Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«kwiecień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • Rozstrzygnięcie przetargu na obsługę akcji zimowej

  2005.12.30

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           Działając na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę akcji zimowej ulic powiatowych i gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Pana Kazimierza Stefańskiego zam. w Rawie Mazowieckiej  ul. Bolesława Chrobrego 12 prowadzącego działalność gospodarczą w ramach  Firmy ZUST z siedzibą  w Rawie Mazowieckiej  przy ul. Bolesława Chrobrego 12.

  Cena wybranej oferty wynosi:  7270,00 zł brutto miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg w  Rawie Mazowieckiej.

   

   

 • 2005.12.22
  Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2006 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • Przetarg nieograniczony na obsługę akcji zimowej ulic powiatowych i gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka

  2005.12.15

  />/>/>/>
  />/>                               Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

  Pl. Piłsudskiego 5 tel. (046) 814 37 31, fax (046) 814 43 23

          

  o g ł a s z a

  Przetarg nieograniczony na obsługę akcji zimowej ulic powiatowych i gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka.

  w zakres którego wchodzą roboty oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV), jako:

  Usługi odśnieżania                  kod 90212000- 6

  Usługi usuwania oblodzeń      kod 90213000- 3

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej pokój nr 15 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym.

  Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

  Termin realizacji – od 07 stycznia 2006r. do 31 marca 2006r.

  W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą:

  1/  odśnieżanie ulic,

  2/  zwalczanie śliskości i gołoledzi ulic,

  3/  w przypadku dobrych warunków atmosferycznych / w dniach, w których nie prowadzi  się akcji zimowego utrzymania dróg – utrzymanie czystości ulic,

  4/  pełnienie dyżuru całodobowego,

  W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.

  z 2004 r. Nr 19, poz. 177), oraz określone w pkt.8 SiWZ.

  Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

  Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na obsługę akcji zimowej ulic powiatowych i gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka.” należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju  Nr 5 Pl. Piłsudskiego 4 do dnia 30 grudnia 2005r. do godz.  1000.

  Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności wykonawców, którzy zechcą  przybyć do siedziby zamawiającego, pokój Nr 16 Pl. Piłsudskiego 4  w  dniu 30 grudnia 2005r. o godz.1005.

  Wszystkie  oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone  wykonawcom bez otwierania.

  Kryteria oceny ofert:

  Jedynym kryterium wyboru jest oferowana cena.

  Uprawniony do kontaktów z oferentami:

  Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr    16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

  Duda Dariusz, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr    15,  tel. (046) 814 34 57 wew. 141.

  Termin związania ofertą: 30 dni.

  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   

   

 • 2005.12.15
  Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego kształtowania postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży – uczniów rawskich szkół podstawowych i gimnazjów a także przekazywanie wiedzy historycznej poprzez świadectwo własnym przykładem
 • 2005.12.15
  Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego kompleksowej, holistycznej, domowej opieki nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej w celu poprawy jakości ich życia, edukacyjno-psychologicznej opiece nad rodzinami w których zaistniała choroba nieuleczalna, aktywizacji społeczności lokalnej poprzez propagowanie idei opieki

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 80026
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-04-24 14:45