Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«maj 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • Przetarg nieograniczony na pielęgnację skwerów miejskich na terenie miasta Rawa Mazowiecka

  2005.11.15

                               Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

  Pl. Piłsudskiego 4 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23

  o g ł a s z a

  Przetarg nieograniczony na pielęgnację skwerów miejskich na terenie miasta Rawa Mazowiecka

  CPV -    77310000-6– usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów   zielonych,

  -          77314100-5- utrzymanie trawników,

  -          77211500-7- pielęgnacja drzew;

         Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej pokój nr 14 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym.

           Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

           Nie przewiduje się  zamówień uzupełniających.

    Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2006r. do dnia 31.12.2006 r.

    W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w

     art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

     z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

     Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których

     mowa w pkt 9 siwz.

     Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na pielęgnację skwerów miejskich na   terenie  miasta Rawa Mazowiecka” należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego do dnia   

     30 listopada 2005 r. do godz. 1200  w Sekretariacie Urzędu Miasta (Pl.Piłsudskiego 4,      

     pokój nr5 ).

     Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16)

     w dniu  30 listopada 2005 r. o godz. 1205

     Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

     Wadium: 500 zł.

      Kryteria oceny ofert:

      Jedynym kryterium oceny ofert jest oferowana cena.

  Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój

  nr 16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

           Termin związania ofertą: 30 dni.

           Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem  terminu składania ofert.

 • Przetarg nieograniczony na wyłapywanie, transport i przetrzymywanie zwierząt z terenu Miasta Rawa Mazowiecka

  2005.11.15

  />/>/>Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
  pl. Piłsudskiego 5

  tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43-23o g ł a s z a

  Przetarg nieograniczony na:

  Przetarg nieograniczony na wyłapywanie, transport i przetrzymywanie zwierząt z terenu Miasta Rawa Mazowiecka

  oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)jako: Usługi hodowli zwierząt kod 77500000-5.

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Plac Piłsudskiego 4 pokój nr17, lub za zaliczeniem pocztowym.

   

  Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

   

  Termin realizacji zamówienia:

  01.01.2006 – 31.12.2006r

  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22

  ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r.Nr 19, poz. 177)
  Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

   

  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16) w dniu 30 listopada 2005r. o godz. 9. 05 .
  Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

  Kryteria oceny ofert:

  Przyjęto opis kryteriów , którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  przedstawiające się w następujący sposób: 

  Jednorazowa cena przyjazdu, wyłapywania psów i odwozu do własnego schroniska(bez względu na ilość wyłapanych psów)

  Cena usługi za przetrzymywanie 1 psa za 1 miesiąc  obejmująca również obsługę weterynaryjną.


  Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na wyłapywanie, transport i przetrzymywanie zwierząt z terenu Miasta Rawa Mazowiecka” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 30 listopada 2005r. do godz. 9.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl. Piłsudskiego 4,  pokój nr 5.

  Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Artur Piotrowski Pl. Piłsudskiego 4 pok. nr 17 tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

  Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

   

   

   

   

 • Przetarg nieograniczony na opróżnianie i wywóz odpadów stałych

  2005.10.27

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

  Pl. Piłsudskiego 4 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23

  o g ł a s z a

  Przetarg nieograniczony na opróżnianie i wywóz odpadów stałych  z pojemników do selektywnej zbiórki z terenu miasta Rawa Mazowiecka

  CPV – 90121320-0 – usługi wywozu stałych odpadów miejskich

   

   

         Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej pokój nr 14 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym/

           Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

           Przewiduje się dzielenie zamówień uzupełniających.

    Termin realizacji zamówienia: od 01.12.2005 do dnia 30.11.2007 r.

    W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

     Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

     Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na opróżnianie i wywóz odpadów  stałych z pojemników do selektywnej zbiórki z terenu miasta Rawa Mazowiecka   należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego do dnia 14 listopada 2005 r. do godz. 1200  w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl.Piłsudskiego 4,  pokój nr5 )

   Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16) w dniu  14 listopada 2005 r. o godz. 1205

     Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

     Wadium: 500 zł.

      Kryteria oceny ofert:

      Jedynym kryterium oceny ofert jest oferowana cena.

  Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

           Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem

           terminu składania ofert.

 • Przetarg nieograniczony na opróżnianie koszy ulicznych typu MAK

  2005.10.27

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

  Pl. Piłsudskiego 4 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23

  o g ł a s z a

  Przetarg nieograniczony na opróżnianie koszy ulicznych typu MAK  z terenu Miasta Rawa Mazowiecka

  CPV – 90121320-0 – usługi wywozu stałych odpadów miejskich

   

          Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w  Wydziale   Gospodarki  Komunalnej pokój nr 14 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym/

           Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

           Przewiduje się dzielenie zamówień uzupełniających.

     Termin realizacji zamówienia: od 01.12.2005 do dnia 31.12.2006 r.

    W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki  określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

    Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

     Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na opróżnianie koszy ulicznych typu  MAK  z terenu miasta Rawa Mazowiecka  należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego do dnia 14 listopada 2005 r. do godz. 1000 

     w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl.Piłsudskiego 4,  pokój nr5 )

     Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16) w dniu  14 listopada 2005 r. o godz. 1005

     Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

     Wadium: 500 zł.

      Kryteria oceny ofert:

      Jedynym kryterium oceny ofert jest oferowana cena.

  Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

           Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem

           terminu składania ofert.

 • Przetarg nieograniczony na wymianę słupów i dobudowę linii

  2005.09.30

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
  Pl. Piłsudskiego 5 

     Tel.  (046) 814-37-31, 814-34-57 (sekretariat)

  Fax. (046) 814-43-23

  Email: um@rawamazowiecka.pl


       o g ł a s z a


  Przetarg nieograniczony na wymianę słupów oświetlenia zewnętrznego i dobudowę linii kablowej Osiedla 9-go Maja i Osiedla Solidarności w Rawie Mazowieckiej

  oznaczonej wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako: instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego kod 45316000-5

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej , Plac Piłsudskiego 4, pokój nr 17, lub za zaliczeniem pocztowym.

   

   Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

   Termin realizacji zamówienia: 15.12.2005

  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22

   

  ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r.Nr 19, poz. 177)
  Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 17) w dniu  17 października  2005r. o godz. 10 10 .
  Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

  Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

   

  Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na wymianę słupów oświetlenia zewnętrznego i dobudowa linii kablowej Osiedla 9-go Maja i Osiedla Solidarności w Rawie Mazowieckiej” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia  17 października 2005r. do godz. 10 00 w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl. Piłsudskiego 4 I p. pokój nr 5).

  Uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest: Artur Piotrowski tel (046) 814 34 57.

   

  Termin związania ofertą: 30 dni.

   

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 108898
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-04-24 14:45