Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości i porządku wybranych ciągów pieszych i obiektów na terenie miasta Rawa Mazowiecka

  2005.11.15

                           Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

  Pl. Piłsudskiego 4 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23

  o g ł a s z a

  Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości i porządku wybranych ciągów pieszych i obiektów na terenie miasta Rawa Mazowiecka

        CPV -    90210000-2-usługi sprzątanie ulic;

         Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej pokój nr 14 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym/

           Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

           Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

    Termin realizacji zamówienia: od 16.12.2005r. do dnia 31.12.2006 r.

    W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w

     art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

     z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

     Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których

     mowa w pkt 9 siwz.

     Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na utrzymanie w czystości i porządku    

     wybranych ciągów pieszych i obiektów na terenie  miasta Rawa Mazowiecka      

     należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego do dnia 30 listopada 2005 r. do

     godz. 1400 w Sekretariacie Urzędu Miasta (Pl.Piłsudskiego 4,  pokój nr 5 ).

     Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16)

     w dniu  30 listopada 2005 r. o godz. 1405

     Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

     Wadium: 1000 zł.

      Kryteria oceny ofert:

      Jedynym kryterium oceny ofert jest oferowana cena.

  Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój

  nr 16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

           Termin związania ofertą: 30 dni.

           Bieg terminu  rozpoczyna się wraz z upływem  terminu składania ofert.

 • Przetarg nieograniczony na pielęgnację skwerów miejskich na terenie miasta Rawa Mazowiecka

  2005.11.15

                               Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

  Pl. Piłsudskiego 4 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23

  o g ł a s z a

  Przetarg nieograniczony na pielęgnację skwerów miejskich na terenie miasta Rawa Mazowiecka

  CPV -    77310000-6– usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów   zielonych,

  -          77314100-5- utrzymanie trawników,

  -          77211500-7- pielęgnacja drzew;

         Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej pokój nr 14 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym.

           Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

           Nie przewiduje się  zamówień uzupełniających.

    Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2006r. do dnia 31.12.2006 r.

    W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w

     art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

     z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

     Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których

     mowa w pkt 9 siwz.

     Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na pielęgnację skwerów miejskich na   terenie  miasta Rawa Mazowiecka” należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego do dnia   

     30 listopada 2005 r. do godz. 1200  w Sekretariacie Urzędu Miasta (Pl.Piłsudskiego 4,      

     pokój nr5 ).

     Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16)

     w dniu  30 listopada 2005 r. o godz. 1205

     Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

     Wadium: 500 zł.

      Kryteria oceny ofert:

      Jedynym kryterium oceny ofert jest oferowana cena.

  Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój

  nr 16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

           Termin związania ofertą: 30 dni.

           Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem  terminu składania ofert.

 • Przetarg nieograniczony na wyłapywanie, transport i przetrzymywanie zwierząt z terenu Miasta Rawa Mazowiecka

  2005.11.15

  />/>/>Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
  pl. Piłsudskiego 5

  tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43-23o g ł a s z a

  Przetarg nieograniczony na:

  Przetarg nieograniczony na wyłapywanie, transport i przetrzymywanie zwierząt z terenu Miasta Rawa Mazowiecka

  oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)jako: Usługi hodowli zwierząt kod 77500000-5.

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Plac Piłsudskiego 4 pokój nr17, lub za zaliczeniem pocztowym.

   

  Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

   

  Termin realizacji zamówienia:

  01.01.2006 – 31.12.2006r

  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22

  ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r.Nr 19, poz. 177)
  Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

   

  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16) w dniu 30 listopada 2005r. o godz. 9. 05 .
  Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

  Kryteria oceny ofert:

  Przyjęto opis kryteriów , którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  przedstawiające się w następujący sposób: 

  Jednorazowa cena przyjazdu, wyłapywania psów i odwozu do własnego schroniska(bez względu na ilość wyłapanych psów)

  Cena usługi za przetrzymywanie 1 psa za 1 miesiąc  obejmująca również obsługę weterynaryjną.


  Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na wyłapywanie, transport i przetrzymywanie zwierząt z terenu Miasta Rawa Mazowiecka” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 30 listopada 2005r. do godz. 9.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl. Piłsudskiego 4,  pokój nr 5.

  Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Artur Piotrowski Pl. Piłsudskiego 4 pok. nr 17 tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

  Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

   

   

   

   

 • Przetarg nieograniczony na opróżnianie i wywóz odpadów stałych

  2005.10.27

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

  Pl. Piłsudskiego 4 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23

  o g ł a s z a

  Przetarg nieograniczony na opróżnianie i wywóz odpadów stałych  z pojemników do selektywnej zbiórki z terenu miasta Rawa Mazowiecka

  CPV – 90121320-0 – usługi wywozu stałych odpadów miejskich

   

   

         Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej pokój nr 14 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym/

           Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

           Przewiduje się dzielenie zamówień uzupełniających.

    Termin realizacji zamówienia: od 01.12.2005 do dnia 30.11.2007 r.

    W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

     Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

     Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na opróżnianie i wywóz odpadów  stałych z pojemników do selektywnej zbiórki z terenu miasta Rawa Mazowiecka   należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego do dnia 14 listopada 2005 r. do godz. 1200  w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl.Piłsudskiego 4,  pokój nr5 )

   Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16) w dniu  14 listopada 2005 r. o godz. 1205

     Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

     Wadium: 500 zł.

      Kryteria oceny ofert:

      Jedynym kryterium oceny ofert jest oferowana cena.

  Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

           Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem

           terminu składania ofert.

 • Przetarg nieograniczony na opróżnianie koszy ulicznych typu MAK

  2005.10.27

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

  Pl. Piłsudskiego 4 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23

  o g ł a s z a

  Przetarg nieograniczony na opróżnianie koszy ulicznych typu MAK  z terenu Miasta Rawa Mazowiecka

  CPV – 90121320-0 – usługi wywozu stałych odpadów miejskich

   

          Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w  Wydziale   Gospodarki  Komunalnej pokój nr 14 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym/

           Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

           Przewiduje się dzielenie zamówień uzupełniających.

     Termin realizacji zamówienia: od 01.12.2005 do dnia 31.12.2006 r.

    W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki  określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

    Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

     Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na opróżnianie koszy ulicznych typu  MAK  z terenu miasta Rawa Mazowiecka  należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego do dnia 14 listopada 2005 r. do godz. 1000 

     w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl.Piłsudskiego 4,  pokój nr5 )

     Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16) w dniu  14 listopada 2005 r. o godz. 1005

     Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

     Wadium: 500 zł.

      Kryteria oceny ofert:

      Jedynym kryterium oceny ofert jest oferowana cena.

  Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

           Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem

           terminu składania ofert.

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 56627
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-04-24 14:45