Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«czerwiec 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu współfinansowanego ze środków UE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

MIASTO RAWA MAZOWIECKA

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony na:

„Pełnienie funkcji asystenta koordynatora w ramach projektu „Program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 2 MOJA SZKOŁA – MOJE MIASTO – MÓJ WYBÓR współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.”

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej , ul. Miła 2, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 814 22 36, faks 46 814 22 36.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawska2ka.pl

·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.rawamazowiecka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji koordynatora projektu współfinansowanego ze środków UE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

MIASTO RAWA MAZOWIECKA

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony na:

„Pełnienie funkcji koordynatora w ramach projektu „Program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 2 MOJA SZKOŁA – MOJE MIASTO – MÓJ WYBÓR współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.”

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.     1) NAZWA I ADRES:

Miasto Rawa Mazowiecka

Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP 835-157-91-13

Regon 750148638

Tel. 046 814-47-11

Fax. 046 814-43-23

email: j.kosinska@rawamazowiecka.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawamazowiecka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę maszyny do konserwacji lodu (rolby)

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5
tel. (046) 814 47 11, fax. (046) 814 43-23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę maszyny
do konserwacji lodu (rolby)

oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:
37481000-3 – Maszyny do konserwacji lodu
Przedmiotem Zamówienia jest: Maszyna do pielęgnacji i konserwacji lodu (rolba) używana (nie starsza niż 20 lat), po regeneracji, w pełni sprawna, mająca funkcjonować w warunkach zewnętrznych (odporna na opady, niskie temperatury, dużą wilgotność).
Dane techniczne uszczegółowione zostały w SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wykonywanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób uprawnionych na mocy decyzji administracyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych w 2011 roku dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum Nr 2, dla których organem założycielskim jest Miasto Rawa Mazowiecka.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na: PROWADZENIE ZAJĘĆ PSYCHOLOGICZNO-EDUKACYJNO ZAWODOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.MARII KONOPNICKIEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej , ul. Miła 2, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 814 22 36, faks 46 814 22 36.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawska2ka.pl

Przetarg nieograniczony na: PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH UCZNIÓW DO EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH, PROWADZENIE KÓŁ ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.MARII KONOPNICKIEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej , ul. Miła 2, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 814 22 36, faks 46 814 22 36.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawska2ka.pl.

Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę maszyny do konserwacji lodu (rolby)

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5
tel. (046) 814 47 11, fax. (046) 814 43-23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę maszyny
do konserwacji lodu (rolby)

oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:
37481000-3 – Maszyny do konserwacji lodu
Przedmiotem Zamówienia jest: Maszyna do pielęgnacji i konserwacji lodu (rolba) używana (nie starsza niż 20 lat), po regeneracji, w pełni sprawna, mająca funkcjonować w warunkach zewnętrznych (odporna na opady, niskie temperatury, dużą wilgotność).
Dane techniczne uszczegółowione zostały w SIWZ

Przetarg nieograniczony na: Instalację składanego lodowiska sezonowego pn.: „Biały Orlik” w Rawie Mazowieckiej.

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5
tel. (046) 814 47 11, fax. (046) 814 43-23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na: Instalację składanego lodowiska sezonowego
pn.: „Biały Orlik” w Rawie Mazowieckiej.

oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:
19512000-8 Wyroby z gumy niewulkanizowanej
44211100-3 Budynki modułowe i przenośne
45212211-8 Roboty budowlane w zakresie lodowisk
Przedmiotem Zamówienia jest: dostawa, montaż wraz z rozruchem składanego, sezonowego sztucznego lodowiska o wymiarach 17,5m x 30m na płycie istniejącego boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej, ul. Kazimierza Wielkiego 28, w ramach pilotażowego programu rządowego „Biały Orlik”, w tym m.in.:
1) dostawa, posadowienie i montaż kompaktowego agregatu chłodniczego;
2) dostawa i montaż modułowego systemu ziębniczego tafli lodowiska;
3) dostawa i montaż band lodowiskowych;
4) podłączenie elektryczne agregatu do rozdzielni elektrycznej;
5) dostawa i napełnienie instalacji 34% roztworem glikolu etylenowego w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy układu;
6) dostawa odpowiedniej ilości pojemników do magazynowania glikolu po zakończeniu sezonu oraz dostawa przenośnej pompy wraz z osprzętem do wypompowania po sezonie glikolu z instalacji
7) dostawa mat gumowych do chodzenia na łyżwach;
8) pierwszy montaż i rozruch instalacji, wytworzenie tafli lodu ok. 5cm;
9) dostawa instrukcji użytkowania oraz montażu i demontażu lodowiska. Wykonawca zapewnia wyszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania oraz montażu i demontażu lodowiska.

Przetarg nieograniczony na roboty w zakresie obsługi akcji zimowej na drogach gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym Miasta Rawa Mazowiecka.

Przetarg nieograniczony na roboty w zakresie obsługi akcji zimowej na drogach gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym Miasta Rawa Mazowiecka oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), jako:
Usługi odśnieżania kod 90620000- 9
Usługi usuwania oblodzeń kod 90630000- 2
Usługi sprzątania i zamiatania kod 90610000-6

Szczegółowy zakres prac obejmuje...

Konkurs ofert - Program szczepień przeciwko grypie

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka – powyżej 60 roku życia ( tj. ur. do dnia 31 grudnia 1950 r.) w okresie od daty podpisania umowy do 15 grudnia 2010 r.

W konkursie mogą wziąć udział publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, spełniające szczegółowe warunki konkursu ofert na wybór realizatora Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka – powyżej 60 roku życia, posiadające swoją siedzibę na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Przetarg nieograniczony na:Remont dachu wieży zamkowej Zamku Książąt Mazowieckich, Rawa Mazowiecka, ul. Zamkowa 3

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5
tel. (046) 814 47 11, fax. (046) 814 43-23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na:Remont dachu wieży zamkowej
Zamku Książąt Mazowieckich, Rawa Mazowiecka, ul. Zamkowa 3
oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:
45000000-7 Roboty budowlane
45261420-4 Uszczelnienie dachu
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów
45261410-1 Izolowanie dachu
45312310-3 Ochrona odgromowa

Przedmiotem Zamówienia jest:
Remont dachu wieży zamkowej
Zamku Książąt Mazowieckich, Rawa Mazowiecka, ul. Zamkowa 3 obejmujący m.in.:
- wykonanie nowej izolacji dachu- 73m2
- wymiana pokrycia z cegły ceramicznej- 73m2
- wykonanie nowej instalacji odgromowej – 38m

Przetarg nieograniczony na:Remont dachu wieży zamkowej Zamku Książąt Mazowieckich, Rawa Mazowiecka, ul. Zamkowa 3

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5
tel. (046) 814 47 11, fax. (046) 814 43-23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na:Remont dachu wieży zamkowej
Zamku Książąt Mazowieckich, Rawa Mazowiecka, ul. Zamkowa 3
oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:
45000000-7 Roboty budowlane
45261420-4 Uszczelnienie dachu
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów
45261410-1 Izolowanie dachu
45312310-3 Ochrona odgromowa

Przetarg nieograniczony na: Przebudowę trybun stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej wraz z budową szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe dla potrzeb instalowanej toalety.

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5
tel. (046) 814 47 11, fax. (046) 814 43-23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na: Przebudowę trybun stadionu
miejskiego w Rawie Mazowieckiej wraz z budową szczelnego
zbiornika na nieczystości ciekłe dla potrzeb instalowanej toalety.

oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych
45233228-3 Roboty budowlane w zakresie pokrycia powierzchni
45111291-4 Prace dotyczące zagospodarowania terenu

Przetarg nieograniczony

Przedmiotem Zamówienia jest: Udzielenie kredytu inwestycyjnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w ciągu ulic Orzeszkowej i Sienkiewicza w ramach programu pn.: ”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Przetarg nieograniczony na: Remont dachu wieży zamkowej Zamku Książąt Mazowieckich, Rawa Mazowiecka, ul. Zamkowa 3

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5
tel. (046) 814 47 11, fax. (046) 814 43-23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na:Remont dachu wieży zamkowej
Zamku Książąt Mazowieckich, Rawa Mazowiecka, ul. Zamkowa 3
oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:
5000000-7 Roboty budowlane
45261420-4 Uszczelnienie dachu
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów
45261410-1 Izolowanie dachu
45312310-3 Ochrona odgromowa

Przedmiotem Zamówienia jest:
Remont dachu wieży zamkowej
Zamku Książąt Mazowieckich, Rawa Mazowiecka, ul. Zamkowa 3 obejmujący m.in.:
- wykonanie nowej izolacji dachu- 73m2
- wymiana pokrycia z cegły ceramicznej- 73m2
- wykonanie nowej instalacji odgromowej – 38m

Przetarg nieograniczony na: Remont ogrodzenia, wykonanie utwardzenia terenu wokół boiska, montaż toalety przenośnej oraz wiat dla zawodników rezerwowych.

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5
tel. (046) 814 47 11, fax. (046) 814 43-23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na: Remont ogrodzenia, wykonanie utwardzenia terenu wokół boiska, montaż toalety przenośnej oraz wiat dla zawodników rezerwowych
oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:
45000000-7 – Roboty budowlane
45233124-4 – Drogi dojazdowe
45340000-2 – Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń
45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45111291-4 – Prace dotyczące zagospodarowania terenu
Przedmiotem Zamówienia jest:
Remont ogrodzenia, wykonanie utwardzenia terenu wokół boiska, montaż toalety przenośnej oraz wiat
dla zawodników rezerwowych polegające na:
a) robotach rozbiórkowych, między innymi:
- starych ogrodzeń z siatki – 442,90 m
- starego ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych – 340,00 m2
- istniejących ławek na trybunach – 312,00 m
- utwardzenia istniejących trybun – 341,01 m2
b) robotach ogólnobudowlanych, między innymi:
- wykonanie opaski przy bieżni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 485,00 m2
- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 1435,00 m2
- wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokości 2,5m – 376,29 m
- wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokości 4,0m – 355,36 m
- dostawa i montaż szaletu – 1 szt./1 kpl.
- dostawa i montaż zadaszeń dla zawodników z ławeczkami z pojedynczych siedziska dla 10 osób – 3 kpl.

Przetarg nieograniczony na: Budowę zatoki parkingowej w ul. Niepodległości.

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5
tel. (046) 814 47 11, fax. (046) 814 43-23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na: Budowę zatoki
parkingowej w ul. Niepodległości.
oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:
34953300-5 Chodniki
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
Przedmiotem Zamówienia jest:
Przebudowa parkingów oraz chodnika wzdłuż ulicy Niepodległości po jej prawej stronie z kostki betonowej o łącznej powierzchni 1091,69m2 (w tym powierzchnia chodników – 606,60m2, powierzchnia parkingów – 485,09m2).

Przetarg nieograniczony na: Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 3 w Rawie Mazowieckiej wraz z elementami małej architektury

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5
tel. (046) 814 47 11, fax. (046) 814 43-23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na: Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 3
w Rawie Mazowieckiej wraz z elementami małej architektury
oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:
45000000-7 - Roboty budowlane
45223800-4 – Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45223820-0 – Gotowe elementy i części składowe
45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe
45112712-9 – Roboty w zakresie kształtowania ogrodów
45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Przedmiotem Zamówienia jest:
Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 3 w  Rawie Mazowieckiej wraz z elementami małej architektury polegające na:
a)robotach budowlanych:
- wykonanie elementów małej architektury (place zabaw) - 2 place zabaw
- wykonanie murku oporowego - 7,128 m3
- wykonanie sceny widowiskowej zewnętrznej – 54,818 m2
- wykonanie odwodnienia terenu – 20,6 m
- wykonanie nawodnienia terenu - 2400,0 m
- wykonanie nawierzchni utwardzonych – 186,7 m2
b)robotach w zakresie budowania terenów zielonych:
- nasadzenia drzew i krzewów - 1188 szt.
- obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi – 1159 szt.
- wykonanie trawników – 0,372 ha

Przetarg nieograniczony na:Wykonanie placów zabaw na terenie Szkół Podstawowych nr 1, nr 2, nr 4 w Rawie Mazowieckiej realizowane w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5
tel. (046) 814 47 11, fax. (046) 814 43-23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na:Wykonanie placów zabaw na terenie
Szkół Podstawowych nr 1, nr 2, nr 4 w Rawie Mazowieckiej
realizowane w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.
oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:
45000000-7 Roboty budowlane
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Przedmiotem Zamówienia jest:
Wykonanie placów zabaw wraz z nawierzchniami na terenie Szkół Podstawowych nr 1, nr 2 i nr 4 w Rawie Mazowieckiej na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego szkicu placu zabaw (zgodnie z programem rządowym „Radosna Szkoła" Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 2009 r. Dz. U. Nr 110, poz. 915 z późniejszymi zmianami).

Przetarg nieograniczony na „dostawę materiałów drogowych”

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 5
Tel. (046) 814 – 47 – 11, 814 – 34 - 57,
Fax. ( 0 46) 814 43-23
e-mail: wgk@rawamazowiecka.pl

o g ł a s z a


Przetarg nieograniczony na „dostawę materiałów drogowych”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów drogowych oznaczona wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako materiały chodnikowe kod 28813100-5 (kostka betonowa, krawężnik uliczny betonowy, obrzeże trawnikowe)

Metryka

  • opublikował: Karolina Gawot
    data publikacji: 2010-03-30 15:05

Przetarg nieograniczony na dostawę nowego ciągnika rolniczego dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej

Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej
w Rawie Mazowieckiej
tel. (046) 814 48 04 kom. 504 156 272, fax. (046) 814 48 04

o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na dostawę nowego ciągnika rolniczego
dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej
oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:
16700000-5 ciągniki

Przedmiotem Zamówienia jest:
Dostawa nowego zestawu tj. ciągnika rolniczego z kabiną,
przednim Tuz-em, pługa odśnieżnego i zamiatarki

Przetarg nieograniczony na: "Utrzymanie czystości i porządku na drogach gminnych"

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 5
Tel. (046) 814 – 47 – 11, 814 – 34 - 57,
Fax. ( 0 46) 814 43-23
e-mail: wgk@rawamazowiecka.pl

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na „Utrzymanie czystości i porządku na drogach gminnych
i powiatowych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka”.

-/oznaczonego wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), kod:
90 20 0000-9 – Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich,
90 21 0000-2 - usługi sprzątania ulic,
90 21 1000-9 - usługi zamiatania ulic

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

Przetarg nieograniczony na: Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem, realizowanych w ciągu ulic E. Orzeszkowej i H. Sienkiewicza w ramach programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5
tel. (046) 814 47 11, fax. (046) 814 43-23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na: Budowa dróg gminnych wraz
z odwodnieniem, realizowanych w ciągu ulic E. Orzeszkowej
i H. Sienkiewicza w ramach programu pn. „Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Przedmiotem Zamówienia jest:
Budowa dróg gminnych wraz
z odwodnieniem, realizowanych w ciągu ulic E. Orzeszkowej i H. Sienkiewicza w ramach programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. oraz odcinków kanalizacji deszczowej niezbędnych dla prawidłowego odwodnienia w/w ulic w Rawie Mazowieckiej polegająca na:
a) budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza i Orzeszkowej, w tym:
- rurociąg z rur PCV Ø 400mm - 146,14m
- rurociąg z rur PCV Ø 315mm - 91,87m
- rurociąg z rur PCV Ø 250mm - 452,24m
- rurociąg z rur PCV Ø 200mm - 60,00m
- studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych Ø 1500mm - 23 sztuki
- studzienki ściekowe uliczne Ø 500mm betonowe - 16 sztuk
b) budowie kanalizacji deszczowej ulicy Dąbrowskiej, w tym:
- rurociąg z rur PCV Ø 400mm - 101,79m
- rurociąg z rur PCV Ø 315mm - 117,70m
- rurociąg z rur PCV Ø 250mm - 274,96m
- rurociąg z rur PCV Ø 200mm - 30,00m
- studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych Ø 1200mm - 15 sztuk
- studzienki ściekowe uliczne Ø 500mm betonowe - 10 sztuk
c) budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Kochanowskiego, w tym:
- rurociąg z rur PCV Ø 250mm - 282,72m
- rurociąg z rur PCV Ø 200mm - 15,82m
- studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych Ø 1500mm - 8 sztuk
- studzienki ściekowe uliczne Ø 500mm betonowe - 7 sztuk
d) budowie nawierzchni ulicy Sienkiewicza i Dolnej, w tym:
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni - 2622,48m²
- warstwa odcinająca zagęszczona mechanicznie gr. 17cm - 2622,48m²
- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm - 2622,48m²
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
gr.4cm (warstwa wiążąca) - 2622,48m²
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
gr.4cm (warstwa ścieralna) - 2622,48m²
- krawężniki betonowe 15x30 cm - 937,80m
e) budowie nawierzchni łącznika do ul. Sienkiewicza, w tym:
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
Nawierzchni - 424,58m²
- warstwa odcinająca zagęszczona mechanicznie gr. 17cm - 424,58m²
- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm - 424,58m²
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
gr.4cm (warstwa wiążąca) - 424,58m²
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
gr.4cm (warstwa ścieralna) - 424,58m²
- krawężniki betonowe 15x30 cm - 123,95m

f) budowie nawierzchni ulic Orzeszkowej i Dąbrowskiej, w tym:
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
Nawierzchni - 4992,32m²
- warstwa odcinająca zagęszczona mechanicznie gr. 17cm - 4992,32m²
- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm - 4992,32m²
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
gr.4cm (warstwa wiążąca) - 4992,32m²
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
gr.4cm (warstwa ścieralna) - 4992,32m²
- krawężniki betonowe 15x30 cm - 1769,71m
g) budowie nawierzchni ulicy Kochanowskiego, w tym:
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
Nawierzchni - 1930,77m²
- warstwa odcinająca zagęszczona mechanicznie gr. 17cm - 1930,77m²
- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm - 1930,77m²
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
gr.4cm (warstwa wiążąca) - 1930,77m²
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
gr.4cm (warstwa ścieralna) - 1930,77m²
- krawężniki betonowe 15x30 cm - 738,54m
h) budowie nawierzchni łącznika ulicy Orzeszkowej, w tym:

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
Nawierzchni - 452,53m²
- warstwa odcinająca zagęszczona mechanicznie gr. 17cm - 512,87m²
- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm - 452,53m²
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
gr.4cm (warstwa wiążąca) - 452,53m²
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
gr.4cm (warstwa ścieralna) - 452,53m²
- krawężniki betonowe 15x30 cm - 177,60m
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 12, lub za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja jest również udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl

Przetarg nieograniczony na malowanie pomieszczeń i drobne prace remontowe w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

Miasto Rawa Mazowiecka
96-200 Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 5
Tel. 046 8144711, fax 0468144323

Ogłasza
Przetarg nieograniczony na malowanie pomieszczeń i drobne prace remontowe w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

Oznaczone według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) jako:
45262690-4 Remont starych budynków
45410000-4 Tynkowanie
45421131-1 Instalowanie drzwi
45422100-2 Stolarka drewniana
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45442100-8 Roboty malarskie
45442180-2 Powtórne malowanie
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

Specyfikę istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 pokój nr 17. Specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rawa Mazowiecka ( www.rawamazowiecka.pl)

Przedmiotem zamówienia jest malowanie pomieszczeń i drobne prace remontowe w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

Przetarg nieograniczony na: „Remont elewacji wraz z przebudową elewacji frontowej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Rawie Mazowieckiej

Miasto Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5
tel. (046) 814 47 11, fax. (046) 814 43-23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na: „Remont elewacji wraz z przebudową
elewacji frontowej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Rawie Mazowieckiej”.
oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy
34928200-0 Ogrodzenia
45312310-3 Ochrona odgromowa
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
Przedmiotem Zamówienia jest:
Remont elewacji wraz z przebudową elewacji frontowej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Rawie Mazowieckiej polegający na:
- docieplenie ścian budynku - 880,00 m2
- docieplenie poddasza – 211,422 m2
Stropodach: - docieplenie granulatem- 61,139m3, pokrycie papą- 691m2
- wymiana drzwi zewnętrznych – 9 sztuk
- wymiana okien - 43 sztuk
- rozbiórka tarasu i budowa schodów wejściowych do budynku
- rozbiórka budynku gospodarczego
- odtworzenie instalacji odgromowej
- przebudowa ogrodzenia bocznego
- przebudowa ogrodzenia frontowego
- uzupełnienie ogrodzenia- parkan murowany
- przebudowa parkingu i chodnika
- ukształtowanie terenu i placu zabaw
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 12, lub za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja jest również udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66421
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-12-28 13:13:26