Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie nieuwzględnienia wniosku

Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka

Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka

Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka oraz warunków zwolnienia z tej opłaty

Uchwała Nr VIII/64/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku

Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2019 r.

sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Uchwała Nr VIII/61/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka

Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Rawa Mazowiecka wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2018 rok.

Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka wotum zaufania.

Uchwała Nr VII/57/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Uchwała Nr VII/56/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie przekazania środków finansowych Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Uchwała Nr VII/55/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji.

Uchwała Nr VII/54/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała Nr VII/53/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka a Powiatem Rawskim w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka.

Uchwała Nr VII/52/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/262/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Słowackiego

Uchwała Nr VII/51/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka

Uchwała Nr VII/50/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z obszaru miasta Rawa Mazowiecka.

Uchwała Nr VI/49/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019 – 2021

Uchwała Nr VI/48/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody pomników przyrody

Uchwała Nr VI/47/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-2022

Uchwała Nr VI/46/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Uchwała Nr VI/45/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółdzielni socjalnej „Rawsko – Bialskiej Spółdzielni Socjalnej – Nadzieja i Praca”.

Uchwała Nr VI/44/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny

Uchwała Nr VI/43/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka

Uchwała Nr VI/42/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu kąpielowego w 2019 r.

Uchwała Nr VI/41/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”

Uchwała Nr VI/40/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka

Uchwała Nr VI/39/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7644
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-07-02 12:02:00