Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«maj 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • unieważnienie przetargu na „ pielęgnację skwerów miejskich na terenie miasta Rawa Mazowiecka”

  2005.11.30

  Urząd Miasta  Rawa Mazowiecka informuje, iż w dniu 30.11.2005 r. zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia na „ pielęgnację skwerów  miejskich na terenie miasta Rawa Mazowiecka” z uwagi na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 93 pkt 1 ust. 4  ustawy – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177/

   

  Rawa Mazowiecka, dnia 30.11.2005 r.

 • Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym Miasta Rawa Mazowiecka.

  2005.11.16

  />/>                            Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

  Pl. Piłsudskiego 5 tel. (046) 814 37 31, fax (046) 814 43 23            

  o g ł a s z a

  Przetarg nieograniczony  na wykonanie remontów  cząstkowych nawierzchni ulic gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym Miasta Rawa Mazowiecka.

  oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), jako:

  Roboty w zakresie nawierzchni ulic kod 45233252- 0

         Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki

         Komunalnej pokój nr 15 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym.

           Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

           Termin wykonania zamówienia: - od 10 grudnia 2005r. do 31 grudnia 2006r.

           W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą: 

              - obcięcie ubytków do regularnych kształtów,

              - przygotowanie podłoża,

              - uzupełnienie nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno- bitumiczną,

              - zawałowanie wbudowanej masy do poziomu istniejącej nawierzchni.

          W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki    określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień   Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), oraz określone w pkt.8 SiWZ.

     Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

           Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na remonty  cząstkowe nawierzchni ulic    gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym Miasta Rawa Mazowiecka”należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju  Nr 5 Pl. Piłsudskiego 4 do dnia 02 grudnia 2005r. do godz.  1000.  

           Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności wykonawców, którzy zechcą  przybyć do siedziby zamawiającego, pokój Nr 16 Pl. Piłsudskiego 4  w  dniu 02 grudnia 2005r. o godz.1005.

          Wszystkie  oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone  wykonawcom bez otwierania.

     Wadium:  500 zł.

     Kryteria oceny ofert:

            Jedynym kryterium wyboru jest oferowana cena.

            Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który spełni wszystkie warunki tego postępowania i   zapewni najniższą cenę.

           Uprawniony do kontaktów z oferentami:

  Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr    16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

            Duda Dariusz,     Pl. Piłsudskiego 4 , pokój nr   15 , tel. (046) 814 34 57 wew. 141                                               

          

            Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem

            terminu składania ofert.

 • Przetarg nieograniczony na utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka

  2005.11.15

                              Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

  Pl. Piłsudskiego 4 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23

  o g ł a s z a

  Przetarg nieograniczony na utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka

  CPV -    77310000-6– usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,

   

  -          77314100-5- utrzymanie trawników,

  -          77211500-7- pielęgnacja drzew;

         Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej pokój nr 14 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym/

           Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

           Nie przewiduje się  zamówień uzupełniających.

    Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2006r. do dnia 31.12.2006 r.

    W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w

     art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

     z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

     Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których

     mowa w pkt 9 siwz.

     Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na utrzymanie zieleni w pasach dróg  

    powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta Rawa    

    Mazowiecka  należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego do dnia 30 listopada 2005 r.   

    do  godz. 1000 w Sekretariacie Urzędu Miasta (Pl.Piłsudskiego 4,  pokój nr5 )

     Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16)

     w dniu  30 listopada 2005 r. o godz. 1005

     Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

     Wadium: 500 zł.

      Kryteria oceny ofert:

      Jedynym kryterium oceny ofert jest oferowana cena.

  Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój

  nr 16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

           Termin związania ofertą: 30 dni.

           Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   

 • Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości i porządku wybranych ciągów pieszych i obiektów na terenie miasta Rawa Mazowiecka

  2005.11.15

                           Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

  Pl. Piłsudskiego 4 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23

  o g ł a s z a

  Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości i porządku wybranych ciągów pieszych i obiektów na terenie miasta Rawa Mazowiecka

        CPV -    90210000-2-usługi sprzątanie ulic;

         Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej pokój nr 14 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym/

           Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

           Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

    Termin realizacji zamówienia: od 16.12.2005r. do dnia 31.12.2006 r.

    W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w

     art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

     z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

     Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których

     mowa w pkt 9 siwz.

     Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na utrzymanie w czystości i porządku    

     wybranych ciągów pieszych i obiektów na terenie  miasta Rawa Mazowiecka      

     należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego do dnia 30 listopada 2005 r. do

     godz. 1400 w Sekretariacie Urzędu Miasta (Pl.Piłsudskiego 4,  pokój nr 5 ).

     Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16)

     w dniu  30 listopada 2005 r. o godz. 1405

     Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

     Wadium: 1000 zł.

      Kryteria oceny ofert:

      Jedynym kryterium oceny ofert jest oferowana cena.

  Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój

  nr 16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

           Termin związania ofertą: 30 dni.

           Bieg terminu  rozpoczyna się wraz z upływem  terminu składania ofert.

 • Przetarg nieograniczony na pielęgnację skwerów miejskich na terenie miasta Rawa Mazowiecka

  2005.11.15

                               Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

  Pl. Piłsudskiego 4 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23

  o g ł a s z a

  Przetarg nieograniczony na pielęgnację skwerów miejskich na terenie miasta Rawa Mazowiecka

  CPV -    77310000-6– usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów   zielonych,

  -          77314100-5- utrzymanie trawników,

  -          77211500-7- pielęgnacja drzew;

         Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej pokój nr 14 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym.

           Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

           Nie przewiduje się  zamówień uzupełniających.

    Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2006r. do dnia 31.12.2006 r.

    W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w

     art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

     z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

     Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których

     mowa w pkt 9 siwz.

     Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na pielęgnację skwerów miejskich na   terenie  miasta Rawa Mazowiecka” należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego do dnia   

     30 listopada 2005 r. do godz. 1200  w Sekretariacie Urzędu Miasta (Pl.Piłsudskiego 4,      

     pokój nr5 ).

     Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16)

     w dniu  30 listopada 2005 r. o godz. 1205

     Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

     Wadium: 500 zł.

      Kryteria oceny ofert:

      Jedynym kryterium oceny ofert jest oferowana cena.

  Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój

  nr 16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

           Termin związania ofertą: 30 dni.

           Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem  terminu składania ofert.

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 98113
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-04-24 14:45