Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«luty 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

„Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni terenów przylegających bezpośrednio do wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka”


Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 5
Tel. (046) 814 – 47 – 11, 814 – 34 - 57,
Fax. ( 0 46) 814 43-23
e-mail: srodowisko@rawamazowiecka.pl

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na „utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni terenów przylegających bezpośrednio do wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka” oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako: - usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych – kod 77310000-6,
- utrzymanie trawników – kod 77314100-5,
- pielęgnacja drzew – kod 77211500-7.
Przedmiotem zamówienia jest „utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni terenów przylegających bezpośrednio do wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

„Przetarg nieograniczony na opróżnianie i wywóz odpadów stałych z selektywnej zbiórki tj. szkła, papieru i plastiku z pojemników typu IGLLO zlokalizowanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka”

„Przetarg nieograniczony na opróżnianie i wywóz odpadów stałych z selektywnej zbiórki
tj. szkła, papieru i plastiku z pojemników typu IGLLO zlokalizowanych
na terenie miasta Rawa Mazowiecka”

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 5
Tel. (046) 814 – 47 – 11, 814 – 34 - 57,
Fax. ( 0 46) 814 43-23
e-mail: srodowisko@rawamazowiecka.pl

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na „opróżnianie i wywóz odpadów stałych z selektywnej zbiórki tj. szkła, papieru i plastiku z pojemników typu IGLLO zlokalizowanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka” oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako: - usługi gospodarki odpadami – kod 90533000-2,
Przedmiotem zamówienia jest „opróżnianie i wywóz odpadów stałych z selektywnej zbiórki tj. szkła, papieru i plastiku z pojemników typu IGLLO zlokalizowanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka”

Metryka

 • opublikował: Karolina Gawot WGK
  data publikacji: 2009-12-17 13:33

„Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni terenów przylegających bezpośrednio do wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka”

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 5
Tel. (046) 814 – 47 – 11, 814 – 34 - 57,
Fax. ( 0 46) 814 43-23
e-mail: srodowisko@rawamazowiecka.pl

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na „utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni terenów przylegających bezpośrednio do wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka” oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako: - usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych – kod 77310000-6,
- utrzymanie trawników – kod 77314100-5,
- pielęgnacja drzew – kod 77211500-7.
Przedmiotem zamówienia jest „utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni terenów przylegających bezpośrednio do wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

SIWZ

Metryka

 • opublikował: Karolina Gawot WGK
  data publikacji: 2009-12-02 15:43
 • zmodyfikował: Karolina Gawot WGK
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-17 13:24

Przetarg nieograniczony na: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Rawa Mazowiecka i jednostek organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
pl. Piłsudskiego 5
teł. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43-23

ogłasza

Przetarg nieograniczony na:
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Rawa Mazowiecka i jednostek
organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka
Wspólny słownika zamówień (CPV) : 66.11.00.00 -4.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

świadczenie usług transportowych w ramach projektu "Program Rozwojowy Szkół Gimnazjalnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka", tzn. zapewnienie transportu na wycieczki.

ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Zamawiającym jest Miasto w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5, do kontaktów: Jolanta Kosińska e-mail: j.kosinska@rawamazowiecka.pl, tel.(046) 814-47-11; faks (046) 814-43-23, ogólny adres internetowy: www.bip.rawamazowiecka.pl
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: tak jak w pkt I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: tak jak w pkt I. 1).
4) Adres, pod który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki: Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5, sekretariat pokój nr 12.
Przetarg nieograniczony na: Adaptację części piwnic na szatnie w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej dla potrzeb sali gimnastycznej.
Miasto Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5
tel. (046) 814 47 11, fax. (046) 814 43-23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na: Adaptację części piwnic na szatnie
w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej
dla potrzeb sali gimnastycznej.
oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:
Roboty budowlane nr 45000000-7;
Instalacyjne roboty elektryczne nr 45310000-3
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
i rurociągów do odprowadzania ścieków nr 45231300-8
Ogłoszenie o konkursie ofert
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka - powyżej 60 roku życia ( tj. ur. do dnia 31 grudnia 1949 r.) w okresie od daty podpisania umowy do 15 grudnia 2009 r.
Przetarg nieograniczony na roboty w zakresie obsługi akcji zimowej na ulicach gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym Miasta Rawa Mazowiecka
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Pl. Piłsudskiego 5
Tel. (046) 814 ? 47 ? 11, 814 ? 34 - 57,
Fax. ( 0 46) 814 43-23
e-mail: wgk@rawamazowiecka.pl


o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na roboty w zakresie obsługi akcji zimowej na ulicach gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym Miasta Rawa Mazowiecka
oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV),
Usługi odśnieżania kod 90620000- 9
Usługi usuwania oblodzeń kod 90630000- 2
Usługi sprzątania i zamiatania kod 90610000-6
Przetarg nieograniczony na: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Rawa Mazowiecka i jednostek organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
pl. Piłsudskiego 5
tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43-23

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na:
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Rawa Mazowiecka i jednostek organizacyjnych Miasta Rawa Mazowiecka
Wspólny słownika zamówień (CPV) : 66.11.00.00 -4.
Przetarg nieograniczony na "Monitoring wizyjny w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka
Miasto Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5
tel. (046) 814 47 11, fax. (046) 814 43 23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na:

"Monitoring wizyjny w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka"

oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:
51310000 - 8 usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo,
32235000 - 9 systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym,
34971000 - 4 urządzenia bezpośredniego monitorowania

Przedmiotem Zamówienia jest:
Zadanie nr 1: dostawa i montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 19,
Zadanie nr 2: dostawa i montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej ul. Miła 2,
Zadanie nr 3: dostawa i montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej ul. K. Wielkiego 28,
Zadanie nr 4: dostawa i montaż monitoringu wizyjnego w Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 19,
Zadanie nr 5: modernizacja monitoringu wizyjnego w Gimnazjum Nr 2 im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej ul. K. Wielkiego 28.
załączniki

Metryka

 • opublikował: Sekuter Teresa WOKZIS
  data publikacji: 2009-08-31 15:50
konkurs ofert na udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
ogłasza otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka osobom fizycznym, prawnym, jednostkom organizacyjnym posiadającym tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, prowadzącym prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Przetarg nieograniczony na: Budowę parkingu i chodnika przy ul. Solidarności w Rawie Mazowieckiej.
Miasto Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5 tel. (046) 814 47 11, fax.(046) 814 43-23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na: Budowę parkingu i chodnika przy ul. Solidarności w Rawie Mazowieckiej.
oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:
Chodniki nr 34953300-5;
Roboty budowlane w zakresie parkingów nr 39113600-3
ZAPYTANIE O CENĘ
Zapytanie o cenę sprzętu komputerowego.
Ogłoszenie o konkursie ofert
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka - powyżej 60 roku życia ( tj. ur. do dnia 31 grudnia 1949 r.) w okresie od daty podpisania umowy do 15 grudnia 2009 r.
Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni chodnikowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5
tel. (046) 814 47 11, fax. (046) 814 43-23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na: Remont nawierzchni chodnikowych na
terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej
oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:
Chodniki nr 34953300-5; ławki nr 39113600-3
ogłoszenie o konkursie ofert
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu Wczesnego Wykrywania Wad Postawy u dzieci - uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, w okresie od daty podpisania umowy do 18 czerwca 2009 r.
dokumenty do pobrania

Metryka

 • opublikował: Sekuter Teresa WOKZIS
  data publikacji: 2009-04-20 12:51
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr postępowania o zamówieniu: RG - I/341/6/2009 - Roboty budowlane
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
"Budowa Krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie"
załączniki do pobrania

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2009-04-01 16:57

Dokumentacja techniczna - zip

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2009-04-01 17:15
 • zmodyfikował: Robert Federowicz
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-01 17:21
Protesty

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-04-14 15:45

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-04-22 16:24

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-04-15 16:11

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-04-22 16:26
Zmiany SIWZ

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2009-04-20 16:01

Uzupełnienie dokumentacji technicznej - zip

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2009-04-20 16:03
 • zmodyfikował: Robert Federowicz
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-20 16:09

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2009-04-27 15:52

Uzupełnienie dokumentacji technicznej 2 - zip

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2009-04-27 15:55

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2009-04-29 14:07

Uzupełnienie dokumentacji technicznej 3 - zip

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2009-04-29 14:08
 • zmodyfikował: Robert Federowicz
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-29 14:10

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-05-06 15:30

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2009-05-12 14:53

Uzupełnienie dokumentacji technicznej 4 - zip

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2009-05-12 14:54
 • zmodyfikował: Robert Federowicz
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-12 14:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-13 15:33

Uzupełnienie dokumentacji technicznej 5 - zip

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-13 15:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-13 15:30

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2009-05-14 16:17

Uzupełnienie dokumentacji technicznej 6 - zip

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2009-05-14 16:21
 • zmodyfikował: Robert Federowicz
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-14 16:23

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2009-05-15 15:00

Uzupełnienie dokumentacji technicznej 7 - zip

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2009-05-15 15:00
 • zmodyfikował: Robert Federowicz
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-15 15:01

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-05-19 15:34

Uzupełnienie dokumentacji technicznej 8 - zip

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-05-19 15:33

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2009-05-27 15:50

Uzupełnienie dokumentacji technicznej 9 - zip

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2009-05-27 15:52

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-05-28 14:42

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-05-28 14:45

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-05-29 10:22

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-05-29 10:23

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2009-04-20 16:04

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-05-19 15:41

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-05-29 10:29
Pytania i odpowiedzi

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-04-24 15:27
Zmiany ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-05-04 15:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-04 15:55
Uwagi Zamawiającego

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-06-01 15:42
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiotem zamówienia na dostawę materiałów biurowych i plastycznych w ramach projektu "Program Rozwojowy Szkół Gimnazjalnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka".

ZAMAWIAJĄCY

I.1) Zamawiającym jest Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5, do kontaktów: Jolanta Kosińska e-mail: j.kosinska@rawamazowiecka.pl, tel.(046) 814-47-11; faks (046) 814-43-23, ogólny adres internetowy: www.bip.rawamazowiecka.pl
Przetarg nieograniczony na ukwiecenie miasta Rawa Mazowiecka
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza Przetarg nieograniczony na ukwiecenie miasta Rawa Mazowiecka oznaczonego wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), kod:
usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych kod - 77310000-6,
usługi utrzymania ogródków ozdobnych kod - 77311000-3.
Przetarg nieograniczony na remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5
tel. (046) 814 47 11, fax. (046) 814 43-23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na:
Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako: Roboty budowlane kod 45000000-7, Roboty elewacyjne kod 45443000-4, Roboty remontowe i renowacyjne kod 45453000-7.
Przedmiotem Zamówienia jest remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 19. W ramach zamówienia należy wykonać termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 1- 751,42 m2, tynki zewnętrzne budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 ? 1290,29 m2 oraz nową opaskę przy południowej ścianie budynku Gimnazjum nr 1- 14,85 m2
Zmiana SIWZ

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-02-27 14:41
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ul. Skierniewickiej w Rawie Mazowieckiej.
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5
tel. (046) 814 47 11, fax. (046) 814 43-23
o g ł a s z a
Przetarg nieograniczony na: Budowę sieci wodociągowej w ul. Skierniewickiej w Rawie Mazowieckiej oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, nr 45231300-8
Przedmiotem Zamówienia jest:
- Budowa wodociągu w ul. Skierniewickiej w Rawie Mazowieckiej o śr. 110 mm- o długości 337 m
Zmiana SIWZ

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-02-25 13:44
Przetarg nieograniczony na: budowę pomostów pływających w zatoce kąpieliska zbiornika wodnego DOLNA w Rawie Mazowieckiej

Metryka

 • opublikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
  data publikacji: 2009-02-17 18:06
Przetarg nieograniczony na Utrzymanie czystości i porządku na drogach gminnych i powiatowych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 ogłaszaPrzetarg nieograniczony na Utrzymanie czystości i porządku na drogach gminnych i powiatowych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka
SłownikZamówień (CPV), kod:
90 20 0000-9 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich,
90 21 0000-2 - usługi sprzątania ulic,
90 21 1000-9 - usługi zamiatania ulic

Zmiana Nr 1 SIWZ na świadczenie usług transportowych

Metryka

 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2009-01-27 12:14
Przetarg nieograniczony na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w ciągu ulic Prusa i Żeromskiego w Rawie Mazowieckiej w ramach programu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-23 18:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-23 18:54
Wyjaśnienie związane z treścią SIWZ

Metryka

 • opublikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
  data publikacji: 2009-02-11 14:18
 • zmodyfikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-11 14:30
Zmiana SIWZ

Metryka

 • opublikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
  data publikacji: 2009-02-11 14:19
 • zmodyfikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-11 14:30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Ogłoszenie o zamówieniu usługi na świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka, w ramach projektu "Program Rozwojowy Szkół Gimnazjalnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka" tzn. przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć.

ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Zamawiającym jest Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5, do kontaktów: Jolanta Kosińska e-mail: j.kosinska@rawamazowiecka.pl, tel.(046) 814-47-11; faks (046) 814-43-23, ogólny adres internetowy: www.bip.rawamazowiecka.pl
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: tak jak w pkt I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: tak jak w pkt I. 1).
4) Adres, pod który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki: Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5, sekretariat pokój nr 12
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

Z A W I A D O M I E N I E

O   U N I E W A Ż N I E N I U   P O S T Ę P O W A N I A
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 171 z 2008r., poz. 1058 ze zm.) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka, w ramach projektu „Program Rozwojowy Szkół Gimnazjalnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka”
 
Podstawa unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 171 z 2008r., poz. 1058 ze zm.). Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI  ustawy  Prawo zamówień publicznych.
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej http:/bip.rawamazowiecka.pl

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Kosińska
  data wytworzenia: 2009-01-23
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2009-01-23 13:55
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-23 13:57
Przetarg nieograniczony na przebudowę schodów i głównego wejścia do parku miejskiego wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych w Rawie Mazowieckiej
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza Przetarg nieograniczony na przebudowę schodów i głównego wejścia do parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych? oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako: - oznaczonego wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), kod: 45000000-7 - Roboty budowlane
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Przetarg na świadczenie usług transportowych w ramach projektu "Program Rozwojowy Szkół Gimnazjalnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka" tzn. zapewnienie transportu na wycieczki i odwóz uczestników zajęć.

ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Zamawiającym jest Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5, do kontaktów: Jolanta Kosińska e-mail: j.kosinska@rawamazowiecka.pl, tel.(046) 814-47-11; faks (046) 814-43-23, ogólny adres internetowy: www.bip.rawamazowiecka.pl
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: tak jak w pkt I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: tak jak w pkt I. 1).
4) Adres, pod który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki: Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5, sekretariat pokój nr 12.
Przetarg na świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka, w ramach projektu "Program Rozwojowy Szkół Gimnazjalnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka" tzn. przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka, w ramach projektu "Program Rozwojowy Szkół Gimnazjalnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka" tzn. przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć.

ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Zamawiającym jest Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5, do kontaktów: Jolanta Kosińska e-mail: j.kosinska@rawamazowiecka.pl, tel.(046) 814-47-11; faks (046) 814-43-23, ogólny adres internetowy: www.bip.rawamazowiecka.pl
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: tak jak w pkt I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: tak jak w pkt I. 1).
4) Adres, pod który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki: Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5, sekretariat pokój nr 12
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka, w ramach projektu "Program Rozwojowy Szkół Gimnazjalnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka" tzn. przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć.
Przetarg nieograniczony na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej.

 Przetarg nieograniczony na: pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: "Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej".
 oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) kod  71247000-1.
Przedmiotem Zamówienia jest pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: ?Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej?  polegający na:
1/ opracowaniu dokumentacji przetargowej na wyłonienie Wykonawcy Robót,
2/ koordynacji i zarządzaniu procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązkami określonymi przez polskie Prawo budowlane ( Dz.U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji i pozwoleń na prowadzenie budowy,
3/ rozliczaniu powykonawczym wykonanych robót ( sprawdzanie ilości robót, potwierdzanie zapisów w książce obmiarów, potwierdzanie i przygotowywanie dokumentów do płatności częściowych i końcowych ),
4/ przygotowywaniu i kompletowaniu dokumentów niezbędnych do rozliczenia z jednostkami współfinansującymi,
5/ wykonywaniu innych czynności, o których mowa w SIWZ i wzorze umowy,
6/ wspieraniu Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją kontraktu,
7/ Zapewnieniu stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.
Przedmiotem obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie inwestycja pn.: ?Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej? o niżej przedstawionej charakterystyce:

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-01-15 15:55
 • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-15 16:26
pliki do pobrania

Metryka

 • opublikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  data publikacji: 2009-01-15 16:09
 • zmodyfikował: Brzeziński Tomasz - RGPiIE
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-15 16:09
Wyjaśnienia do SIWZ

Metryka

 • opublikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
  data publikacji: 2009-01-21 14:48
Zmiana SIWZ

Metryka

 • opublikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
  data publikacji: 2009-01-22 12:40
Informacja o wniesieniu protestu z dnia 22.01.2009 r.

Metryka

 • opublikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
  data publikacji: 2009-01-22 15:57
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Metryka

 • opublikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
  data publikacji: 2009-01-23 14:15
Zmiana nr 2 SIWZ

Metryka

 • opublikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
  data publikacji: 2009-01-26 12:22
 • zmodyfikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-26 12:22
Rozstrzygnięcie protestu

Metryka

 • opublikował: Piątkiewicz Paweł Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
  data publikacji: 2009-01-27 09:36

www.rawa.linuxpl.eu/uzupelnienie_dokumentacji_technicznej_5.zip

Metryka

 • opublikował: Robert Federowicz
  data publikacji: 2009-05-14 16:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 78305
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-12-21 15:13:38