000 zł.         25 %

2. Obsługa rachunków   - 40 %
2.1. Opłata miesięczna za prowadzenie każdego rachunku bankowego – 5 %

2.2. Miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej za jedno stanowisko – 5 %
2.3. Opłata za jeden przelew papierowy w ramach banku – wyrażona w złotych    3 %
2.4. Opłata za jeden przelew papierowy poza bank  – wyrażona w zł.                     5 %
2.5. Opłata za jeden przelew składany w formie elektronicznej w ramach banku – wyrażona w złotych                                                                                                   3 %
2.6. Opłata za jeden przelew składany w formie elektronicznej poza  bank – wyrażona w złotych                                                                                                                       5 %
2.7. Prowizja z tytułu  operacji wypłat  gotówkowych   - wyrażona w procentach     14 %


Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na bankową obsługę budżetu miasta  Rawa Mazowiecka ” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 21 października 2009r. do godz. 12 00 w Sekretariacie Urzędu Miasta  Pl. J. Piłsudskiego 5, I p. pokój nr 12.

Termin związania ofertą: 30 dni.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
 

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym zostało zamieszczone     w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 09.10.2009 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-10-09 13:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-09 14:33
Unieważnienie przetargu

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-10-27 12:49
Dokumenty do pobrania

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-10-09 13:28
Zmiany SIWZ

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-10-16 15:23
Zapytania w sprawie obsługi bankowej

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-10-16 15:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 64305
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-12-21 15:13:38